​​​​Ο Λογαριασμός μουΛήψεις

 

Σκοπός: Ο σκοπός της λειτουργίας αυτής είναι να δώσει τη δυνατότητα στον χρήστη να διαχειριστεί το λογαριασμό του. Η λειτουργία αυτή ενεργοποιείται αφού ο χρήστης πατήσει το πλήκτρο «Ο Λογαριασμός μου», το οποίο βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της κεντρικής σελίδας του «Πίνακα Εργασιών», όπως φαίνεται σε κόκκινο πλαίσιο στην εικόνα 1 πιο κάτω.

1.png 

Με την επιλογή του πλήκτρου «Ο Λογαριασμός μου», το Σύστημα επεκτείνει τη λειτουργία και εμφανίζει τις επιλογές που έχει ο χρήστης για να διαχειριστεί το λογαριασμό του, όπως φαίνεται σε κόκκινο πλαίσιο στην εικόνα 2.

2.png

Στην πιο πάνω επέκταση υπάρχουν οι πιο κάτω λειτουργίες: 

 1. Ρυθμίσεις Λογαριασμού
 2. Ομάδες και Συμμετοχές
 3. Συνδρομές
 4. Ειδοποιήσεις
 5. Λήψεις 

Λήψεις

Όταν ο χρήστης επιλέξει τις «Λήψεις», το Σύστημα εμφανίζει τη σελίδα με τα διαθέσιμα αρχεία για λήψη από το συγκεκριμένο χρήστη, όπως φαίνεται στην εικόνα 3 πιο κάτω.

3.png

Τα αρχεία που φαίνονται στη σελίδα αυτή, έχουν δημιουργηθεί από αγορές που έχει κάνει ο χρήστης μέσω των διάφορων ηλεκτρονικών αιτήσεων του DLS Portal, όπως για παράδειγμα :

 • Σαρωμένοι Χάρτες.
 • Διάθεση Γεωγραφικών/ψηφιακών Δεδομένων
 • Ετοιμασία φακέλου από Αρμόδιους Χωρομέτρες, κ.τ.λ.

Το Σύστημα παρουσιάζει στον χρήστη όλα τα διαθέσιμα αρχεία για λήψη, με τα στοιχεία που φαίνονται πιο κάτω, όπως φαίνονται στην εικόνα 4.

 • Αριθμός Υπόθεσης
 • Τύπος Αίτησης
 • Όνομα Αρχείου
 • Ημερομηνία Δημιουργίας
 • Ημερομηνία Λήψης 

4.png

Ο χρήστης για να κάνει τη λήψη ενός αρχείου θα πρέπει να επιλέξει το πλήκτρο «Λήψη», που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του αρχείου, όπως φαίνεται σε κόκκινο πλαίσιο στην εικόνα 4. Όλα τα αρχεία για τα οποία ο χρήστης εκτελεί τη λειτουργία «Λήψη», εμφανίζονται στο κάτω αριστερό μέρος της σελίδας, όπως φαίνεται σε κόκκινο πλαίσιο στην εικόνα 5 και ο χρήστης μπορεί να τα αποθηκεύσει στον υπολογιστή του.

5.png