​​​​Αναγκαστική Απαλλοτρίωση - Επίταξη

  
AΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ
ΕΠΙΤΑΞΗ
ΕΞΟΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΗΣ