Αίτηση Εξαγωγής Συγκριτικών Πωλήσεων  


ΣκοπόςΟ σκοπός της εφαρμογής αυτής, μέσα από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Τμήματος, DLS PORTAL, είναι να  παρέχει τη δυνατότητα σε εγγεγραμμένους εκτιμητές του Ε.Τ.Ε.Κ., να εγγραφούν ως εκτιμητές και συνδρομητές, για να μπορούν να παραγγέλλουν και να παραλαμβάνουν συγκριτικές πωλήσεις μέσω του Διαδικτύου, οποιασδήποτε χρονολογίας, από το 1995 και μετά. Για εγγραφή στην ομάδα εκτιμητών και για αγορά συνδρομής βλέπε τους συνδέσμους ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ.

Εισαγωγή στο Σύστημα :

Ο χρήστης, με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης, κάνει εισαγωγή στο Σύστημα. Αυτόματα εμφανίζεται  η σελίδα «Πίνακας Εργασιών» στην οποία φαίνεται κατάλογος με τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπως φαίνεται στην εικόνα 1.

1.PNG

Καρτέλα 1 «Γενικές Πληροφορίες»:  Από τον πινάκα αυτό, ο χρήστης επιλέγει την αίτηση «Εξαγωγή Συγκριτικών Πωλήσεων»  όπως φαίνεται στην εικόνα 1.  Αυτόματα ανοίγει η εφαρμογή και εμφανίζει τη σελίδα που αφόρα την καρτέλα 1 «Γενικές Πληροφορίες», εικόνα 2 και η οποία  περιλαμβάνει μια σύντομη περιγραφή της αίτησης.

2.PNG

Καρτέλα 2 «Επιλογή τρόπου εξαγωγής»:   Για να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της αίτησης, ο χρήστης επιλέγει την καρτέλα 2, «Επιλογή τρόπου εξαγωγής».

Σε αυτή τη σελίδα εμφανίζονται στον χρήστη δύο επιλογές εξαγωγής συγκριτικών πωλήσεων όπου καλείται να επιλέξει τον τρόπο εξαγωγής που επιθυμεί να προχωρήσει. (εικόνα 3)

 • «Σειρά πεδίων Ιδιοκτησίας» ο χρήστης επιλέγοντας συγκεκριμένους παραμέτρους (π.χ. επαρχία) θα λάβει τις πληροφορίες που επιθυμεί σε ηλεκτρονικό αρχείο (excel), χωρίς τη χρήση του χάρτη.
 • «Πλοήγηση σε χάρτες» δίδεται η δυνατότητα στο χρήστη να περιηγηθεί στο χάρτη, να προσδιορίσει την περιοχή που τον ενδιαφέρει εμφανίζοντας του τις συγκριτικές πωλήσεις και παράλληλα να λάβει τις πιο πάνω πωλήσεις επιλέγοντας τις από το χάρτη σε ηλεκτρονική μορφή (excel).

3.PNG

Σειρά πεδίων Ιδιοκτησίας

Επιλέγοντας το πεδίο «Σειρά πεδίων ιδιοκτησίας», το σύστημα εμφανίζει αυτόματα στον χρήστη τα ανάλογα κριτήρια αναζήτησης, όπως φαίνεται στην εικόνα 4.

Για να μπορεί ο  χρήστης να εξάγει συγκριτικές πωλήσεις σε ηλεκτρονικό αρχείο, πρέπει τουλάχιστον να καταχωρήσει τα υποχρεωτικά πεδία

 • «Επαρχία» (δίδεται η δυνατότητα επιλογής των επαρχιών που καλύπτει η συνδρομή του χρήστη)
 • «Ημερομηνία Από»
 • «Ημερομηνία Μέχρι»
 • «Τύπο Πωλήσεων» - Πληροφορίες Πωλήσεων  ή /και  Πληροφορίες Πωλητήριων Εγγράφων

Επιπλέον, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να κάνει πιο συγκεκριμένη την επιλογή του καταχωρώντας τα ακόλουθα πεδία:

 • «Δήμο/Κοινότητα»
 • «Ενορία»
 • «Αναφορά στο χάρτη»: Με αυτή την επιλογή, ο χρήστης μπορεί να εξάγει δεδομένα επιλέγοντας συγκεκριμένο φύλλο, σχέδιο, τμήμα, κλίμακα ή/ και αρ. τεμαχίου σε συνδυασμό με τα προηγούμενα πεδία Επαρχία, Δήμος/Κοινότητα και Ενορία
 • «Αρ. Εγγραφής»: Με αυτή την επιλογή, ο χρήστης μπορεί να εξάγει δεδομένα επιλέγοντας  συγκεκριμένο αριθμό εγγραφής ακινήτου σε συνδυασμό με τα προηγούμενα πεδία Επαρχία, Δήμος/Κοινότητα και Ενορία.
4.PNG

Εφόσον ο χρήστης έχει καταχωρήσει τα κριτήρια αναζήτησης επιλέγει το πλήκτρο «Υποβολή», όπως φαίνεται στην εικόνα 5.

5.PNG

Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα με το οποίο ο χρήστης καλείται να αποφασίσει εάν επιθυμεί να προχωρήσει με την υποβολή της αίτησης.

5a.PNG

Με την επιλογή του πλήκτρου,

Όχι: Η αίτηση  δεν ολοκληρώνεται και παραμένει στην οθόνη «Σειρά πεδίων ιδιοκτησίας».

Ναι: Η αίτηση υποβάλλεται με επιτυχία, εμφανίζοντας τα στοιχεία υποβολής της αίτησης, όπως φαίνεται στην εικόνα 6.

6.PNG

Από αυτή τη σελίδα, ο αιτητής έχει τη δυνατότητα να εκτυπώσει την επιβεβαίωση της υποβολής της αίτησης επιλέγοντας το πλήκτρο «Εκτύπωση»  που φαίνεται στο πάνω δεξιό μέρος της σελίδας, όπως φαίνεται στην εικόνα 6. Επιλέγοντας το πλήκτρο, εμφανίζεται το παράθυρο εκτύπωσης και ο αιτητής εκτυπώνει την επιβεβαίωση, όπως φαίνεται στην εικόνα 7.

7.PNG

3.         Πλοήγηση σε Χάρτες

Επιλέγοντας το πεδίο «Πλοήγηση σε Χάρτες», από την καρτέλα «Επιλογή τρόπου εξαγωγής»,  το σύστημα μεταφέρει αυτόματα το χρήστη σε μια επιπλέον καρτέλα με την ονομασία «Χάρτης».

Καρτέλα 3 «Χάρτης»: Σε αυτή τη καρτέλα, αυτόματα εμφανίζεται ο χάρτης της Κύπρου με τις λειτουργίες    «Πίνακας Περιεχομένων», «Πληροφορίες Πωλήσεων στο χάρτη»  και «Λήψη Δεδομένων», όπως φαίνεται με κόκκινο περίγραμμα στα αριστερά της εικόνας 8.  Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το χάρτη για να βρει τεμάχια με πωλήσεις ή/και πωλητήρια έγγραφα.

8.PNG

Ταυτόχρονα, με την παρουσίαση του χάρτη, εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό μήνυμα με οδηγίες για τον τρόπο λειτουργίας της αίτησης.

8a.PNG

Με τη λειτουργία «Πίνακας Περιεχομένων», ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εμφανίσει ή να μην εμφανίσει δεδομένα στο χάρτη. Αυτό μπορεί να γίνει ενεργοποιώντας ή απενεργοποιώντας τα επίπεδα πληροφορίας όπως κτίρια, πολεοδομικές ζώνες, φύλλα/σχέδια, διοικητικά όρια, (δήμοι/κοινότητες, ενορίες, τμήματα) και ισοϋψείς καμπύλες 1993 (εκτός από τεμάχια).

