​Δημόσια Διαβούλευση για το Νομοσχέδιο « Ο περί Διαχείρισης Κοινόκτητων Οικοδομών και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2022»


Το σχετικό νομοσχέδιο  με τίτλο 1)   «Ο περί Διαχείρισης Κοινόκτητων Οικοδομών και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2022», 2)  η Εισηγητική Έκθεση  και 3) το Έντυπο Υποβολής Απόψεων/Εισηγήσεων βρίσκονται στο πιο κάτω αρχείο.

Παρακαλώ σημειώστε ότι η Δημόσια διαβούλευση λήγει στις 11 Ιουλίου 2022. Τυχόν απόψεις θα πρέπει να σταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση vpalma@dls.moi.gov.cy   ή   tflouri@dls.moi.gov.cy


Νομοσχέδιο Διαχείρισης Κοινόκτητων Οικοδομών - ΙΟΥΝΙΟΣ 2022.pdf

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ιούνιος 2022.pdf

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ - ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΧΟΛΙΩΝ.pdf