​​​​Αίτηση Διόρθωσης Λάθους Γενικής Εκτίμησης

 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

​Χρησιμοποιείστε την εφαρμογή αυτή για να υποβάλετε Αίτηση Διόρθωσης Λάθους Γενικής Εκτίμησης. Αίτηση Διόρθωσης Λάθους Γενικής Εκτίμησης μπορεί να υποβληθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 67, του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, Κεφάλαιο 224, όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 110(Ι)/2014. Πριν τη συμπλήρωση της αίτησης θα πρέπει να ελεγχθούν με προσοχή τα χαρακτηριστικά του ακινήτου, τόσο της γης, όσο και των κτιρίων και των μονάδων που έχουν αναγερθεί σε αυτό.  Θα προχωρήσετε στη συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης μόνο αν έχει διαπιστωθεί ότι:​ 

 1. Στο ακίνητο έχουν ανεγερθεί οποιαδήποτε κτίρια και μονάδες που δεν φαίνονται στις λεπτομέρειες του ακίνητου.
 2. Στις λεπτομέρειες του ακινήτου παρουσιάζονται κτίρια ή μονάδες, τα οποία έχουν κατεδαφιστεί.  
 3. Υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές στα χαρακτηριστικά της γης των κτιρίων ή των μονάδων  σε βαθμό που να επηρεάζουν ουσιαστικά την αξία γενικής εκτίμησής του ακινήτου. 
 4. Για το ακίνητο δεν έχει καθορισθεί η αξία γενικής εκτίμησης. 

Η αίτηση διόρθωσης λάθους δεν έχει χρονικό περιορισμό και είναι δωρεάν. 

Σημειώνεται ότι, η αξία γενικής εκτίμησης που αναγράφεται στο ακίνητο αφορά την αξία ολόκληρου του ακινήτου και όχι την αξία του μεριδίου σας. 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Στην αίτηση είναι απαραίτητο να επισυναφθούν τα πιο κάτω στοιχεία: 

 1. Αντίγραφο άδειας οικοδομής, πολεοδομικής άδειας και πιστοποιητικού τελικής έγκρισης (αν υπάρχει).
 2. Κατόψεις αρχιτεκτονικών σχεδίων.
 3. Πρόσφατες φωτογραφίες του ακινήτου, εκτός και εντός των μονάδων
 4. Άλλα τεκμήρια προς υποστήριξη της αίτησης 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 

Μετά την αποδοχή και εξέταση της αίτησης διόρθωση λάθους θα ενημερωθείτε για το αποτέλεσμα και η εκτίμηση καθίσταται τελική, εκτός αν, σύμφωνα με τα άρθρα 71(β)(iv) και 74 του πιο πάνω Νόμου, υποβάλετε γραπτώς ένσταση εναντίον της εκτίμησης μέσα σε τριάντα ημέρες από την ημερομηνία που θα σας δοθεί η ειδοποίηση. 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Για να προχωρήσετε στη συμπλήρωση της αίτησης θα πρέπει να επιλέξετε από τον κατάλογο ακινήτων σας, το ακίνητο για το οποίο έχει διαπιστωθεί λάθος ή παράληψη στα χαρακτηριστικά του.   . 

ΣΤΑΔΙΑ ΑΙ​ΤΗΣΗΣ 

Η αίτηση για καταχώρηση των εκτιμητικών χαρακτηριστικών αποτελείται από πέντε καρτέλες: 

 1. Γενικές Πληροφορίες
 2. Επιλογή Ακινήτου
 3. Διόρθωση Εκτιμητικών Χαρακτηριστικών
 4. Επισυναπτόμενα Αρχεία
 5. Τρόποι Παράδοσης 
correct_1.png 

Πρόχειρη φύλαξη της αίτησης

  icon3.png

Ο χρήσης μπορεί να προχωρήσει σε πρόχειρη φύλαξη της αίτησης καθ' όλη την διαδικασία συμπλήρωσης της αίτησης, επιλέγοντας την επιλογή Πρόχειρο   η οποία παρουσιάζεται στο κάτω μέρος της οθόνης, σε όλες της οθόνες της αίτησης. Η αίτηση θα αποθηκευτεί στο σύστημα χωρίς να έχει ολοκληρωθεί και θα δοθεί αριθμός αίτησης. Ο χρήστης μπορεί να βρει τη συγκεκριμένη αίτηση στη σελίδα Οι Αιτήσεις Μου και να την ολοκληρώσει ή να την ακυρώσει. 

Εισαγωγή στο Σύστημα:

Με την εισαγωγή του χρήστη στο Σύστημα εμφανίζεται αυτόματα η σελίδα «Πίνακας Εργαλείων», στην οποία φαίνονται οι διαθέσιμες ηλεκτρονικές εφαρμογές. Από τον πίνακα αυτό ο χρήστης επιλέγει την αίτηση «Διόρθωσης Λάθους Γενικής Εκτίμησης» και ανοίγει η εφαρμογή. 

1. Γενικές Πληροφορίες 

Η καρτέλα 1 «Γενικές Πληροφορίες» περιλαμβάνει μια σύντομη περιγραφή της αίτησης.

 

2. Επιλογή Ακινήτου

Για να προχωρήσει ο χρήστης στην επιλογή των τεμαχίων που θα εργαστεί, προχωρεί στην καρτέλα 2  "Επιλογή Ακινήτου".

 correct_3.png

Με την επιλογή της καρτέλας 2 "Επιλογή Ακινήτου", το σύστημα θα παρουσιάσει τα ακίνητα που είναι εγγεγραμμένα στο όνομα του χρήστη.

​Στην περίπτωση που ο χρήστης πέραν της προσωπικής του ιδιότητας είναι Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος ή Διαχειριστής της περιουσίας άλλου προσώπου το σύστημα παρουσιάζει δύο είδη χρηστών: 

 • Ο χρήστης που είναι ήδη συνδεδεμένος στο σύστημα
 • Αντιπρόσωπος/Διαχειριστής

O χρήστης επιλέγει ένα τύπο ιδιοκτήτη ακινήτου, επιλέγοντας το αντίστοιχο κουμπί.

Εάν ο χρήστης επιλέξει τον δικό του συνδεδεμένο χρήστη, τότε το σύστημα θα παρουσιάσει τα ακίνητα που είναι εγγεγραμμένα στο όνομα του. 