Στο χάρτη αυτόματα εμφανίζονται τα επίπεδα πληροφορίας πολεοδομικών ζωνών, φύλλων/σχεδίων και διοικητικών ορίων, όπως φαίνεται στην εικόνα 9 και 9Α. Το επίπεδο πληροφορίας τεμαχίων εμφανίζεται κάνοντας την ανάλογη μεγέθυνση στο χάρτη.

9.PNG

9a.PNG

Επιλέγοντας τη λειτουργία «Πληροφορίες Πωλήσεων στον Χάρτη», το παράθυρο επεκτείνεται και εμφανίζονται στο χρήστη δύο ενότητες, ο προσδιορισμός περιοχής ενδιαφέροντος και η επιλογή πωλήσεων και πωλητήριων εγγράφων,  όπως φαίνεται στην εικόνα 10.

10.PNG

Βήμα 1: Με την επιλογή «Προσδιορισμού Επιλογής Ενδιαφέροντος», ο χρήστης προσδιορίζει την περιοχή που τον ενδιαφέρει και κατευθύνεται αυτόματα από το χάρτη στην περιοχή που επέλεξε. Για να προσδιορίσει την περιοχή θα πρέπει να συμπληρώσει τα υποχρεωτικά πεδία «Επαρχία» και «Κοινότητα». Για περιορισμό της έρευνας, ο χρήστης μπορεί να συμπληρώσει το πεδίο «Ενορία» ή ακόμη να κάνει τις ακόλουθες επιλογές: 

α) «Αρ. Εγγραφής» : Με αυτή την επιλογή, ο χρήστης μπορεί να καταχωρήσει συγκεκριμένο μπλοκ και αριθμό εγγραφής ακινήτου  στα αντίστοιχα πεδία.

ή

β) «Αναφορά στο χάρτη»: Με αυτή την επιλογή, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει συγκεκριμένο φύλλο, σχέδιο, τμήμα, κλίμακα ή/ και αρ. τεμαχίου από τα αντίστοιχα πεδία.

Για ενεργοποίηση των επιλογών της ενότητας «Προσδιορισμός Περιοχής Ενδιαφέροντος», θα πρέπει να επιλεγεί το πλήκτρο «Μεγέθυνση», όπως φαίνεται με κόκκινο περίγραμμα στα αριστερά της εικόνας 10. Πατώντας «Μεγέθυνση», η περιοχή που έχει επιλεχθεί από τα κριτήρια θα εμφανιστεί με σκιασμένο κίτρινο χρώμα.  

Βήμα 2: Αφού έχει επιλεχθεί η περιοχή ενδιαφέροντος, ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει μεταξύ των πεδίων «Πωλήσεις», «Πωλητήρια Έγγραφα» ή και τα δύο και να καθορίσει την χρονική περίοδο που επιθυμεί, συμπληρώνοντας τα πεδία «Ημερομηνία από» και «Ημερομηνία μέχρι».

11.PNG

Αφού ο χρήστης ολοκληρώσει την καταχώρηση των τιμών όπως φαίνεται στην εικόνα 11 και επιλέξει το πλήκτρο "Εφαρμόστε", το Σύστημα εμφανίζει στο χάρτη όλες τις πωλήσεις ή /και τα πωλητήρια έγγραφα για τη συγκεκριμένη περιοχή ενδιαφέροντος και τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Ταυτόχρονα, στο πάνω μέρος της οθόνης, εμφανίζεται μήνυμα με τα αποτελέσματα που βρέθηκαν για την αντίστοιχη αναζήτηση.

11a.PNG

Τα τεμάχια επί των οποίων υπάρχουν πωλήσεις, εμφανίζονται στο χάρτη σκιασμένα με μπλε χρώμα ενώ με διαγώνιες ροζ γραμμές εμφανίζονται τα τεμάχια επί των οποίων υπάρχουν πωλητήρια έγγραφα, όπως φαίνονται στην εικόνα 12.

