​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Αίτηση Ενημέρωσης Οδικού Δικτύου (Δημοτικά Συμβούλια, Επαρχιακές Διοικήσεις)​


Σκοπός

Η πιο πάνω αίτηση απευθύνεται στους Δήμους και Επαρχιακές Διοικήσεις και αφορά την ενημέρωση των δεδομένων οδικού δικτύου που διατηρεί το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Η αίτηση αυτή δίνει τη δυνατότητα για δημιουργία νέας οδού, μετονομασία ή και τυχόν κατάργηση οδού. Να σημειωθεί ότι ο χρήστης μπορεί να επέμβει μόνο εντός της περιοχής δικαιοδοσίας του, που είναι τα όρια του Δήμου/Κοινότητάς του.

1. Γενικές Πληροφορίες

street1.png

 ​​Η πρώτη καρτέλα της αίτησης παρουσιάζει κάποιες γενικές πληροφορίες (Εικόνα 1)  

2. Χάρτης

Ο χρήστης επιλέγει την καρτέλα Χάρτης για να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο.

Το σύστημα εμφανίζει στο πάνω μέρος της οθόνης, δίπλα από τον τίτλο, τον αριθμό υπόθεσης (π.χ. DLS1199). Στο κέντρο της οθόνης εμφανίζεται ο χάρτης της Κύπρου (Εικόνα 2).

upstreet_2.png

Για να πλοηγηθεί ο χρήστης στην περιοχή που τον ενδιαφέρει, μπορεί να επιλέξει από το μενού στα αριστερά της οθόνης, "Προσδιορισμός Περιοχής Ενδιαφέροντος» (Εικόνα 3). 

upstreet_3.png

Υπάρχει η επιλογή αναζήτησης μέσω διοικητικής αναφοράς (επαρχία, δήμος/κοινότητα, ενορία), αριθμού εγγραφής, αναφοράς στο χάρτη - γεωγραφικής αναφοράς (φύλλο/σχέδιο/μπλοκ, αριθμός τεμαχίου) ή και ονόματος οδού.

upstreet_4png.png

​​​​​Να σημειωθεί ότι η Επαρχία και ο Δήμος / Κοινότητα παρουσιάζονται αυτόματα (ανάλογα με τη δικαιοδοσία του χρήστη). Αν υπάρχει ενορία στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή,  θα πρέπει να επιλεγεί για να ενεργοποιηθούν οι ταμπέλες «Αριθμός Εγγραφής», «Αναφορά στο Χάρτη», «Οδός».  Ο χρήστης καταχωρεί τα κριτήρια ανάλογα με την επιλογή του και στη συνέχεια επιλέγει «Μεγένθυνση».(Εικόνα 5). 

upstreet_5png.png

Όπως φαίνεται στην πιο κάτω εικόνα, το σύστημα σκιάζει τη συγκεκριμένη επιλογή (Εικόνα 6).

upstreet_6png.png 

2.1 Νέα Oδός

Μετά τον προσδιορισμό περιοχής ενδιαφέροντος (εικόνα 6, 7), ο χρήστης μεγεθύνει πολύ καλά την περιοχή που τον ενδιαφέρει (εικόνα 8) και μπορεί να δημιουργήσει νέα οδό, αφού επιλέξει στο μενού που εμφανίζεται στα αριστερά της οθόνης "Νέα οδός" και στη συνέχεια το κουμπί "ΝΕΑ" (εικόνα 8).

upstreet_7νεpng.png

​​upstre8.png

​​​​Ο χρήστης σχεδιάζει στο χάρτη τη νέα οδό, πατώντας με το ποντίκι στην αρχή της οδού και προχωρώντας στην πορεία/κατεύθυνση της. Η νέα οδός εμφανίζετα​​ι στο χάρτη με κόκκινο χρώμα (εικόνα 9). Για να ολοκληρωθεί η δημιουργία της οδού, ο χρήστης πρέπει να επιλέξει διπλό πάτημα στο τέλος της οδού.​

upstreet_9png.png

​Μόλις ο χρήστης ολοκληρώσει, το σύστημα παρουσιάζει τη νέα οδό με κίτρινο χρώμα και ταυτόχρονα εμφανίζει πίνακα με τα στοιχεία της οδού, όπως φαίνεται πιο κάτω. Κάποια από τα πεδία είναι ήδη συμπληρωμένα (εικόνα 10)​.

