​Ετοιμασία Ανεπίσημου Κτηματικού Σχεδίου Μέσω της Εφαρμογής «Πλοήγηση σε Χάρτες» του DLS Portal


Μέσα στο πλαίσιο των οδηγιών του Υπουργού Εσωτερικών, για κατάργηση του επίσημου κτηματικού σχεδίου ως απαραίτητο έγγραφο για τις διάφορες αιτήσεις πολιτών στα Κυβερνητικά Τμήματα του Υπουργείου Εσωτερικών και της αντικατάστασής του, εκεί όπου ήταν απαραίτητο, με ανεπίσημο κτηματικό σχέδιο, παρατίθενται πιο κάτω οδηγίες προς το κοινό για την ετοιμασία του σχεδίου αυτού, μέσω της εφαρμογής «Πλοήγηση σε Χάρτη», της διαδικτυακής πλατφόρμας του DLS Portal:

 

1.      Κατ' ευθείαν από την «Πλοήγηση σε Χάρτη»

 

  1. Από την εφαρμογή «Πλοήγηση σε Χάρτη», αναζητήστε το τεμάχιο σας με τη χρήση του εργαλείου «Αναζήτηση».
    
   Σημείωση: Λεπτομερείς οδηγίες για τον εντοπισμό του τεμαχίου, υπάρχουν στο εικονίδιο «?» (Help Document), το οποίο βρίσκεται στην τελευταία θέση της γαλάζιας μπάρας των εργαλείων, πάνω από το χάρτη.
   Ο χάρτης πιθανό να εμφανιστεί με κάποιο υπόβαθρο (Basemap). Μπορείτε να το απενεργοποιήσετε  με την εντολή "Υπόβαθρο", που βρίσκεται στη γαλάζια μπάρα.
    
  2. Στη συνέχεια, με τη χρήση του εργαλείου «Εκτύπωση» καταχωρείστε τις απαραίτητες παραμέτρους, όπως φαίνεται στην εικόνα 1:

 

    1. Επιλογή μορφής του σχεδίου, (PDF, PNG32, PNG8, JPG).
    2. Επιλογή του μεγέθους της κόλλας, (Μεγέθη Α4 και Α3 όρθια και οριζόντια θέση, στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα).
    3. Εισαγωγή τίτλου του σχεδίου. Για την καλύτερη χρήση του σχεδίου, καταχωρείστε στον τίτλο του, την Γεωγραφική Αναφορά του υπό εξέταση τεμαχίου. Δηλαδή:

     1. Επαρχία
     2. Δήμος/Κοινότητα
     3. Ενορία
     4. Τμήμα
     5. Σχέδιο και
     6. Αριθμό Τεμαχίου    1. Επιπρόσθετα έχει προστεθεί το πεδίο «Κλίμακα» στο οποίο μπορείτε να καταχωρείστε οποιαδήποτε κλίμακα επιθυμείτε. Όλα τα στοιχεία που καταχωρήσατε εμφανίζονται στην εικόνα 1 πιο κάτω:
image1.JPG

 

    1. Επιλέξετε στη συνέχεια «Προετοιμασία εκτύπωσης», (κόκκινο πλαίσιο στην εικόνα 1). Εμφανίζεται μήνυμα με οδηγίες αποθήκευσης και εκτύπωσης του σχεδίου, (Εικόνα 2):


 image2.JPG

 

    1. Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο «Αποτέλεσμα», το οποίο εμφανίζεται μετά το κλείσιμο του πιο πάνω μηνύματος. Πράσινο πλαίσιο στην εικόνα 3.
image3.JPG


    1. Εμφανίζεται το σχέδιο όπως φαίνεται στην εικόνα 4
image4.JPG


    1. Αποθηκεύσετε το σχέδιο σύμφωνα με τις οδηγίες που φαίνονται στο μήνυμα της εικόνας 2 και εκτυπώστε το με τη χρήση του ανάλογου λογισμικού.

 

Σημαντική σημείωση: Τονίζεται ότι το σχέδιο αυτό, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε μέτρηση γιατί δεν έχει καμία σχέση με τη θέση των τεμαχίων στο έδαφος. Η χρήση του περιορίζεται απλά για υπόδειξη της ανάπτυξης εντός των τεμαχίων στο πλαίσιο των οδηγιών του Υπουργού Εσωτερικών για αντικατάσταση του επίσημου κτηματικού σχεδίου και αποδοχή του από όλα τα Τμήματα του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

2.      Από την «Πλοήγηση σε Χάρτη» και με την χρήση του λογισμικού «Acrobat Reader»


 

  1. Από την εφαρμογή «Πλοήγηση σε Χάρτη», αναζητήστε το τεμάχιο σας με τη χρήση του εργαλείου «Αναζήτηση».
    
  2. Στη συνέχεια, με τη χρήση του εργαλείου «Αναγνώριση» επιλέξετε το τεμάχιο σας μέσα στο χάρτη, (κάντε «Click» μέσα στο τεμάχιο σας).
    
  3. Από το παράθυρο «Αποτελέσματα αναγνώρισης» το οποίο θα εμφανιστεί στο κάτω μέρος του χάρτη, κάνετε «scroll down» για να εντοπίσετε το Πλήκτρο «Parcel PDF»
    
  4. Πατήστε το πλήκτρο αυτό για να ανοίξει το σχέδιο, και αποθηκεύσετε το στον υπολογιστή σας.
    
    
   Σημείωση: Λεπτομερείς οδηγίες για τα πιο πάνω βήματα υπάρχουν στο εικονίδιο «?» (Help Document), το οποίο βρίσκεται στην τελευταία θέση της γαλάζιας μπάρας των εργαλείων, πάνω από το χάρτη.
    
  5. Χρήση του λογισμικού «Acrobat Reader»
    
   1. Κάνετε διπλό click πάνω στο σχέδιο το οποίο έχετε αποθηκεύσει στον υπολογιστή σας, για να ανοίξει στο λογισμικό «Acrobat Reader»
   2. Από το «Edit» menu, του «Acrobat Reader» επιλέξετε «Take a snapshot». Κόκκινο πλαίσιο στην εικόνα 5.
    image5.JPG
   3. Σχηματίστε ένα πλαίσιο  στον χάρτη με τρόπο που το τεμάχιο σας να βρίσκεται περίπου στο κέντρο του πλαισίου, και αναλόγως του μεγέθους της κόλλας που έχετε επιλέξει, όπως φαίνεται στην εικόνα 6:image6.JPG
   4. Από το «File» menu του «Acrobat Reader», επιλέξετε «Print».
   5. Καθορίστε τις απαραίτητες παραμέτρους όπως στην εικόνα 7
   6. Σημαντική παράμετρος είναι να είναι επιλεγμένο το «Actual Size» (κόκκινο πλαίσιο στην εικόνα 7) για να εκτυπωθεί το σχέδιο στην σωστή κλίμακα.image7.JPG
   7. Πατήστε το πλήκτρο "Print", για να εκτυπώσετε το σχέδιο.
   8.  Το σχέδιο εκτυπώνεται όπως στην εικόνα 8 πιο κάτωimage8.JPG