12.PNG

Για να μπορέσει ο χρήστης να δει περισσότερες πληροφορίες, για τα τεμάχια με ή χωρίς πωλήσεις/ πωλητήρια έγγραφα, μπορεί να επιλέξει το εργαλείο http://casar.com.au/images/info-icon.png «Αναγνώριση», από το μενού στο πάνω μέρος του χάρτη (βλέπε κόκκινο περίγραμμα εικόνας 13).

13.PNG

Εργαλείο http://casar.com.au/images/info-icon.png «Αναγνώριση»: Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εμφανίσει και να δει πληροφορίες που αφορούν τα δεδομένα τεμαχίων που έχει επιλέξει, από το εργαλείο  http://casar.com.au/images/info-icon.png «Αναγνώριση».  Επιλέγοντας εργαλείο  http://casar.com.au/images/info-icon.png «Αναγνώριση».  εμφανίζεται το παράθυρο «Αποτελέσματα Αναγνώρισης»,  και το μήνυμα «Πατήστε στο χάρτη για να ενεργοποιηθεί η αναγνώριση». Ο χρήστης εντοπίζει στο χάρτη το τεμάχιο που τον ενδιαφέρει και αυτόματα εμφανίζονται οι πληροφορίες του συγκεκριμένου τεμαχίου στο παράθυρο «Αποτελέσματα Αναγνώρισης», όλες οι, όπως φαίνεται στην εικόνα 14.

14.PNG

Στο παράθυρο «Αποτελέσματα Αναγνώρισης» εμφανίζονται τέσσερις ενότητες πληροφοριών, τα δεδομένα τεμαχίου,  εγγραφές επί τεμαχίου εάν υπάρχουν και τέλος πληροφορίες για πωλήσεις ή/και πωλητήρια έγγραφα που έγιναν για το συγκεκριμένο τεμάχιο (βλέπε εικόνα 14). Οι Πληροφορίες Πωλήσεων/ Πωλητηρίων Εγγράφων, εμφανίζονται ανεξαρτήτως του καθορισμού της χρονικής περιόδου από το χρήστη στον «Προσδιορισμό Περιοχής Ενδιαφέροντος».

Ο χρήστης μπορεί να εκτυπώσει τα Αποτελέσματα Αναγνώρισης του τεμαχίου επιλέγοντας το πλήκτρο «Εκτύπωση» που βρίσκεται στο δεξί πάνω μέρος του παραθύρου, όπως φαίνεται με κόκκινο περίγραμμα στην εικόνα 14.

Επίσης, επιλέγοντας το plus.png στην κάθε ενότητα πληροφοριών το παράθυρο επεκτείνεται και παρουσιάζει τις ανάλογες πληροφορίες όπως φαίνονται στις εικόνες 15 και 16.

15.PNG

16.PNG

Στις περιπτώσεις εγγεγραμμένων μονάδων (π.χ διαμερισμάτων) εμφανίζεται ο αριθμός ορόφου και ο αριθμός σχεδίου. Πιο κάτω παρουσιάζεται πίνακας με περιγραφή του κωδικού που αφορά τον αριθμό ορόφου.

FloorNo
Κωδικός στο αρχείο του Σ.Π.ΓΠεριγραφή πεδίου
-99ΣΤΟ ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΟ
-9ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ Δ
-8ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ Γ
-7ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ Β
-6ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ Α
-5ΣΤΟ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟ ΙΣΟΓΕΙΟ
-4ΣΤΟ 4ο ΥΠΟΓΕΙΟ
-3ΣΤΟ 3ο ΥΠΟΓΕΙΟ
-2ΣΤΟ 2ο ΥΠΟΓΕΙΟ
-1ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ
0ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ
90ΣΤΗΝ ΤΑΡΑΤΣΑ
99ΣΤΟ ΜΕΣΟΠΑΤΩΜΑ

 

Να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που ένας εκτιμητής δεν έχει πληρωμένη συνδρομή για συγκεκριμένη επαρχία, θα μπορεί να βλέπει στο χάρτη τα τεμάχια με πωλήσεις / πωλητήρια έγγραφά αλλά μέσω του εργαλείου αναγνώρισης δεν θα δίνονται λεπτομέρειες των πωλήσεων ή/και των πωλητηρίων εγγράφων.

