​Δημόσια Διαβούλευση για το Νομοσχέδιο « Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 »Η Δημόσια διαβούλευση λήγει στις 23 Νοεμβρίου 2020.  

Απόψεις επι του Νομοσχεδίου, θα πρέπει να αποσταλούν στις πιο κάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 

vyiazos@dls.moi.cy

vpalma@dls.moi.gov.cy 


Νομοσχεδιο ΚΤΧ Τροποποιητικο 23-07-2020.pdf

Τροποποιητικο Νομοσχεδιο ΚΧΤ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.pdf