Εάν ο χρήστης επιλέξει Αντιπρόσωπος / Διαχειριστής, τότε το σύστημα αυτόματα εμφανίζει το πεδίο "'Ατομο που αντιπροσωπεύει". 
Από το συγκεκριμένο πεδίο, ο χρήστης επιλέγει το άτομο που αντιπροσωπεύει.

correct_4.png

Αφού γίνει η επιλογή του ατόμου, τότε το σύστημα παρουσιάζει όλα τα ακίνητα που είναι εγγεγραμμένα στο συγκεκριμένο άτομο.

correct_5.png

 Σημείωση:

Αν διαπιστώσετε ότι κάποια ακίνητά σας δεν εμφανίστηκαν στον «Κατάλογο Ακινήτων», αυτό σημαίνει ότι τα ακίνητα αυτά είναι καταχωρημένα στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας με διακριτικό αριθμό διαφορετικό από τον αριθμό της ταυτότητάς σας.

Αυτός ο αριθμός, είναι ένας διακριτικός αριθμός, ο οποίος χρησιμοποιείτο στη θέση της πραγματικής ταυτότητας κάποιου ιδιοκτήτη, στις περιπτώσεις που αυτή ήταν άγνωστη, για την καταχώρηση των στοιχείων του στο μηχανογραφημένο Σύστημα του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρία. Γίνονται συνεχείς προσπάθειες για αντικατάσταση των αριθμών αυτών, με τις πραγματικές ταυτότητες

Η συμβολή του Πολίτη σε αυτήν την προσπάθεια είναι σημαντική και πολύτιμη, γι' αυτό παράκλησή μας είναι να ανταποκριθείτε θετικά όταν και εφόσον σας ζητηθεί μέσα από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που βρίσκονται στη διάθεσή σας αυτήν τη στιγμή ή με οποιαδήποτε άλλη ευκαιρία. Στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και η σωστή εξυπηρέτηση που προσφέρει το Τμήμα στον πολίτη, είτε μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, είτε κατά τις προσωπικές επισκέψεις στα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία για οποιαδήποτε συναλλαγή.

Ως εκ τούτου, μπορείτε να αποταθείτε στο αντίστοιχο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο που βρίσκεται το ακίνητο σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία της αίτησης διόρθωσης λάθους. Ταυτόχρονα μπορείτε  να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρονική υπηρεσία «Δήλωση Ακινήτου»  για να δηλώσετε τα ακίνητά σας τα οποία δεν εμφανίστηκαν στον «Κατάλογο Ακινήτων». Σε τέτοια περίπτωση θα γίνει διερεύνηση από Αρμόδιο Λειτουργό του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, και θα ενημερωθείτε σχετικά. 

Από τον κατάλογο ακινήτων, ο χρήστης επιλέγει την ιδιοκτησία που επιθυμεί να  εργαστεί. Αμέσως μετά την επιλογή της ιδιοκτησίας το σύστημα εμφανίζει ένα προειδοποιητικό εικονίδιο, με το πιο κάτω μήνυμα:

icon1.png 

Όχι: Το σύστημα δεν θα προχωρήσει την αίτηση.

Ναι: Το σύστημα εμφανίζει τις πληροφορίες σχετικά με το τεμάχιο που έχει επιλέξει ο χρήστης και προχωρεί αυτόματα στην καρτέλα 3 «Διόρθωση Εκτιμητικών Χαρακτηριστικών». 

3. Διόρθωση Εκτιμητικών Χαρακτηριστικών 

Σε αυτή την καρτέλα εμφανίζονται όλα τα χαρακτηριστικά του ακινήτου που έχει επιλεγεί από το χρήστη. Η πρώτη οθόνη περιλαμβάνει τα πιο κάτω πεδία:

Στοιχεία Τεμαχίου 

Εμφανίζονται οι λεπτομέρειες της ιδιοκτησίας όπως φαίνονται στο τίτλο ιδιοκτησίας.

correct_6.png
 

Γενικές Πληροφορίες Τ​εμαχίου

 correct_7.png

Το πεδίο αυτό αφορά τα χαρακτηριστικά της γης. Με την επιλογή Λεπτομέρειες ο χρήστης μπορεί να δει τα χαρακτηριστικά του τεμαχίου. Με την επιλογή Επεξεργασία ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί τα χαρακτηριστικά του τεμαχίου. 

Γενικές Πληροφορίες Κτιρίου

correct_8.png

Στο πεδίο «Γενικές Πληροφορίες Κτιρίου» φαίνονται τα υφιστάμενα κτίρια που είναι καταγραμμένα και δημιουργημένα στο Σ.Π.Γ., τόσο τα εγγεγραμμένα όσο και τα μη εγγεγραμμένα κτίρια.  Αν δεν υπάρχουν δημιουργημένα κτίρια το πεδίο αυτό εμφανίζεται κενό.

Λεπτομερείς Πληροφορίες Κτιρίου / Μονάδας

correct_9.png

Στο πεδίο «Λεπτομερείς Πληροφορίες Κτιρίου / Μονάδας» φαίνονται όλες οι υφιστάμενες μονάδες που είναι καταγραμμένες και δημιουργημένες στο Σ.Π.Γ., τόσο οι εγγεγραμμένες μονάδες όσο και οι μη εγγεγραμμένες μονάδες.  Αν δεν υπάρχουν δημιουργημένες μονάδες το πεδίο αυτό εμφανίζεται κενό. 

Λεπτομέρειες Άλλης Ιδιοκτησίας

correct_10.pngΟι ιδιοκτησίες αυτές είναι οι βοηθητικοί χώροι, υπόστεγα, εξωτερικά κτίρια, βοηθητικές οικοδομές, πισίνες, υπόγεια, ημιυπόγεια και χώροι στάθμευσης, που είναι κοινής χρήσης για όλες τις μονάδες που υπάρχουν στο ακίνητο, ή δεν έχει καθοριστεί σε ποια μονάδα ανήκουν.

Άλλες Πληροφορίες

Στο πεδίο αυτό καταγράφονται σε ελεύθερο κείμενο, οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες αφορούν το ακίνητο.

correct_11.png
 

Χαρακτηριστικά Τεμαχίου 

Γενικές Πληροφορίες Τεμαχίου

correct_12.png
Με την επιλογή Λεπτομέρειες ο χρήστης μπορεί να δει τα χαρακτηριστικά του ακινήτου. 