Επιπρόσθετα,  από το μενού  στο πάνω μέρος του χάρτη, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τα πιο κάτω εργαλεία:

1.         Υπόβαθρο

Σε όλους τους Κτηματικούς Χάρτες, (Υπηρεσίες), ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να τοποθετήσει ένα υπόβαθρο, από αυτά που είναι διαθέσιμα και που εμφανίζονται, όταν επιλέξει τη καρτέλα «Υπόβαθρο». Υπάρχουν διαθέσιμα τα πιο κάτω υπόβαθρα:

 1. Satellite (ArcGIS)
 2. DLS Orthophotos 2014, (Cyprus Orthophotos from the aerial photography of 2014)
 3. DLS Satellites 2009-2013, (Cyprus Satellite Images from years 2009-2013)
 4. Bing Maps
 5. Google Maps Satellite

 

Σημείωση: Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, διατηρεί το δικαίωμα αφαίρεσης ή / και πρόσθεσης ενός νέου Υπόβαθρου οποιαδήποτε στιγμή.


2.         Γενικές Πληροφορίες

Εμφανίζονται τα περιεχόμενα του χάρτη, όπως φαίνεται στην εικόνα 5 πιο κάτω. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εμφανίσει ή να μην εμφανίσει, οποιαδήποτε δεδομένα, στο χάρτη. Αυτό μπορεί να γίνει ενεργοποιώντας ή απενεργοποιώντας τα επίπεδα πληροφορίας από τον πινάκα περιεχομένων. Αφού ο χρήστης διαμορφώσει το χάρτη όπως επιθυμεί, μπορεί να κλείσει τον πίνακα περιεχομένων πατώντας μία φορά το πλήκτρο «Περιεχόμενα».

 

3.         Εργαλεία πλοήγησης, καρτέλες «Μεγέθυνση», «Σμίκρυνση» και  «Επιστροφή πίσω»

Με τη χρήση των εργαλείων πλοήγησης, ο χρήστης μπορεί να μετακινηθεί σε οποιοδήποτε σημείο του χάρτη, σε οποιασδήποτε υπηρεσία έχει επιλέξει. Υπάρχουν τα πιο κάτω εργαλεία, όπως φαίνονται και στην εικόνα 10 πιο κάτω, σε κόκκινο πλαίσιο.

 

 1. Μεγέθυνση: Ο χρήστης μπορεί να μεγεθύνει το χάρτη.
 2. Σμίκρυνση: Ο χρήστης μπορεί να σμικρύνει το χάρτη
 3. Επιστροφή πίσω: Ο χρήστης μπορεί να επιστρέψει στην προηγούμενη μεγέθυνση που είχε ο χάρτης.

 

4.         Εκτύπωση του Χάρτη, καρτέλα «Εκτύπωση»

Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να ετοιμάσει και να εκτυπώσει ένα χάρτη με την χρήση της καρτέλας «Εκτύπωσης». Επιλέγοντας το συγκεκριμένο εργαλείο, εμφανίζεται το πλαίσιο της εκτύπωσης.

 

 1. Επιλογή μορφής του σχεδίου, (PDF, PNG32, PNG8, JPG, GIF, EPS, SVG, SVGZ)
 2. Επιλογή του μεγέθους της κόλλας, (Μεγέθη Α4 και Α3 όρθια και οριζόντια θέση, στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα)
 3. Εισαγωγή τίτλου του σχεδίου
 4. Αφού ο χρήστης καταχωρήσει τις πιο πάνω παραμέτρους, επιλέγει το πλήκτρο, «Εκτύπωση», Μόλις ετοιμαστεί το σχέδιο, εμφανίζεται το πλήκτρο «Αποτέλεσμα», και όταν το επιλέξει ο χρήστης εμφανίζεται το σχέδιο. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει ή να εκτυπώσει το σχέδιο.

