​​​​​​Ο Λογαρια​σμός μου - Ομάδες και Συμμετοχές

 

Σκοπός: Ο σκοπός της λειτουργίας αυτής είναι να δώσει τη δυνατότητα στον χρήστη να διαχειριστεί το λογαριασμό του. Η λειτουργία αυτή ενεργοποιείται αφού ο χρήστης πατήσει το πλήκτρο «Ο Λογαριασμός μου», το οποίο βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της κεντρικής σελίδας του «Πίνακα Εργασιών», όπως φαίνεται σε κόκκινο πλαίσιο στην εικόνα 1 πιο κάτω.

1.png

Με την επιλογή του πλήκτρου «Ο Λογαριασμός μου», το Σύστημα επεκτείνει τη λειτουργία και εμφανίζει τις επιλογές που έχει ο χρήστης για να διαχειριστεί το λογαριασμό του, όπως φαίνεται σε κόκκινο πλαίσιο στην εικόνα 2.

 2.png

Στην πιο πάνω επέκταση υπάρχουν οι πιο κάτω λειτουργίες:

 1. Ρυθμίσεις Λογαριασμού
 2. Ομάδες και Συμμετοχές
 3. Συνδρομές
 4. Ειδοποιήσεις
 5. Λήψεις

​Ομάδες και Συμμετοχές 

Όταν ο χρήστης επιλέξει τις «Ομάδες και Συμμετοχές», το Σύστημα εμφανίζει τη σελίδα με τις ομάδες που ανήκει ο χρήστης, όπως φαίνεται στην εικόνα 3 πιο κάτω.

3.png Στην επέκταση του πλαισίου «Αίτηση για Ομάδα», που φαίνεται σε πράσινο πλαίσιο στην εικόνα 3, πιο πάνω, εμφανίζονται οι ομάδες στις οποίες ο χρήστης μπορεί να αιτηθεί για να ενταχθεί, εικόνα 4, πατώντας το πλήκτρο «Ένταξη σε Ομάδα», που φαίνεται σε κόκκινο πλαίσιο.

4.pngΑυτόματα εμφανίζεται η σελίδα από την οποία ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επισυνάψει αρχεία σχετικά με την αίτησή του για ένταξη σε μια ομάδα, όπως φαίνεται στις εικόνες 5 και 6 πιο κάτω.

 5.png

6.png Με βάση τα πιο πάνω, περιγράφονται τα ακόλουθα πλήκτρα :

 1. Ανέβασμα Αρ χείου: Ο χρήστης μπορεί να ανεβάσει ένα αρχείο από το Πρόγραμμα περιήγησης. 
 2. Ανέβασμα Φακέλου: Ο χρήστης μπορεί να ανεβάσει ένα φάκελο από το Πρόγραμμα περιήγησης. 
 3. Επισυναπτόμενα: Ο χρήστης μπορεί να δει τα επισυναπτόμενα που έχει ανεβάσει. 
 4. Διαγραφή: Ο χρήστης μπορεί να διαγράψει ένα από τα επισυναπτόμενα.
 5. Υποβολή: Ο χρήστης μπορεί να υποβάλει την αίτηση για εγγραφή σε ομάδα .

Στην επέκταση του πλαισίου «Όλες οι Αιτήσεις Εγγραφής σε Ομάδα», που φαίνεται σε γαλάζιο πλαίσιο στην εικόνα 3, πιο πάνω, εμφανίζονται οι αιτήσεις στις οποίες ο χρήστης έχει υποβάλει για να ενταχθεί σε ομάδα, εικόνα 7.

Screenshot_1.png

​Οι αιτήσεις για εγγραφή σε ομάδα παρουσιάζουν τα ακόλουθα στοιχεία: Όνομα Ομάδας, Περιγραφή Ομάδας, Ημερομηνία Υποβολής, κατάσταση, Ημερομηνία Απόφασης και τα Σχόλια.

Η Κατάσταση που μπορεί να έχει μια αίτηση είναι:

 1. ​Εκκρεμή: Όταν μια αίτηση εγγραφής υποβληθεί η κατάστασή της αλλάζει σε «Εκκρεμή».
 2. Εγκρίθηκε: Όταν μια αίτηση εγγραφής έχει εγκριθεί η κατάστασή της αλλάζει σε «Εγκρίθηκε».
 3. Απορρίφθηκε: Όταν μια αίτηση εγγραφής δεν έχει εγκριθεί η κατάστασή της αλλάζει σε «Απορρίφθηκε».

​Οποιαδήποτε αλλαγή κατάστασης εμφανίζεται στην κεντρική σελίδα του πίνακα εργασιών στο πλαίσιο «Ομάδες».