Με την επιλογή Επεξεργασία ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί τα χαρακτηριστικά του τεμαχίου. 

Ενεργοποιώντας την επιλογή Επεξεργασία ανοίγει νέα οθόνη και παρουσιάζονται τα πιο κάτω πεδία: 

Λεπτομέρειες Τεμαχίου

correct_13.png 

Επιπλέον Χαρακτηριστικά 

Ακολουθούν τα χαρακτηριστικά του ακινήτου.

correct_14.png

​Σημειώνεται ότι είναι υποχρεωτική η συντήρηση όλων των χαρακτηριστικών του ακινήτου, ώστε να δίδεται η πραγματική εικόνα για κάθε ακίνητο. 

Στα αριστερά της οθόνης φαίνεται η «Τρέχουσα Τιμή», δηλαδή τα χαρακτηριστικά που είναι καταχωρημένα στο Σ.Π.Γ. και στο δεξιό μέρος της οθόνης η «Νέα Τιμή», δηλαδή τα χαρακτηριστικά που θα καταχωρηθούν από το χρήστη. Η τρέχουσα τιμή είναι κενή στις περιπτώσεις που κάποιο χαρακτηριστικό δεν είναι συντηρημένο στο Σύστημα Πληροφορίων Γης (Σ.Π.Γ.). 

Θα πρέπει να καταγραφούν τα πιο κάτω χαρακτηριστικά του ακινήτου: 

1.    Είδος Πρόσβασης: Επιλέγεται το είδος πρόσβασης του ακινήτου (π.χ. περίκλειστο, εφάπτεται σε εγγεγραμμένο δρόμο, εγγεγραμμένο χωματόδρομο, μη εγγεγραμμένο δρόμο, έχει δικαίωμα διάβασης προς όφελος του). 

2.    Σχέση με δρόμο: Επιλέγεται η σχέση με το δρόμο που ισχύει. π.χ. καμιά, από μια πλευρά, Γωνιακό / προνομιακή πρόσοψη κ.λ.π. Η επιλογή “2. Γωνιακό / προνομιακή πρόσοψη” να σημειώνεται στις περιπτώσεις που το ακίνητο είναι γωνιακό ή περισσότερες από μία πλευρές εφάπτονται σε δρόμο. 

3.    Σχέση με επίπεδο του δρόμου: Επιλέγεται η σχέση του ακινήτου με το επίπεδο του δρόμου π.χ. στο ίδιο επίπεδο, δρόμος χαμηλότερα, δρόμος ψηλότερα κ.λ.π. 

4.    Σχήμα τεμαχίου: Επιλέγεται το σχήμα του τεμαχίου.

 • Κανονικό:  Tο σχήμα δεν προκαλεί κανένα πρόβλημα στην ανάπτυξη ή χρήση του ακινήτου. Συνήθως τεμάχια με κανονικό σχήμα χαρακτηρίζονται αυτά που έχουν τετράγωνο ή ορθογώνιο σχήμα.
 • Ακανόνιστο: Το σχήμα του ακινήτου δεν προκαλεί σημαντικά προβλήματα στη χρήση και ανάπτυξη.
 • Πολύ ακανόνιστο: Λόγω του σχήματος η χρήση και ανάπτυξη του ακινήτου είναι προβληματική.  

5.    Θέα:  Επιλέγεται η θέα του υπό εξέταση ακινήτου.

 • Περιορισμένη:  Όπου υπάρχουν εμπόδια που αποκόπτουν τη θέα, π.χ. το ακίνητο βρίσκεται σε πολύ πιο χαμηλό επίπεδο από τα γειτονικά τεμάχια.
 • Κανονική: Τεμάχια που δεν διαθέτουν θέα που να ελκύει το ενδιαφέρον.
 • Προνομιακή: Τεμάχια με θέα σε δάσος ή έχουν απρόσκοπτη θέα στη γύρω περιοχή.
 • Θάλασσα: Τεμάχια που εφάπτονται παραλίας ή έχουν άμεση θέα στη θάλασσα.
 • Πανοραμική: Τεμάχια που έχουν μοναδική, απρόσκοπτη θέα, που συνδυάζει βουνό και θάλασσα. 

6.    Περιβάλλον: Επιλέγεται το χαρακτηριστικό που αφορά το περιβάλλον του ακινήτου. Χώρος πρασίνου μπορεί να είναι ο δημόσιος χώρος πρασίνου ή το δάσος. Να μην καταγράφονται ιδιωτικά τεμάχια στα οποία υπάρχουν φυτείες κ.λ.π. 

7.    Εμπόδια: Επιλέγονται τα εμπόδια που υπάρχουν εμπόδια εντός του ακινήτου, όπως σπηλιές και καλώδια ψηλής τάσης. Όπου είναι δυνατό να προσκομιστούν και φωτογραφίες. 

8.    Οχληρίες: Είναι οι περιπτώσεις που υπάρχουν οχληρίες πλησίον του ακινήτου, όπως η γειτνίαση με σταθμό της ΑΗΚ και πυλώνες . Επιλέγεται η πιο σημαντική  και αν υπάρχουν περισσότερες που επηρεάζουν σημαντικά την αξία του ακινήτου να καταγραφούν στο πεδίο «Άλλες Πληροφορίες». Όπου είναι δυνατό να προσκομιστούν και φωτογραφίες. 

9.    Κλίση: Να καταγραφεί στο πεδίο «Άλλες Πληροφορίες» η κλίση του ακινήτου στην περίπτωση που είναι κρημνός, δηλαδή έχει πολύ απότομη, πέραν των 45° και το ακίνητο δεν μπορεί να αναπτυχθεί.
 

Λεπτομέρειες Άλλης Ιδιοκτησίας

 correct_15.png

Οι υποιδιοκτησίες αυτές είναι οι βοηθητικοί χώροι, υπόστεγα, εξωτερικά κτίρια, βοηθητικές οικοδομές, πισίνες, υπόγεια, ημιυπόγεια και χώροι στάθμευσης.

Να καταγραφούν μόνο οι πιο πάνω υποϊδιοκτησίες οι οποίες είναι κοινής χρήσης για όλες τις μονάδες ή δεν έχει καθοριστεί σε ποια μονάδα ανήκουν. Στις περιπτώσεις, που έχει καθοριστεί σε ποια μονάδα ανήκουν να καταγράφονται στη σελίδα της μονάδας.