 

5.         Υπολογισμός συντεταγμένων, αποστάσεων και εμβαδού στο χάρτη, καρτέλα «Μέτρηση»

Με τη χρήση της καρτέλας «Μέτρηση», ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να κάνει πρόχειρες μετρήσεις στο χάρτη. Επιλέγοντας το εργαλείο αυτό το Σύστημα εμφανίζει το πλαίσιο των μετρήσεων με τις ακόλουθες επιλογές:

 • Μέτρηση εμβαδού μιας περιοχής
 • Μέτρηση μιας απόστασης
 • Υπολογισμός συντεταγμένων, (Γεωγραφικό Μήκος και Πλάτος)
   
  Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη γενική λειτουργία του χάρτη, θα βρείτε πατώντας το πλήκτρο question_mark.pngστο πάνω μέρος του χάρτη.

 

Τέλος, επιλέγοντας τη λειτουργία «Λήψη Δεδομένων» από το αριστερό μενού, ο χρήστης μπορεί να λάβει δεδομένα σε μορφή excel. Για να μπορέσει ο χρήστης να λάβει δεδομένα θα πρέπει να επιλέξει από το χάρτη την περιοχή που επιθυμεί με το εργαλείο «Επιλογή/Αποεπιλογή Περιοχής» , όπως φαίνεται με κόκκινο περίγραμμα στην εικόνα 17. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν προβεί στην επιλογή,  το σύστημα τον ενημερώνει με μήνυμα ότι πρέπει να επιλέξει την περιοχή που τον ενδιαφέρει για εξαγωγή χρησιμοποιώντας τα εργαλεία του χάρτη.

17.PNG

Με τη χρήση του πλήκτρου «Επιλογή/ Αποεπιλογή Περιοχής», υπάρχουν διαθέσιμα δύο επιλογές «Ορθογώνιο» ή «Πολύγωνο».

18.PNG

Με την επιλογή της περιοχής από το χάρτη τα πεδία «πωλήσεις» , «πωλητήρια» και «ημερομηνία από» και «ημερομηνία μέχρι» ενεργοποιούνται και θα πρέπει να συμπληρωθούν από το χρήστη για να προχωρήσει με την εξαγωγή των δεδομένων. Τα στοιχεία αυτά, συμπληρώνονται ανεξάρτητα από τις πληροφορίες που ζητήθηκαν στη λειτουργία «Πληροφορίες Πωλήσεων στο Χάρτη».

18a.PNG

Με την επιλογή του πλήκτρου «Συνεχίστε», εμφανίζεται μήνυμα στο πάνω μέρος του χάρτη ενημερώνοντας το χρήστη ότι τα κριτήρια που έχουν καταχωρηθεί έχουν αποθηκευτεί και θα πρέπει να επιλέξει το πλήκτρο «Υποβολή», όπως φαίνεται με κόκκινο περίγραμμα στο κάτω μέρος της εικόνας 18, ώστε η αίτηση να  υποβληθεί στο Σύστημα.

18b.PNG

Mε την υποβολή, το σύστημα εμφανίζει προειδοποιητικό μήνυμα με το οποίο ο χρήστης καλείται να επιβεβαιώσει εάν επιθυμεί να προχωρήσει με την υποβολή της αίτησης.

Με την επιλογή του πλήκτρου,

Όχι: Η αίτηση  δεν ολοκληρώνεται.

Ναι: Η αίτηση υποβάλλεται με επιτυχία, εμφανίζοντας τα στοιχεία υποβολής της αίτησης, όπως φαίνεται στην εικόνα 19.

18c.PNG

Με την υποβολή της αίτησης, εμφανίζονται στο χρήστη τα στοιχεία της αίτησης.

19.PNG


Από αυτή τη σελίδα ο αιτητής έχει τη δυνατότητα να εκτυπώσει την επιβεβαίωση της υποβολής της αίτησης, επιλέγοντας το πλήκτρο «Εκτύπωση»  που φαίνεται στο πάνω δεξιό μέρος της σελίδας, όπως φαίνεται με κόκκινο περίγραμμα στην εικόνα 19.