Ο χρήστης πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσει το πεδίο ΟΝΟΜΑ ΟΔΟΥ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) και προαιρετικά να επιλέξει την κατηγορία ή ακόμα και να καταχωρήσει κάποια σχόλια

Στην περίπτωση που ο χρήστης συμπληρώσει το όνομα της οδού με αγγλικούς χαρακτήρες, θα λάβει το ακόλουθο μήνυμα κατά την υποβολή: icon1.png

Στη συνέχεια επιλέγει το κουμπί Αποθήκευση όπως εμφανίζεται στην Εικόνα 10. Στην περίπτωση που  ο χρήστης δεν επιθυμεί να αποθηκεύσει τη νέα οδό, επιλέγει Ακύρωση.

upstreet_10png.png

Επιλέγοντας Αποθήκευση, παρουσιάζεται το πιο κάτω μήνυμα

submit.png

Στην συνέχεια ο αιτητής έχει τη δυνατότητα καταχώρησης επισυναπτόμενων αρχείων και υποβολής αίτησης (βλέπε Ενότητα 3. ​Επισυναπτόμενα Αρχεία / Υποβολή Αίτησης)

2.2 Μετονομασία Οδού 

Ο χρήστης έχει επίσης τη δυνατότητα να ζητήσει τη μετονομασία μιας υφιστάμενης οδού επιλέγοντας Μετονομασία/Διαγραφή οδού. Στην συγκεκριμένη περίπτωση ο χρήστης θα πρέπει να επιλεξεί τη γεωγραφική περιοχή και το όνομα της οδού που ψάχνει ή ακόμα και να να καταχωρήσει τον κωδικό της οδού. Στη συνέχεια επιλέγει Μεγένθυνση και ακολούθως Μετονομασία. Τέλος επιλέγει Αντιγραφή. Το σύστημα επιλέγει με πράσινη γραμμή τη συγκεκριμένη οδό (Εικόνα 11) και εμφανίζει τα στοιχεία της.

upstreet_11png.png

Ο χρήστης πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσει το νέο όνομα της οδού (με ελληνικούς χαρακτήρες), και προαιρετικά να αλλάξει την κατηγορία στην περίπτωση που υπάρχει αλλαγή ή ακόμα και να καταχωρήσει τυχόν σχόλια. Τέλος επιλέγει το κουμπί Αποθήκευση (Εικόνα 12). 

upstreet_12png.png

Σε περίπτωση που δεν τροποποιηθεί το όνομα της οδού, θα εμφανιστεί σχετικό μήνυμα

icon2.png

​Εάν ο χρήστης δεν επιθυμεί να ενημερώσει την οδό, επιλέγει Ακύρωση όπως εμφανίζεται στην Εικόνα 13.

upstreet_13png.pngΣτην συνέχεια ο αιτητής έχει τη δυνατότητα καταχώρησης επισυναπτόμενων αρχείων και υποβολής αίτησης (βλέπε Ενότητα 3. ​Επισυναπτόμενα Αρχεία / Υποβολή Αίτησης)

2.3 ​Διαγραφή Οδού

Τέλος, ο χρήστης μπορεί να ζητήσει να διαγραφεί μία οδός επιλέγοντας το κου​​μπί Διαγραφή. Ο χρήστης καταχωρεί πάλι τα στοιχεία αναζήτησης της οδού και επιλέγει το κουμπί Μεγένθυνση (Εικόνα 14)​​​​​.  Το σύστημα εστιάζει στην περιοχή ενδιαφέροντος.