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Να επιλέγεται το τετράγωνο που αντιστοιχεί στην υποϊδιοκτησία που υπάρχει στο ακίνητο.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Να καταγράφεται ο αριθμός των υποϊδιοκτησιών, 

ΕΜΒΑΔΟΝ

Να καταγράφεται το εμβαδόν της κάθε υποϊδιοκτησίας   

Σημείωση 1. Στις περιπτώσεις που μέρος υπόστεγου ή υπογείου χρησιμοποιείται ολόκληρο ως χώρος στάθμευσης, να καταγράφεται ο αριθμός των χώρων στάθμευσης στο αντίστοιχο πεδίο. Η θέση που βρίσκονται οι χώροι στάθμευσης και να μην υπολογίζεται στο εμβαδόν του υπόστεγου ή του υπογείου. 

Σημείωση 2. Όσον αφορά τους χώρους στάθμευσης να καταγράφονται μόνο οι καλυμμένοι και να δίδεται ο αριθμός και όχι το εμβαδόν. 

Άλλες Πληροφορίες 

Στο πεδίο αυτό καταγράφονται σε ελεύθερο κείμενο, οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες αφορούν το ακίνητο.

correct_16.png

Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας ο χρήστης ενεργοποιεί την επιλογή «Αποθήκευση». Με την αποθήκευση ο χρήστης μεταφέρεται αυτόματα πίσω στην προηγούμενη οθόνη. Αν ενεργοποιηθεί η επιλογή «Ακύρωση» μεταφέρεται πίσω στην προηγούμενη οθόνη, χωρίς να αποθηκευτούν οι αλλαγές.

Χαρακτηριστικά Κτιρίου και Μονάδων

​Γενικές Πληροφορίες Κτιρίου

correct_17.png
Στο πεδίο «Γενικές Πληροφορίες Κτιρίου» φαίνονται τα υφιστάμενα κτίρια που είναι καταγραμμένα και δημιουργημένα στο Σ.Π.Γ., τόσο τα εγγεγραμμένα όσο και τα μη εγγεγραμμένα κτίρια.  Αν δεν υπάρχουν δημιουργημένα κτίρια το πεδίο αυτό εμφανίζεται κενό.

Λεπτομερείς Πληροφορίες Κτιρίου / Μονάδας

correct_18.png

Στο πεδίο «Λεπτομερείς Πληροφορίες Κτιρίου / Μονάδας» φαίνονται όλες οι υφιστάμενες μονάδες που είναι καταγραμμένες και δημιουργημένες στο Σ.Π.Γ., τόσο οι εγγεγραμμένες μονάδες όσο και οι μη εγγεγραμμένες μονάδες.  Αν δεν υπάρχουν δημιουργημένες μονάδες το πεδίο αυτό εμφανίζεται κενό.

Διαδικασία συντήρησης υφιστάμενου κτιρίου και μονάδας 

Μόλις ο χρήστης επιλέξει  το κτίριο στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζονται μόνο οι μονάδες που ανήκουν στο συγκριμένο κτίριο, αν υπάρχουν.   Με την επιλογή του κτιρίου ενεργοποιούνται τόσο στο κτίριο, όσο και στις μονάδες οι λειτουργείες Επεξεργασία, Λεπτομέρειες, Προσθήκη Κτιρίου, Προσθήκη Μονάδας. 

Λεπτομέρειες Με την επιλογή αυτή ο χρήσης μπορεί να δει τα χαρακτηριστικά που είναι καταγραμμένα και συντηρημένα στο Σ.Π.Γ. 

 Επεξεργασία Με την επιλογή αυτή ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί τα χαρακτηριστικά του κτιρίου ή της μονάδας.

 

Επεξεργασία κτιρίου 

Ενεργοποιώντας στο κτίριο την επιλογή Επεξεργασία ανοίγει νέα οθόνη στην οποία παρουσιάζονται τα πιο κάτω πεδία: 

Λεπτομέρειες Κτιρίου

Στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζονται οι λεπτομέρειες του κτιρίου

correct_19.png
 

Επιπλέον Χαρακτηριστικά 

Ακολουθούν τα χαρακτηριστικά του κτιρίου. Σημειώνεται ότι, είναι υποχρεωτική η συντήρηση όλων των χαρακτηριστικών του κτιρίου, ώστε να δίδεται η πραγματική εικόνα για κάθε ακίνητο.

correct_20.png
 Στα αριστερά της οθόνης φαίνεται η «Τρέχουσα Τιμή», δηλαδή τα χαρακτηριστικά που είναι καταχωρημένα στο Τμήμα και στο δεξιό μέρος της οθόνης η «Νέα Τιμή», δηλαδή τα χαρακτηριστικά που θα καταχωρηθούν από τον χρήστη. Η τρέχουσα τιμή είναι κενή στις περιπτώσεις που κάποιο χαρακτηριστικό δεν είναι συντηρημένο στο Σ.Π.Γ.

Θα πρέπει να καταγραφούν τα πιο κάτω χαρακτηριστικά του Κτιρίου: 

1.    Όνομα κτιρίου. Στην περίπτωση που έχει δοθεί ονομασία στο κτίριο να αναφέρεται η ονομασία του. Όταν υπάρχουν πέραν του ενός κτιρίου στο τεμάχιο να αναφερθεί ο προσανατολισμός του κτιρίου, π.χ Δυτικό. Σε αυτές στις περιπτώσεις να επισυνάπτεται χωροταξικό σχέδιο στο οποίο να φαίνεται η θέση του κάθε κτιρίου ή πρόχειρο σχεδιάγραμμα στο οποίο να δείχνεται η θέση του κάθε κτιρίου. 

2.    Αριθμός μονάδων. Ο συνολικός αριθμός των μονάδων που υπάρχουν στο κτίριο (δηλαδή ο συνολικός αριθμός των διαμερισμάτων, γραφείων, καταστημάτων, κατοικιών κ.λ.π. που υπάρχουν στο κτίριο). 

3.    Επιπλέον πληροφορίες: Καταγράφονται σε ελεύθερο κείμενο άλλες πληροφορίες που αφορούν το κτίριο.

 

Λεπτομέρειες Διαγραφής

correct_21.png

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει το πεδίο «Σημειωμένη για Διαγραφή» στην περίπτωση που υφιστάμενο κτίριο έχει κατεδαφιστεί.  Στο πεδίο «Σχόλιο» καταγράφεται οποιαδήποτε πληροφορία αφορά την κατεδάφιση του κτιρίου, όπως το έτος κατεδάφισης, ο αριθμός της άδειας κατεδάφισης κ.λ.π. 

Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας ο χρήστης ενεργοποιεί την επιλογή «Αποθήκευση». Με την αποθήκευση ο χρήστης μεταφέρεται αυτόματα πίσω στην προηγούμενη οθόνη. 

Αν ενεργοποιηθεί η επιλογή «Ακύρωση» μεταφέρεται πίσω στην προηγούμενη οθόνη, χωρίς να αποθηκευτούν οι αλλαγές. 

Επεξεργασία μονάδας 

Ενεργοποιώντας στη μονάδα την επιλογή Επεξεργασία ανοίγει νέα οθόνη στην οποία παρουσιάζονται τα πιο κάτω πεδία:

Λεπτομέρειες Μονάδας 

Στο πάνω μέρος της οθόνης φαίνονται οι λεπτομέρειες της μονάδας

correct_22.png

Έχουν καθοριστεί οι πιο κάτω τύποι μονάδων:

 • ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ  είναι οι Κατοικίες και τα Διαμερίσματα
 • ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ  είναι τα Καταστήματα,  Γραφεία, Γκαράζ, Εκθεσιακοί Χώροι κ.λ.π.
 • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ  είναι τα Εργαστήρια, Βιομηχανικές Αποθήκες, Εργοστάσια κ.λ.π.
 • ΔΗΜOΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓ. ΔΗΜ. ΟΦΕΛΕΙΑΣ είναι οι Αστυνομικοί, Δασικοί, Πυροσβεστικοί Σταθμοί, Ηλεκτρικοί Υποσταθμοί, Ραδιοτηλεοπτικοί, Τηλεπικοινωνιακοί Σταθμοί.
 • ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ είναι τα Σχολεία, Νηπιαγωγεία, Βρεφοκομικοί σταθμοί, Ορφανοτροφεία, Γυμναστήρια, Αίθουσες Αθλοπαιδιών, Νοσοκομεία, Ιατρεία, Κλινικές.   
 • ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ είναι τα Μουσεία, Κινηματογράφοι, Θέατρα, Βιβλιοθήκες, Καφετέριες, Εστιατόρια,  Κέντρα Αναψυχής.
 • ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ τα Κτηνοτροφικά Υποστατικά, οι Μάντρες κ.λ.π.

Πραγματική χρήση. Αναγράφεται η πραγματική χρήση της μονάδας σύμφωνα με την επιτόπου κατάσταση, σε περίπτωση που διαφέρει από την εκδοθείσα άδεια.

Υποχρεωτικά και Επιπλέον Χαρακτηριστικά 

Ακολουθούν τα χαρακτηριστικά της μονάδας. Τα χαρακτηριστικά χωρίζονται σε υποχρεωτικά και επιπρόσθετα χαρακτηριστικά.

correct_23.png

​Τα υποχρεωτικά χαρακτηριστικά έχουν επιλεγεί ως ελάχιστα χαρακτηριστικά που πρέπει να συμπληρωθούν για να μπορέσει να υποβληθεί ηλεκτρονικά η αίτηση. Σημειώνεται ότι, είναι υποχρεωτική η συντήρηση όλων των χαρακτηριστικών του της μονάδας, ώστε να δίδεται η πραγματική εικόνα της κάθε μονάδα. 

Στα αριστερά της οθόνης φαίνεται η «Τρέχουσα Τιμή», δηλαδή τα χαρακτηριστικά που είναι καταχωρημένα στο Τμήμα και στο δεξιό μέρος της οθόνης η «Νέα Τιμή», δηλαδή τα χαρακτηριστικά που θα καταχωρηθούν από τον χρήστη. Η τρέχουσα τιμή είναι κενή στις περιπτώσεις που κάποιο χαρακτηριστικό δεν είναι συντηρημένο στο Σ.Π.Γ. 

Θα πρέπει να καταγραφούν τα πιο κάτω χαρακτηριστικά της μονάδας: 

Έτος ανέγερσης μονάδας: Στο πεδίο έτος ανέγερσης να συμπληρώνεται το έτος ανέγερσης κάθε μονάδας, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. 

Κατηγορία Μονάδας: H κατηγορία μονάδας να καθορίζεται αφού γίνει αξιολόγηση των χαρακτηριστικών της μονάδας, σε συνδυασμό με τις ανέσεις και τη λειτουργικότητα των εσωτερικών χώρων και επιλέγεται η περιγραφή που ισχύει για την κατηγορία της μονάδας.  Η κατηγορία υποδιαιρείται στις ακόλουθες βαθμίδες: 

 • Πολυτελείας Η κατηγορία αυτή αφορά μονάδες, οι οποίες είναι κατασκευασμένες με πολύ ακριβά και ποιοτικά υλικά εξωτερικά (πέτρα, μάρμαρο).  Συνήθως διαθέτουν πισίνα, μεγάλους χώρους άνεσης τοπιοτεχνημένους.  Ως επί το πλείστο, το μέγεθος τους είναι πέραν των 350 τ.μ. με ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και έχουν ανεγερθεί σε μεγάλα τεμάχια γης. 
 • Κατηγορία Α' Αφορά μονάδες οι οποίες είναι κατασκευασμένες με πολύ καλής ποιότητας υλικά.  Είναι συνήθως ανεξάρτητες και ημιανεξάρτητες κατοικίες, καθώς και διαμερίσματα που είναι της ίδιας στάθμης ποιοτικά με τα προαναφερόμενα είδη κατοικίας.  Αποτελούν μονάδες που συνήθως είναι σχεδιασμένες να προσφέρουν λειτουργικούς χώρους και ανέσεις.
 • Κατηγορία Β' Αφορά μονάδες οι οποίες έχουν ανεγερθεί με πιο συμβατικά υλικά. Η ποιότητα κατασκευής και τα υλικά είναι καλά έως μέτρια.  Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται συνήθως οι συνεχόμενες κατοικίες ή συγκροτήματα τυποποιημένων κατοικιών.
 • Κατηγορία Γ' Αφορά μονάδες των οποίων τα υλικά κατασκευής, τόσο εσωτερικά, όσο και εξωτερικά είναι χαμηλής ποιότητας.
 • Κατηγορία Δ' Αφορά μονάδες κατασκευασμένες με ξεπερασμένα και φτωχά  υλικά και έχουν χαμηλή οικονομική αξία.  

