Αίτηση για Εξαγωγή Φορολογικού Καταλόγου

 

Σκοπός: Ο σκοπός της εφαρμογής αυτής, μέσα από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Τμήματος DLS PORTAL,  είναι η αυτόματη εξαγωγή ηλεκτρονικού φορολογικού κατάλογου από τα Κοινοτικά Συμβούλια, χωρίς ο χρήστης να χρειάζεται να επισκεφτεί οποιοδήποτε Κτηματολογικό Γραφείο για την παραλαβή του ηλεκτρονικού αρχείου.

Εισαγωγή στο Σύστημα:

Ο χρήστης, με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης, κάνει εισαγωγή στο Σύστημα. Αυτόματα εμφανίζεται  η σελίδα «Πίνακας Εργασιών», στην οποία φαίνεται κατάλογος με τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπως φαίνεται στην εικόνα 1

s1.png

Καρτέλα 1 «Γενικές Πληροφορίες»:  Από τον πινάκα αυτό ο χρήστης επιλέγει την αίτηση «Εξαγωγή Φορολογικού Καταλόγου»  όπως φαίνεται στην εικόνα 1.  Αυτόματα ανοίγει η εφαρμογή και εμφανίζει τη σελίδα που αφόρα την καρτέλα 1 «Γενικές Πληροφορίες» (Εικόνα 2) και η οποία  περιλαμβάνει μια σύντομη περιγραφή της αίτησης. 

s2.png
 

​​Καρτέλα 2 «Δημιουργία καταλόγου φόρου»:  Για να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της αίτησης, ο χρήστης επιλέγει «Δημιουργία Καταλόγου Φόρου».

Στην πρώτη ενότητα «Επιλογή Δικαιοδοσίας», το σύστημα εμφανίζει στο χρήστη μόνο τη γεωγραφική περιοχή για την οποία έχει την δικαιοδοσία να υποβάλει αίτηση  π.χ. για την κοινότητα του. Ο χρήστης επιλέγει την περιοχή επιλέγοντας/αποεπιλέγοντας με το συγκεκριμένο κουμπί  button.jpg.  

Στη δεύτερη ενότητα «Επιλογή Συντελεστή», ο χρήστης καταχωρεί το φορολογικό συντελεστή που θα εφαρμόσει σε μορφή δεκαδικού αριθμού π.χ. εάν ο φορολογικός συντελεστής είναι 5 ‰ ,  θα πρέπει να καταχωρήσει 0,005.  

 Εάν η τιμή που έχει καταχωρηθεί είναι αποδεκτή, τότε το περίγραμμα του πεδίου γίνετε πράσινο (Εικόνα 3).  

s3.png   Εάν η τιμή που έχει καταχωρηθεί δεν είναι αποδεκτή, τότε το περίγραμμα του πεδίου γίνετε κόκκινο (Εικόνα 4).

s4.png
 Για να ολοκληρώσει την αίτηση, ο χρήστης επιλέγει το κουμπί «Υποβολή» ( Εικόνα 5).s5.png
Το σύστημα εμφανίζει προειδοποιητικό μήνυμα με το οποίο ο χρήστης καλείται να επιβεβαιώσει εάν επιθυμεί να προχωρήσει με την υποβολή της αίτησης.

Με την επιλογή του κουμπιού:

Nαι:  Η αίτηση υποβάλλεται και η διαδικασία ολοκληρώνεται

Οχι:  Η αίτηση δεν υποβάλλεται ​

6.jpg
Με την υποβολή της αίτησης, εμφανίζονται στο χρήστη τα στοιχεία της αίτησης ( Εικόνα 6).  
s6.png
Από αυτή τη σελίδα ο αιτητής έχει τη δυνατότητα να εκτυπώσει την επιβεβαίωση της υποβολής της αίτησης του, επιλέγοντας το πλήκτρο «Εκτύπωση»  που φαίνεται στο πάνω δεξιό μέρος της σελίδας (Εικόνα 6). Επιλέγοντας το πλήκτρο, εμφανίζεται το παράθυρο εκτύπωσης και ο αιτητής εκτυπώνει την επιβεβαίωση (Εικόνα 7).
s7.png
Επισκόπηση των Λεπτομερειών της αίτησης από τον αιτητή:  Ο αιτητής έχει τη δυνατότητα να κάνει επισκόπηση των Λεπτομερειών της αίτησής του ως ακολούθως:

  1. Επιλέγοντας απευθείας τον αριθμό της ηλεκτρονικής αίτησης από την οθόνη επιβεβαίωσης της υποβολής της (Εικόνα 6).
  2. Επιλέγοντας το πλήκτρο  «Οι Αιτήσεις μου», από το μενού που φαίνεται στην αριστερή πλευρά της κάθε οθόνης (Εικόνα 8).

Παραλαβή ηλεκτρονικού  φορολογικού κατάλογου :

Όταν ο αιτητής ενημερωθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ότι τα δεδομένα έχουν ετοιμαστεί, μπορεί με την επιλογή του πλήκτρου «Οι Αιτήσεις μου», που βρίσκεται στα αριστερά της κάθε οθόνης, να ανοίξει τον κατάλογο με τις αιτήσεις του (Εικόνα 8).

s8.png
Από τη σελίδα αυτή, ο αιτητής επιλέγει την συγκεκριμένη αίτηση με τον αριθμό της που φαίνεται στην επιβεβαίωση της υποβολής της αίτησης. Ο αριθμός της αίτησης φαίνεται και στο ηλεκτρονικό μήνυμα που θα σταλεί στον αιτητή.

Αυτόματα το Σύστημα εμφανίζει την οθόνη με τις λεπτομέρειες της αίτησης (Εικόνα 9).

s9.png
Από την οθόνη αυτή, ο χρήστης επιλέγει την καρτέλα «Λήψεις Δεδομένων» και εμφανίζεται η σελίδα στην οποία φαίνεται το αρχείο το οποίο μπορεί να κάνει λήψη, επιλέγοντας το πλήκτρο «Λήψη» που βρίσκεται στο δεξί μέρος της γραμμής του αρχείου (Εικόνα 10).
s10.png
Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της λήψης, το αρχείο θα εμφανιστεί στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης,  όπως φαίνεται στην εικόνα 11, όπου ο χρήστης μπορεί να το αποθηκεύσει στον υπολογιστή του.

s11.png
Ο χρήστης μπορεί επίσης να βρει και να κάνει λήψη τα ηλεκτρονικά αρχεία που έχουν ετοιμαστεί, επιλέγοντας το πλήκτρο  «Ο Λογαριασμός μου», από το μενού που φαίνεται στην αριστερή πλευρά της κάθε οθόνης και στη συνέχεια επιλέγοντας το πλήκτρο «Λήψεις».

Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται όλες οι αιτήσεις που ολοκληρώθηκαν, και για τις οποίες έχουν ετοιμαστεί ηλεκτρονικά αρχεία. Για κάθε αίτηση φαίνεται η «Ημερομηνία Δημιουργίας» του ηλεκτρονικού αρχείου και η «Ημερομηνία Λήξης»  του στο  DLS PORTAL.  Οι λήψεις των ηλεκτρονικών αρχείων θα γίνονται μόνο κατά τη χρονική περίοδο μεταξύ της «Ημερομηνίας Δημιουργίας» και της «Ημερομηνίας Λήξης» (Εικόνα 12).​

s12.png