​​​​​Διατηρητέες Οικοδομές (Νόμος 240(Ι)/2002)​​​

​​

  
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

​​