 

Κατάσταση Μονάδας: Το πεδίο κατάσταση μονάδας σχετίζεται με τη φυσική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η μονάδα, καθώς και το επίπεδο συντήρησης της. Να καταγράφονται λεπτομέρειες για τη φυσική κατάσταση της μονάδας. Με βάση τα πιο πάνω, για το κάθε κτίριο/μονάδα, θα πρέπει να επιλέγεται μία από τις πιο κάτω τέσσερεις βασικές κατηγορίες: 

 • Πολύ καλή
 • Καλή (καλοδιατηρημένη)
 • Μέτρια (καλή αλλά εντοπίζονται κάποιες αδυναμίες)
 • Φτωχή (διαφαίνονται σοβαρά προβλήματα)  

Είδος Σκελετού Μονάδας: ΄Επιλέγεται το είδος σκελετού της μονάδα. Αν είναι κτισμένη με πέτρα ή πλιθάρι, με οπλισμένο σκυρόδεμα (μπετόν και σίδερο). Αν είναι προκατασκευασμένη θα επιλεγεί ο μεταλλικός ή ξύλινος σκελετός και να αναφερθεί το πεδίο «Επιπλέον Πληροφορίες» που φαίνεται στο κάτω μέρος της οθόνης, ότι η μονάδα είναι προκατασκευασμένη. 

Θέα μονάδας: Να επιλέγεται η περιγραφή που ανταποκρίνεται στην μονάδα, ήτοι 

 • Περιορισμένη: Όπου υπάρχουν εμπόδια που εμποδίζουν τη θέα, π.χ. μονάδα στο υπόγειο.
 • Κανονική: Μονάδες που δεν διαθέτουν θέα που να ελκύει το ενδιαφέρον.
 • Προνομιακή: Μονάδες με θέα σε χώρο πρασίνου, δάσος ή έχουν απρόσκοπτη θέα στη γύρω περιοχή.
 • Θάλασσα: Μονάδες που εφάπτονται παραλίας ή έχουν άμεση θέα στη θάλασσα.
 • Πανοραμική: Μονάδες που έχουν μοναδική, απρόσκοπτη θέα, που συνδυάζει βουνό και θάλασσα. 

Είδος ανακαίνισης: Επιλέγεται το είδος ανακαίνισης πλήρης ή ουσιαστική. 

Έτος ανακαίνισης: Το πεδίο έτος ανακαίνισης, να συμπληρώνεται στις περιπτώσεις όπου έχει γίνει πλήρης ή ουσιαστική ανακαίνιση. Στην πλήρη ανακαίνιση θεωρείται έχει αντικατασταθεί περίπου το 70% της κατασκευής και στην ουσιαστική ανακαίνιση έχει αντικατασταθεί περίπου το 50% της κατασκευής. Να αναγράφονται στο πεδίο «Επιπλέον Πληροφορίες» που φαίνεται στο κάτω μέρος της οθόνης, οι λεπτομέρειες της ανακαίνισης π.χ. να αναφερθεί αν έχουν αλλαχθεί πατώματα, παράθυρα, μπάνια, υδραυλική η/και ηλεκτρική εγκατάσταση, ερμάρια κ.λ.π. 

Αριθμός Όροφου Μονάδας: Nα καταχωρείται ο αριθμός ορόφου που βρίσκεται η είσοδος της κάθε μονάδας (π.χ 3ος). 

Aριθμός Θύρας: Nα συμπληρώνεται ο αριθμός της θύρας, αν υπάρχει. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν πέραν της μίας μονάδας στο ίδιο κτίριο,  στο πεδίο προσανατολισμός μονάδας, να καταχωρηθεί ο προσανατολισμός της μονάδας (π.χ. δυτική, μεσαία, ανατολική κλπ). 

Αριθμός ορόφων μονάδας: Να καταχωρείται ο συνολικός αριθμός ορόφων κάθε μονάδας.  

Προβλήματα Μονάδας: Να επιλεγούν προβλήματα που έχουν παρατηρηθεί στο κέλυφος, την τοιχοποιία και τα υπόλοιπα μέρη που αποτελούν τη μονάδα., όπως καθίζηση, ρωγμές, σάπισμα και υγρασία. Νοείται ότι, για να καταγραφεί κάποιο από τα πιο πάνω, ως πρόβλημα, θα πρέπει να είναι σε εκτεταμένο βαθμό στο μεγαλύτερο μέρος της μονάδας. 

Εμβαδά μονάδας: 

Ανάλογα με τη χρήση της κάθε μονάδας, τα εμβαδά να υπολογιστούν, σε τετραγωνικά μέτρα, ξεχωριστά για κάθε χώρο της μονάδας, π.χ. περιτοιχισμένος χώρος, μεσοπάτωμα, βοηθητικός χώρος, καλυμμένες βεράντες κ.λ.π, και να συμπληρωθούν αναλυτικά, στο αντίστοιχο πεδίο, στη στήλη που αφορά το είδος της μονάδας που εξετάζεται.  

 • Περιτοιχισμένος Χώρος είναι ο  συνολικός εσωτερικός χώρος της μονάδας.
 • Όσον αφορά τα καταστήματα, να καταγράφεται το εμβαδόν στον «Περιτοιχισμένο Χώρος», μόνο στις περιπτώσεις που το κατάστημα αποτελείται μόνο από ισόγειο. Το εμβαδόν του μεσοπατώματος να καταχωρείται ξεχωριστά στο αντίστοιχο πεδίο, «μεσοπάτωμα». Στην περίπτωση που το κατάστημα αποτελείται από πολλούς ορόφους τότε το εμβαδόν να μην συμπληρώνεται στο πεδίο   «Περιτοιχισμένος Χώρος», αλλά στα πεδία που αφορούν τον κάθε όροφο ξεχωριστά («ισόγειο», «1ος όροφος», «άλλοι ορόφοι»).
 • Τα εμβαδά των βεραντών, να συμπληρωθούν ξεχωριστά στα αντίστοιχα πεδία των μονάδων.
 • «Χώρος Στάθμευσης». Να καταχωρείται ο αριθμός των χώρων στάθμευσης που ανήκουν στη μονάδα και όχι το εμβαδόν. Να επιλέγεται ο τύπος του χώρου στάθμευσης.
 • Τα εμβαδά του ημιυπογείου, υπογείου, εξωτερικού κτιρίου, αποθήκης και πισίνας να συμπληρωθούν ξεχωριστά στα αντίστοιχα πεδία της κάθε μονάδας μόνο στις περιπτώσεις που ανήκουν στη συγκεκριμένη μονάδα. Στις περιπτώσεις που οι πιο πάνω χώροι είναι κοινής χρήσης για όλες τις μονάδες ή δεν έχει καθοριστεί σε ποια μονάδα ανήκουν, αναγράφονται στο πεδίο «Λεπτομέρειες άλλης ιδιοκτησίας» που βρίσκεται στην οθόνη του τεμαχίου.
 • Στις περιπτώσεις που μέρος υποστέγου ή υπογείου χρησιμοποιείται ως χώρος στάθμευσης, να καταγράφεται ο αριθμός των χώρων στάθμευσης στο αντίστοιχο πεδίο. Η θέση που βρίσκονται οι χώροι στάθμευσης να μην υπολογίζεται στο εμβαδόν του υποστέγου ή του υπογείου. 

