​​​​​​​​

Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Αμμοχώστου
​​​​​
Το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Αμμοχώστου, μετά τον εκτοπισμό του το 1974, σαν αποτέλεσμα της παράνομης Τούρκικης εισβολής και την απώλεια των αρχείων του τα οποία κατακρατούνται από τους εισβολείς, με βάση ειδική νομοθεσία προέβη σε ανασύσταση των αρχείων του, τόσο για την κατεχόμενη όσο και για την ελεύθερη περιοχή της επαρχίας Αμμοχώστου.

Το Γραφείο, ασχολείται με την εξυπηρέτηση του κράτους και του κοινού με την ευρεία έννοια των όρων. Αποδέχεται και διεκπεραιώνει όλα τα είδη αιτήσεων αναφορικά με την διακατοχή, εγγραφή, εκτίμηση, χωρομέτρηση χαρτογράφηση και οριοθέτηση ακίνητης ιδιοκτησίας καθώς και δικαιοπραξίες αναφορικά με μεταβιβάσεις, υποθηκεύσεις και επιβαρύνσεις, καθώς επίσης και αναγκαστικές πωλήσεις ακινήτων. Ασχολείται επίσης με τη διαχείριση και διάθεση της κρατικής γης. Εκδίδει και διαθέτει τίτλους ιδιοκτησίας, πιστοποιητικά έρευνας, χάρτες και κτηματικά σχέδια. Παρέχει επίσης πληροφορίες, που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του, σε δικαιούχα πρόσωπα και οργανισμούς.

Το Γραφείο διαθέτει επίσης ειδικό τομέα που ασχολείται με τη διόρθωση και συμπλήρωση των αρχείων αναφορικά με τις κατεχόμενες περιοχές της επαρχίας και αποδέχεται και διεκπεραιώνει αιτήσεις και διακαιοπραξίες για τα κατεχόμενα ακίνητα.
​​

​​​

Αναπλ. Επαρχ. Κτημ. Λειτουργός: κα. Μαρία Ευαγγέλου 

: Λεωφόρος 1ης Απριλίου 245, 5280 Παραλίμνι
: 23840600
: 23840669
: fadlo@dls.moi.gov.cy

Ώρες Λειτουργίας για το κοινό: 8:00 π.μ. - 15:00 μ.μ.


Κατάλογος Τηλεφώνων:  
  
  
Description
  
35.02541633.983399

Το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Αμμοχώστου, μετά τον εκτοπισμό του το 1974, σαν αποτέλεσμα της παράνομης Τούρκικης εισβολής και την απώλεια των αρχείων του τα οποία κατακρατούνται από τους εισβολείς, με βάση ειδική νομοθεσία προέβη σε ανασύσταση των αρχείων του, τόσο για την κατεχόμενη όσο και για την ελεύθερη περιοχή της επαρχίας Αμμοχώστου, και εδρεύει και λειτουργεί προσωρινά στη Λάρνακα.

Το Γραφείο, ασχολείται με την εξυπηρέτηση του κράτους και του κοινού με την ευρεία έννοια των όρων. Αποδέχεται και διεκπεραιώνει όλα τα είδη αιτήσεων αναφορικά με την διακατοχή, εγγραφή, εκτίμηση, χωρομέτρηση χαρτογράφηση και οριοθέτηση ακίνητης ιδιοκτησίας καθώς και δικαιοπραξίες αναφορικά με μεταβιβάσεις, υποθηκεύσεις και επιβαρύνσεις, καθώς επίσης και αναγκαστικές πωλήσεις ακινήτων. Ασχολείται επίσης με τη διαχείριση και διάθεση της κρατικής γης. Εκδίδει και διαθέτει τίτλους ιδιοκτησίας, πιστοποιητικά έρευνας, χάρτες και κτηματικά σχέδια. Παρέχει επίσης πληροφορίες, που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του, σε δικαιούχα πρόσωπα και οργανισμούς.

Το Γραφείο διαθέτει επίσης ειδικό τομέα που ασχολείται με τη διόρθωση και συμπλήρωση των αρχείων αναφορικά με τις κατεχόμενες περιοχές της επαρχίας και αποδέχεται και διεκπεραιώνει αιτήσεις και διακαιοπραξίες για τα κατεχόμενα ακίνητα.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, λειτουργεί υποκατάστημα στο Παραλίμνι σε μόνιμη βάση.

Αναπληρώτρια Επαρχιακός Κτηματολογικός Λειτουργός: 
κα. Μαρία Ευαγγέλου 

Διεύθυνση: Συμβολή οδών Καβάφη και Καζαντζάκη. 6057 Λάρνακα
Τ.Θ. 40419, 6304 Λάρνακα
Τηλέφωνο: 24803109 
Τηλεομοιότυπο: 24304290, 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: fadlo@dls.moi.gov.cy

Ώρες Λειτουργίας για το κοινό: 8:00 π.μ. - 15.00 μ.μ.
​​
​ ​​​ ​​​ ​​​ ​​​ ​​
​​