upstreet_14png.png

Ο χρήστης επιλέγει το κουμπί Αντιγραφή και στη συνέχεια ΔΙΑΓΡΑΦΗ και το σύστημα εμφανίζει την οδό με κόκκινο χρώμα (Εικόνα 15). 

upstreet_15_png.png

Το σύστημα εμφανίζει τα στοιχεία της οδού η οποία υπόκειται σε διαγραφή. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να συμπληρώσει σχόλια σχετικά με την αίτηση του για διαγραφή της οδού και τέλος επιλέγει Αποθήκευση. Εάν δεν επιθυμεί να ολοκληρώσει τη διαδικασία, επιλέγει το κουμπί Ακύρωση (Εικόνα 16). ​​

upstreet_16png.png ​

Σημειώνεται ότι ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να προχωρεί σε πολλαπλές καταχωρήσεις για κάθε μία από τις τρείς περιπτώσεις Νέα Οδός, Μετονομασία Οδού, Διαγραφή Οδού, σε μιαν αίτηση. 

Στην συνέχεια ο αιτητής έχει την δυνατότητα καταχώρησης επισυναπτόμενων αρχείων και υποβολής αίτησης (βλέπε Ενότητα 3. ​Επισυναπτόμενα Αρχεία / Υποβολή Αίτησης)​.

3 ​Επισυναπτόμενα Αρχεία / Υποβολή Αίτησης

Μόλις ο χρήστης ολοκληρώσει με την αίτησή του (μπορεί να είναι οποιοσδήποτε συνδυασμός από τις τρεις ενέργειες που αναφέρθηκαν πιο πάνω), μπορεί να συνεχίσει στη σελίδα 3. "Επισυναπ​​​τόμενα Αρχεία" (Εικόνα 17).

Σ​​ε αυτή τη σελίδα, ο χρήστης μπορεί να επισυνάψει αρχεία σχετικά με την αίτηση ώστε να την ολοκληρώσει.​ Επιτρέπονται μόνο αρχεία TXT,DOC,XLS,PPT,PDF,PNG,GIF,JPG,JPEG,DWG,DXF,ZIP,RAR,7Z, μεγέθους μέχρι 4MB.​

​​​​Με βάση τους αριθμούς στην πιο κάτω εικόνα, περιγράφονται τα ακόλουθα κουμπιά:

  1. Ανέβασμα Αρχείου: Ο χρήστης μπορεί να ανεβάσει ένα αρχείο από το Πρόγραμμα περιήγησης 
  2. Ανέβασμα Φακέλου: Ο χρήστης μπορεί να ανεβάσει ένα φάκελο από το Πρόγραμμα περιήγησης 
  3. Επισυναπτόμενα: Ο χρήστης μπορεί να δει τα επισυναπτόμενα αρχεία που έχει ανεβάσει 
  4. Διαγραφή: Ο χρήστης μπορεί να διαγράψει ένα από τα επισυναπτόμενα
  5. Υποβολή:  Ο χρήστης μπορεί να υποβάλει την αίτηση​​​​​​

​​upstreet_17_png.png

Ο χρήστης όταν συμπληρώσει την αίτηση του και επισυνάψει,τα αρχεία του, αν υπάρχουν, τότε την υποβάλλει, εφόσον επιλέξει το κουμπί "Υποβολή" για να την υποβάλει. Στη συνέχεια εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα για επιβεβαίωση της υποβολής. 

Ναι:  Με την επιλογή του κουμπιού "Ναι" η αίτηση υποβάλλεται στο σύστημα

Οχι:  Με την επιλογή του κουμπιού "Όχι" η αίτηση δεν υποβάλλεται στο σύστημα

Screenshot_34.jpg

Με την ολοκλήρωση της αίτησης, εμφανίζεται σχετική σελίδα με τα στοιχεία και την κατάσταση της αίτησης που έχει υποβληθεί (Εικόνα 18).upstreet_18png.png