  Σχέση καταστήματος με το δρόμο: Αναγράφεται η σχέση που ισχύει, δηλαδή κατά πόσο εφάπτεται στο δρόμο από μια πλευρά, είναι γωνιακό κ.λ.π. Στις περιπτώσεις που το κατάστημα είναι εσωτερικό, δηλαδή δεν έχει πρόσοψη σε δημόσιο δρόμο, τότε αναγράφεται ως «Εσωτερικό Κατάστημα»  

Να καταγράφεται το ύψος της βιομηχανικής μονάδας, σε μέτρα, δηλαδή η απόσταση από το έδαφος μέχρι το ψηλότερο σημείο της οροφής. 

​Λεπτομέρειες Διαγραφής

correct_24.png
 
 Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει το πεδίο «Σημειωμένη για Διαγραφή» στην περίπτωση που υφιστάμενη μονάδα έχει κατεδαφιστεί ή έχει δημιουργηθεί από λάθος.  Στο πεδίο «Σχόλιο» οποιαδήποτε πληροφορία αφορά την κατεδάφιση της μονάδας, όπως το έτος κατεδάφισης, ο αριθμός της άδειας κατεδάφισης κ.λ.π. 

Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας ο χρήστης ενεργοποιεί την επιλογή «Αποθήκευση». Με την αποθήκευση ο χρήστης μεταφέρεται αυτόματα πίσω στην προηγούμενη οθόνη. 

Αν ενεργοποιηθεί η επιλογή «Ακύρωση» μεταφέρεται πίσω στην προηγούμενη οθόνη, χωρίς να αποθηκευτούν οι αλλαγές. 

Προσθήκη κτιρίου 

Ο χρήστης μπορεί επιλέγοντας Προσθήκη Κτιρίου να προσθέσει νέα κτίρια στο ακίνητο.

 Ενεργοποιώντας στο κτίριο την επιλογή Προσθήκη Κτιρίου ανοίγει νέα οθόνη στην οποία παρουσιάζονται τα πιο κάτω πεδία: 

Λεπτομέρειες Κτιρίου 

Στο πάνω μέρος της οθόνης οι λεπτομέρειες του κτιρίου

correct_25.png
 

Επιπλέον Χαρακτηριστικά 

Ακολουθούν τα χαρακτηριστικά του κτιρίου. Σημειώνεται ότι, είναι υποχρεωτική η συντήρηση όλων των χαρακτηριστικών του κτιρίου, ώστε να δίδεται η πραγματική εικόνα για κάθε ακίνητο. 

Στα αριστερά της οθόνης φαίνεται η «Νέα Τιμή», δηλαδή τα χαρακτηριστικά που θα καταχωρηθούν από τον χρήστη.  

Τα χαρακτηριστικά του κτιρίου που θα καταγραφούν φαίνονται στην «Επεξεργασία Κτιρίου» πιο πάνω. 

Μετά τη συμπλήρωση των χαρακτηριστικών επιλέγεται η λειτουργία Αποθήκευση στο κάτω μέρος της οθόνης. Με την επιλογή  Αποθήκευση το κτίριο με τα χαρακτηριστικά του αποθηκεύεται και μεταφέρεται αυτόματα στην οθόνη για δημιουργία νέας μονάδας δίδοντας το πιο κάτω μήνυμα. 

icon2.png

 

​Προσθήκη Μονάδας 

Νέα μονάδα μπορεί να δημιουργηθεί σε υφιστάμενο κτίριο ή σε νέο κτίριο. 

Για τη δημιουργία της πρώτης νέας μονάδας ανοίγει αυτόματα η οθόνη της μονάδας όπως περιγράφεται πιο πάνω. 

Στην περίπτωση που θα προχωρήσετε στη δημιουργία μονάδας σε υφιστάμενο κτίριο επιλέγεται η λειτουργία Προσθήκη Μονάδας και ανοίγει νέα οθόνη στην οποία παρουσιάζονται τα πιο κάτω πεδία:  

 

Λεπτομέρειες Μονάδας 

Στο πάνω μέρος της οθόνης φαίνονται οι λεπτομέρειες της μονάδας

correct_26.png

Στο πεδίο Είδος υποϊδιοκτησίας, να επιλεγεί το είδος κάθε μονάδας, σύμφωνα με την άδεια που έχει εκδοθεί από την αρμόδια αρχή. 

Έχουν καθοριστεί οι πιο κάτω τύποι μονάδων:

 • ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ  είναι οι Κατοικίες και τα Διαμερίσματα
 • ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ  είναι τα Καταστήματα,  Γραφεία, Γκαράζ, Εκθεσιακοί Χώροι κ.λ.π.
 • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ  είναι τα Εργαστήρια, Βιομηχανικές Αποθήκες, Εργοστάσια κ.λ.π.
 • ΔΗΜOΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓ. ΔΗΜ. ΟΦΕΛΕΙΑΣ είναι οι Αστυνομικοί, Δασικοί, Πυροσβεστικοί Σταθμοί, Ηλεκτρικοί Υποσταθμοί, Ραδιοτηλεοπτικοί, Τηλεπικοινωνιακοί Σταθμοί.
 • ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ είναι τα Σχολεία, Νηπιαγωγεία, Βρεφοκομικοί σταθμοί, Ορφανοτροφεία, Γυμναστήρια, Αίθουσες Αθλοπαιδιών, Νοσοκομεία, Ιατρεία, Κλινικές.   
 • ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ είναι τα Μουσεία, Κινηματογράφοι, Θέατρα, Βιβλιοθήκες, Καφετέριες, Εστιατόρια,  Κέντρα Αναψυχής.
 • ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ τα Κτηνοτροφικά Υποστατικά, οι Μάντρες κ.λ.π.

