​​Κοινόκτητες Οικοδομές

  
  
ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΩΣ ΚΟΙΝΟΚΤΗΤΗΣ.aspx
  
ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΚΤΗΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ.aspx
  
ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΟΙΝΟΚΤΗΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ.aspx
  

​​​