​​

​​​​​​​​​​​Σαρω​​μένοι Χάρτες​


Σκοπός: Η εφαρμογή αυτή αφορά  την παραχώρηση επί πληρωμή, στατικών θεματικών χαρτών (οδικών, διοικητικών, τοπογραφικών), τόσο σε απλή μορφή εικόνας (αρχεία tif, jpeg, pdf), όσο και σε μορφή εικόνας με γεωαναφορά (tif&tfw). Σημειώνεται ότι στους γεωαναφερμένους χάρτες υπάρχει μετρητική δυνατότητα.

Εισαγωγή στο Σύστημα: Ο χρήστης με τη χρήστη των "κωδικών πρόσβασης" κάνει εισαγωγή στο Σύστημα. Αυτόματα εμφανίζεται η σελίδα "Πίνακας Εργασιών".

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τη συγκεκριμένη λειτουργία από τον Κατάλογο Αιτήσεων, όπως φαίνεται πιο κάτω.

​​​123.png 

Στην σελίδα Σαρωμένοι Χάρτες εμφανίζονται οι διαθέσιμοι χάρτες ανα κατηγορία.

1234.png

Επιλέγοντας μια κατηγορία εμφανίζονται οι ανάλογοι χάρτες.

1458295926487screencapture.pngScreenshot_1.png 

Όπως φαίνεται και στην εικόνα πιο πάνω, για κάθε χάρτη παρέχεται σχετικό thumbnail (πρ​​οεπισκόπηση), καθώς και κάποιες επιπλέον πληροφορίες, αναφορικά με τη μορφ​​​ή του αρχείου, την κλίμακα χάρτη, τον σειριακό αριθμό του και την τιμή.

Αναφορικά με την κατηγορία των ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΣΕΙΡΑ ΧΑΡΤΩΝ DLS17 (1:1500), για την οποία περιλαμβάνεται μεγάλος αριθμός χαρτών, υπάρχει χάρτης ευρετήριο στον οποίο φαίνεται η διάταξη των χαρτών και η αρίθμηση τους, ώστε να διευκολύνεται ο αιτητής. Για πλήρη προβολή του χάρτη ο χρήστης πρέπει να κάνει κλίκ στον χάρτη (βλ. εικόνα 4​).

12412341.pngΛόγω του ότι η συγκεκριμένη σειρά είναι παλαιά, υπάρχουν περιοχές όπου δεν υπάρχει καθόλου απόθεμα χαρτών. Επίσης υπάρχουν φύλλα των οποίων έχουν εξαντληθεί οι έγχρωμοι χάρτες και στη θέση τους διατίθενται μαυρόασπρα αντίγραφα.

Λόγω του μεγάλου αριθμού χαρτών, που εμπίπτει στη συγκεκριμένη κατηγορία, υπάρχει δυνατότητα προεπισκόπησης μόνο για δύο χάρτες, ενός σε έγχρωμη και ενός σε μαυρόασπρη μορφή, όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί.​

Screenshot_3.png

​Εφόσον ο χρήστης επιλέξει τον χάρτη που επιθυμεί, τότε επιλέγει το κουμπί Πληρωμή (βλ. εικόνα 6) και μεταφέρεται στο σύστημα της JCC για την καταβολή των δικαιωμάτων και αγορά του συγκεκριμένου αρχείου (βλ. εικόνα 7).

Screenshot_8.png 

Screenshot_7.png

Το σύστημα εμφανίζει στοιχεία υποβολής της αίτησης (βλ εικόνα 8).

Screenshot_13.png

 Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της αγοράςο χρήστης μπορεί να προμηθευτεί τα διαθέσιμα αρχεία από τη σελίδα ​Ρυθμίσεις Λογαριασμού​ - Λήψεις (βλ. εικόνα 9).

1241241.png