​​​​​​​Μισθώσεις (Νόμος Κεφ. 224, Άρθρα 65Α - 65ΙΕ)


  
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΜΙΣΘΩΣΗ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

​​​