​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Αιτήσεις


Οι Αιτήσεις του χρήστη παρουσιάζονται στην σελίδα Πίνακας.

Για την μεταφορά του χρήστη στις Αιτήσεις, ο αιτητής επιλέγει από το αριστερό μενού την επιλογή Πίνακας Εργασιών όπως φαίνεται στην εικόνα πιο κάτω.

​​Screenshot_88.jpg 

Στο κέντρο της σελίδας, παρουσιάζονται του χρήστη στο πλαίσιο "Λίστα Αιτήσεων" όλες οι αίτησεις για τις οποίες μπορεί να προχωρήσει σε αίτηση τους.

 Για κάθε αιτητή ​εμφανίζονται μόνο οι αίτησεις οι οποίες είναι διαθέσιμες ανάλογα με την Ομάδα που ανήκει.

Screenshot_111.png
 

Λίστα Αιτήσεων μέσω Πύλης Κτηματολογίου

Screenshot_12.png 

Screenshot_13.png

​Περαιτέρω πληροφορίες για την κάθε αίτηση βρίσκονται στον αντίστοιχο σύνδεσμο πιο κάτω:

 1. ​​Αίτηση Διόρθωσης Λάθους Γενικής Εκτίμησης
 2. Αίτηση Ένστασης στην Υιοθέτιση Νέων Σχεδίων
 3. Αίτηση Οριοθέτησης Ακίνητης Ιδιοκτησίας
 4. Αίτηση Καταχώρησης Εκτιμητικών Χαρακτηριστικών
 5. Αίτηση Διάθεσης Γεωγραφικών/Ψηφιακών Δεδομένων
 6. Αίτηση Υποβολής Δεδομένων
 7. Αίτηση για Εξαγωγή Φορολογικού Καταλόγου
 8. Αίτηση Εξαγωγής Καταλόγου​ Ακίνητης Ιδιοκτησίας
 9. Αίτηση Εξαγωγής Συγκριτικών Πωλήσεων
 10. Ερώτημα
 11. Αίτηση Ενημέρωσης Οδικού Δικτύου (Δημοτικά Συμβούλια, Επαρχιακές Διοικήσεις)​
 12. Ετοιμασία Φακέλου από Αρμόδιους Χωρομέτρες
 13. Αίτηση Ένστασης Γενικής Εκτίμησης Ακινήτου ​ 
 14. Εξάλειψη Υποθήκης
 15. Σαρωμένοι Χάρτες

Αιτήσεις μέσω της Κυβερνητικής Πύλης

Οι ακόλουθες τέσσερις αιτήσεις, δεν γίνονται μέσω της Πύλης του Κτηματολογίου αλλά μεταφέρουν τον χρήστη στην Κεντρική Κυβερνητική Πύλη:

 • Αίτηση για ενημέρωση ψευδο-ταυτότητας​
 • Πιστοποιητικό έρευνας ακίνητης ιδιοκτησίας 
 • Αίτηση για αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής ακίνητης ιδιοκτησίας
 • Αίτηση για αντίγραφο κτηματικού σχεδίου

 Με την επιλογή μιας αίτησης, ο χρήστης μεταφέρεται στην Κεντρική Κυβερνητική Πύλη από την οποία ακολουθεί την προκαθορισμένη διαδικασία για καταχώρηση τους.

Screenshot_97.jpg​​