​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Αρχική


​Τα ακόλουθα Αρχεία Βοήθειας έχουν δημιουργηθεί για την βοήθεια των χρήστων για να καταλάβουν και να μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλες τις δυνατότητες του συστήματος της"Πύλης Κτηματολογίου".

Οι ακόλουθοι συνδέσμοι μεταφέρουν το χρήστη στο αντίστοιχο Αρχείο Βοήθειας:

  1. Πίνακας
  2. Ρυθμίσεις Λογαριασμού
  3. Ομάδες Λογαριασμού
  4. Συνδρομές
  5. Ειδοποιήσεις
  6. Αιτήσεις
  7. Ανάθεση Εργασίας​​
  8. Προβολή Χάρτη
  9. Λήψεις
  10. INSPIRE