​​​​Δικαιώματα - Δουλείες


  
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΟΔΟΥ

​​