​​​​​​​Ο Λογαριασμ​ός μου – Ρυθμίσεις Λογαριασμού


Σκοπός: Ο σκοπός της λειτουργίας αυτής είναι να δώσει τη δυνατότητα στον χρήστη να διαχειριστεί το λογαριασμό του. Η λειτουργία αυτή ενεργοποιείται αφού ο χρήστης πατήσει το πλήκτρο «Ο Λογαριασμός μου», το οποίο βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της κεντρικής σελίδας του «Πίνακα Εργασιών», όπως φαίνεται σε κόκκινο πλαίσιο στην εικόνα 1 πιο κάτω.

1.png

Με την επιλογή του πλήκτρου «Ο Λογαριασμός μου», το Σύστημα επεκτείνει τη λειτουργία και εμφανίζει τις επιλογές που έχει ο χρήστης για να διαχειριστεί το λογαριασμό του, όπως φαίνεται σε κόκκινο πλαίσιο στην εικόνα 2.​ 2.png

Στην πιο πάνω επέκταση υπάρχουν οι πιο κάτω λειτουργίες:

  1. Ρυθμίσεις Λογαριασμού
  2. Ομάδες και Συμμετοχές
  3. Συνδρομές
  4. Ειδοποιήσεις
  5. Λήψεις

 

Ρυθμίσεις Λογαριασμού:

Όταν ο χρήστης επιλέξει τις «Ρυθμίσεις Λογαριασμού», το Σύστημα εμφανίζει τη σελίδα με τις πληροφορίες του προφίλ του χρήστη, όπως φαίνεται στην εικόνα 3 πιο κάτω.

3a.png3b.png

Από τα στοιχεία που φαίνονται στο πρώτο μέρος της σελίδας, «Στοιχεία Αιτητή», στην εικόνα 3, ο χρήστης έχει το δικαίωμα να αλλάξει μόνο τον αριθμό του τηλεφώνου του και από τα στοιχεία που φαίνονται στο δεύτερο μέρος της σελίδας, «Στοιχεία Ταχυδρομικής Διεύθυνσης του Αιτητή», στην εικόνα 3, έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει όλα τα πεδία, εκτός από το πεδίο «Χώρα».

Μετά τις τροποποιήσεις στις ρυθμίσεις του λογαριασμού, ο χρήστης πρέπει να πατήσει το πλήκτρο «Αποθήκευση», που φαίνεται σε κόκκινο πλαίσιο στην εικόνα 3, για να αποθηκευτούν οι αλλαγές.

Με την ολοκλήρωση της αποθήκευσης ο νέος αριθμός του τηλεφώνου εμφανίζεται στην κεντρική σελίδα του Πίνακα Εργασιών, στα προσωπικά στοιχεία του χρήστη, όπως φαίνεται στην εικόνα 4 πιο κάτω.

4.png