Δημόσια Διαβούλευση για το Νομοσχέδιο «Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021» και για το Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021»

Η Δημόσια διαβούλευση λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Απόψεις επι του Νομοσχεδίου, θα πρέπει να αποσταλούν στις πιο κάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 

vyiazos@dls.moi.cy

vpalma@dls.moi.gov.cy 


Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.pdf

Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021.pdf

Εισηγητική Έκθεση.pdf