​​​​​​​Ο Λογαριασμ​ός μου – Ρυθμίσεις Λογαριασμού


Σκοπός: Ο σκοπός της λειτουργίας αυτής είναι να δώσει τη δυνατότητα στον χρήστη να διαχειριστεί το λογαριασμό του. Η λειτουργία αυτή ενεργοποιείται αφού ο χρήστης πατήσει το πλήκτρο «Ο Λογαριασμός μου», το οποίο βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της κεντρικής σελίδας του «Πίνακα Εργασιών», όπως φαίνεται σε κόκκινο πλαίσιο στην εικόνα 1 πιο κάτω.

1.png

Με την επιλογή του πλήκτρου «Ο Λογαριασμός μου», το Σύστημα επεκτείνει τη λειτουργία και εμφανίζει τις επιλογές που έχει ο χρήστης για να διαχειριστεί το λογαριασμό του, όπως φαίνεται σε κόκκινο πλαίσιο στην εικόνα 2.​ 2.png

Στην πιο πάνω επέκταση υπάρχουν οι πιο κάτω λειτουργίες:

  1. Ρυθμίσεις Λογαριασμού
  2. Ομάδες και Συμμετοχές
  3. Συνδρομές
  4. Ειδοποιήσεις
  5. Λήψεις

 

Ρυθμίσεις Λογαριασμού:

Όταν ο χρήστης επιλέξει τις «Ρυθμίσεις Λογαριασμού», το Σύστημα εμφανίζει τη σελίδα με τις πληροφορίες του προφίλ του χρήστη, όπως φαίνεται στην εικόνα 3 πιο κάτω.

3a.png3b.png

Από τα στοιχεία που φαίνονται στο πρώτο μέρος της σελίδας, «Στοιχεία Αιτητή», στην εικόνα 3, ο χρήστης έχει το δικαίωμα να αλλάξει μόνο τον αριθμό του τηλεφώνου του.

Μετά τις τροποποιήσεις στις ρυθμίσεις του λογαριασμού, ο χρήστης πρέπει να πατήσει το πλήκτρο «Αποθήκευση», που φαίνεται σε κόκκινο πλαίσιο στην εικόνα 3, για να αποθηκευτούν οι αλλαγές.

Με την ολοκλήρωση της αποθήκευσης ο νέος αριθμός του τηλεφώνου εμφανίζεται στην κεντρική σελίδα του Πίνακα Εργασιών, στα προσωπικά στοιχεία του χρήστη, όπως φαίνεται στην εικόνα 4 πιο κάτω.

4.png