 

Επιπλέον Χαρακτηριστικά 

Ακολουθούν τα χαρακτηριστικά της μονάδας. Τα χαρακτηριστικά χωρίζονται σε υποχρεωτικά και επιπρόσθετα χαρακτηριστικά. Τα υποχρεωτικά χαρακτηριστικά έχουν επιλεγεί ως ελάχιστα χαρακτηριστικά που πρέπει να συμπληρωθούν για να μπορέσει να υποβληθεί ηλεκτρονικά η αίτηση. Σημειώνεται ότι είναι υποχρεωτική η συντήρηση όλων των χαρακτηριστικών του της μονάδας, ώστε να δίδεται η πραγματική εικόνα για κάθε μονάδα.

Στα αριστερά της οθόνης φαίνεται η «Νέα Τιμή», δηλαδή τα χαρακτηριστικά που θα καταχωρηθούν από το χρήστη.  

Τα χαρακτηριστικά της Μονάδας που θα καταγραφούν εξηγούνται στην παράγραφο «Επεξεργασία Μονάδας» πιο πάνω.

Μετά τη συμπλήρωση των χαρακτηριστικών επιλέγεται η λειτουργία Αποθήκευση στο κάτω μέρος της οθόνης. Με την επιλογή  Αποθήκευση η μονάδα με τα χαρακτηριστικά της αποθηκεύονται και ανοίγει αυτόματα στην οθόνη με τα γενικά χαρακτηριστικά του ακινήτου στην οποία φαίνεται η νέα μονάδα που έχει δημιουργηθεί.

correct_27.png
 Στα αριστερά της μονάδας υπάρχουν οι επιλογές Επεξεργασία, Λεπτομέρειες, Ακύρωση. 

4. Επισυναπτόμενα Αρχεία 

Μόλις ο χρήστης ολοκληρώσει την επεξεργασία των εκτιμητικών χαρακτηριστικών, μπορεί να επιλέξει την καρτέλα 4  "Επισυναπτόμενα Αρχεία", ώστε να επισυνάψει στοιχεία για τεκμηρίωσης της αίτησης.

Είναι απαραίτητο να προσκομίζονται τα πιο κάτω αρχεία:

 • Άδειες που έχουν εκδοθεί για το ακίνητο
 • Χωροταξικό Σχέδιο της ανάπτυξης
 • Κατόψεις όλων των μονάδων
 • Φωτογραφίες των κτιρίων (3 – 4 για κάθε ακίνητο)
correct_28.png
 

Στην οθόνη φαίνονται οι πιο κάτω επιλογές:

 • Ανέβασμα Αρχείου: Ο χρήστης μπορεί να ανεβάσει ένα αρχείο από το Πρόγραμμα περιήγησης .
 • Ανέβασμα Φακέλου: Ο χρήστης μπορεί να ανεβάσει τα αρχεία που υπάρχουν σε ένα φάκελο, από το Πρόγραμμα περιήγησης. 
 • Επισυναπτόμενα: Ο χρήστης μπορεί να δει τα επισυναπτόμενα που έχει ανεβάσει καθώς και την ημερομηνία δημιουργίας του κάθε αρχείου. 
 • Διαγραφή: Ο χρήστης μπορεί να διαγράψει ένα επισυναπτόμενο αρχείο.

 

5. Τρόποι Παράδοσης 

Για να ολοκληρωθεί η αίτηση ο χρήστης επιλέγει την καρτέλα 5 «Τρόποι Παράδοσης»,  και καταχωρεί την διεύθυνση στην οποία επιθυμεί να του σταλεί η ειδοποίηση για το αποτέλεσμα της εξέτασης της ένστασης.

Στην περίπτωση που επιλεχθεί το συγκεκριμένο πεδίο, παρουσιάζονται στην οθόνη δύο επιλογές:        

1. Ταχυδρομική Διεύθυνση και 2. Ταχυδρομική Θυρίδα

 g1.png

Με την επιλογή του κουμπιού Ταχυδρομική Διεύθυνση, εμφανίζονται τα πεδία της ταχυδρομικής διεύθυνσης τα οποία ο αιτητής θα πρέπει να συμπληρώσει:


g2.png

Με την επιλογή του κουμπιού Ταχυδρομική Θυρίδα εμφανίζονται τα πιο κάτω υποχρεωτικά πεδία:

 • Ταχυδρομική Θυρίδα
 • Ταχυδρομικός κώδικας
 • Επαρχία
 • Δήμος/Κοινότητα

g3.png

Πρόχειρη φύλαξη της αίτησης

Ο χρήσης μπορεί να προχωρήσει σε πρόχειρη φύλαξη της αίτησης, επιλέγοντας τη λειτουργία Πρόχειρη η οποία παρουσιάζεται στο κάτω μέρος της οθόνης. ​Η αίτηση θα αποθηκευτεί στο σύστημα χωρίς να έχει ολοκληρωθεί και θα δοθεί αριθμός αίτησης, ο χρήστης μπορεί να βρει τη συγκεκριμένη αίτηση στη σελίδα Οι Αιτήσεις Μου και να την ολοκληρώσει ή να την ακυρώσει. 

Υποβολή της αίτησης

Με την επιλογή Υποβολή, η αίτηση ολοκληρώνετε και δίδεται το μήνυμα ότι η αίτηση έχει υποβληθεί με επιτυχία καθώς και τα στοιχεία υποβολής της αίτησης.  

correct_30.png
 

Επισκόπηση των Λεπτομερειών της αίτησης

​Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να κάνει επισκόπηση των Λεπτομερειών της αίτησής του με δύο τρόπους: 

 1. Επιλέγοντας το πλήκτρο «Οι Αιτήσεις  μου», που φαίνεται στην αριστερή πλευρά της κάθε οθόνης.
 2. Αμέσως μετά την πληρωμή, επιλέγοντας απ' ευθείας τον αριθμό της ηλεκτρονικής αίτησης από την οθόνη επιβεβαίωσης της υποβολής της. ​