​​​​Μεταβιβάσεις - Υποθήκες

  
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΥΠΟΘΗΚΗ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ

​​​