​​​​Διάθεση Χαρτών και Γεωγραφικών Δεδομένων


Ο Κλάδος Χαρτογραφίας διαθέτει χάρτες, κτηματικά και γεωγραφικά δεδομένα, τόσο σε έντυπη, όσο και σε ψηφιακή μορφή, που είναι δυνατόν να παραχωρηθούν στο κοινό έναντι καταβολής των σχετικών δικαιωμάτων.​​​​


  
ΚΤΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ (ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ)
ΑΛΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΧΑΡΤΕΣ

​​