Επισκόπηση των Λεπτομερειών της αίτησης από τον αιτητή:  Ο αιτητής έχει τη δυνατότητα να κάνει επισκόπηση των Λεπτομερειών της αίτησής του ως ακολούθως:

 1. Επιλέγοντας απευθείας τον αριθμό της ηλεκτρονικής αίτησης από την οθόνη επιβεβαίωσης της υποβολής της (Εικόνα 19).
 2. Επιλέγοντας το πλήκτρο  « Οι Αιτήσεις μου», από το μενού που φαίνεται στην αριστερή πλευρά της κάθε οθόνης (Εικόνα 20).

Παραλαβή ηλεκτρονικού  καταλόγου  ακίνητης ιδιοκτησίας

Όταν ο αιτητής ενημερωθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ότι τα δεδομένα έχουν ετοιμαστεί, μπορεί με την επιλογή του πλήκτρου «Οι Αιτήσεις μου», που βρίσκεται στα αριστερά της κάθε οθόνης, να ανοίξει τον κατάλογο με τις αιτήσεις του (Εικόνα 20).

20.PNG

Από τη σελίδα αυτή, ο αιτητής επιλέγει την συγκεκριμένη αίτηση με τον αριθμό της που φαίνεται στην επιβεβαίωση της υποβολής της αίτησης. Ο αριθμός της αίτησης φαίνεται και στο ηλεκτρονικό μήνυμα που θα σταλεί στον αιτητή.

 Αυτόματα το Σύστημα εμφανίζει την οθόνη με τις λεπτομέρειες της αίτησης (Εικόνα 21).

21.PNG

Από την οθόνη αυτή ο χρήστης επιλέγει την καρτέλα «Λήψεις Δεδομένων» και εμφανίζεται η σελίδα στην οποία φαίνεται το αρχείο το οποίο ο χρήστης μπορεί να κάνει λήψη επιλέγοντας το πλήκτρο «Λήψη» που βρίσκεται στο δεξί μέρος της γραμμής του αρχείου (Εικόνα 22).

22.PNG

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της λήψης,  το αρχείο θα εμφανιστεί στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης,  όπως φαίνεται στην εικόνα 23, όπου ο χρήστης μπορεί να το αποθηκεύσει στον υπολογιστή του.

23.PNG

Ο χρήστης μπορεί επίσης να βρει και να κάνει λήψη τα ηλεκτρονικά αρχεία που έχουν ετοιμαστεί, επιλέγοντας το πλήκτρο  «Ο Λογαριασμός μου», από το μενού που φαίνεται στην αριστερή πλευρά της κάθε οθόνης και στη συνέχεια επιλέγοντας το πλήκτρο «Λήψεις».

Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται όλες οι αιτήσεις που ολοκληρώθηκαν, και για τις οποίες έχουν ετοιμαστεί ηλεκτρονικά αρχεία. Για κάθε αίτηση φαίνεται η «Ημερομηνία Δημιουργίας» του ηλεκτρονικού αρχείου και η «Ημερομηνία Λήξης»  του στο  DLS PORTAL.  Οι λήψεις των ηλεκτρονικών αρχείων θα γίνονται μόνο κατά τη χρονική περίοδο μεταξύ της «Ημερομηνίας Δημιουργίας» και της «Ημερομηνίας Λήξης» (Εικόνα 24).

24.PNG


Σημείωση:

Α: Στο αρχείο των Πωλήσεων παρουσιάζονται οι πιο κάτω Κωδικοί:

771-Πώληση

797-Αναγκαστική Μεταβίβαση σε εγκλωβισμένους αγοραστές

798-Εκούσια Μεταβίβαση σε εγκλωβισμένους αγοραστές

 

Β: Στο αρχείο των Πωλητηρίων Εγγράφων (ΠΩΕ) παρουσιάζονται οι πιο κάτω κωδικοί:

307-Κατάθεση Πωλητηρίου Εγγράφου

325-Πωλητήριο Έγγραφο - Αναδιάρθρωση