​​​Επιβαρύνσεις

  
  
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ.aspxΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ
ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΜΕΜΟ).aspxΕΓΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΜΕΜΟ)
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ.aspxΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΠΩΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ), ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ.aspxΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΠΩΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ), ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ).aspxΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ)

​​