Πλοήγηση σε Χάρτες


Σκοπός: Ο σκοπός της εφαρμογής αυτής, είναι να παρέχει την ευκαιρία στον χρήστη να κάνει επισκόπηση στα ψηφιακά δεδομένα που διαθέτει το Τμήμα. Από την εφαρμογή αυτή ο χρήστης έχει τη δυνατότητα πλοήγησης σε Κτηματικά/Χωρομετρικά δεδομένα, Αναζήτηση Τεμαχίου, Διοικητικά Όρια, Τοπογραφικά Δεδομένα, Πολεοδομικές Ζώνες, Υδρογραφικά Δεδομένα, Ισοϋψείς Καμπύλες, κ.τ.λ. Μπορεί να δει τις λεπτομέρειες των δεδομένων, να εκτυπώσει χάρτες, ακόμα και να υπολογίσει πρόχειρες αποστάσεις και εμβαδά.

Εισαγωγή στο Σύστημα: Ο χρήστης μπορεί να κάνει εισαγωγή στο Σύστημα χωρίς να έχει δημιουργήσει Λογαριασμό, από την αρχική ιστοσελίδα του Τμήματος, χρησιμοποιώντας την καρτέλα «Πλοήγηση σε Χάρτες», όπως φαίνεται σε κόκκινο πλαίσιο στην εικόνα 1 πιο κάτω.

 1.png

 

Αυτόματα, το Σύστημα μεταφέρει το χρήστη στην κεντρική σελίδα της εφαρμογής, και ταυτόχρονα  εμφανίζεται υπενθύμιση για τους όρους χρήσης, όπως φαίνεται στην εικόνα 1α. Ο χρήστης θα πρέπει να τους διαβάσει πατώντας το πλήκτρο «ΣΥΝΕΧΙΣΕ», που φαίνεται σε κόκκινο πλαίσιο στην εικόνα 1α  και θα πρέπει να τους αποδεχτεί, πατώντας το πλήκτρο «ΣΥΜΦΩΝΩ» που βρίσκεται στο τέλος των όρων, για να μπορέσει να συνεχίσει.

 

1a.PNG

 

Με την αποδοχή των όρων, ο χάρτης εμφανίζεται καθαρά, όπως στην εικόνα 2 και ο χρήστης μπορεί να αρχίσει την πλοήγηση.

 2.png


Στη σελίδα αυτή και στη μπάρα που φαίνεται με γαλάζιο χρώμα στο χάρτη της εικόνας 2, υπάρχουν:

 

 1. Oι διαθέσιμες εφαρμογές, Καρτέλα «Εφαρμογές»,
 2. Ο πίνακας περιεχομένων για την κάθε εφαρμογή, Καρτέλα «Περιεχόμενα»,
 3. Η αναζήτηση τεμαχίου, Καρτέλα «Αναζήτηση»
 4. Τα διαθέσιμα υπόβαθρα, Καρτέλα «Υπόβαθρο»,
 5. Η αναγνώριση δεδομένων, Καρτέλα «Αναγνώριση»,
 6. Το εργαλείο ακύρωσης επιλογής, Καρτέλα «Ακύρωση Επιλογής»,
 7. Τα εργαλεία πλοήγησης, Καρτέλες «Μεγέθυνση», «Σμίκρυνση», «Επαναφορά», και «Αρχική». 
 8. Το εργαλείο της εκτύπωσης χάρτη, Καρτέλα «Εκτύπωση»,
 9. Το εργαλείο των μετρήσεων, Καρτέλα «Μέτρηση» και
 10. Το εργαλείο μεγιστοποίησης του χάρτη, Καρτέλα «Μεγ. Χάρτη».

 

1.      Διαθέσιμες Εφαρμογές, Καρτέλα «Εφαρμογές»

Τα Κτηματικά Επίπεδα Χαρτών, (εφαρμογές), που είναι διαθέσιμα αυτή τη στιγμή είναι τα ακόλουθα:

 1. Κτηματικό/Χωρομετρικό
 2. Τοπογραφικό
 3. Υδρογραφικό
 4. Διοικητικά Όρια​

Σημείωση: Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης, αφαίρεσης ή / και πρόσθεσης ενός νέου Κτηματικού Χάρτη, (νέας υπηρεσίας), οποιαδήποτε στιγμή.

Ο χρήστης για να εμφανίσει τα διαθέσιμα Κτηματικά Επίπεδα των Χαρτών, (Υπηρεσίες), θα πρέπει να επιλέξει την Καρτέλα «Εφαρμογές», στο χάρτη. Η λειτουργία επεκτείνεται και εμφανίζονται οι εφαρμογές στην αριστερή πλευρά του χάρτη, όπως φαίνεται στην εικόνα 3 πιο κάτω.

 

 3.PNG

 

Κάθε Υπηρεσία περιέχει διάφορες πληροφορίες, όπως περιγραφή, επίπεδα που την αποτελούν κ.τ.λ.. Για να δει τις πληροφορίες αυτές, ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει το εικονίδιο «i», που βρίσκεται δίπλα από κάθε υπηρεσία στο πλαίσιο των θεματικών χαρτών, όπως φαίνεται σε κόκκινο πλαίσιο στην εικόνα 3 πιο πάνω. Με την επιλογή του εικονιδίου «i», εμφανίζεται ένα παράθυρο στο οποίο υπάρχουν 2 καρτέλες (1. Πληροφορίες, 2. Σύνδεσμος) όπως φαίνονται στην εικόνα 4 πιο κάτω. Στην πρώτη καρτέλα «Πληροφορίες», ο χρήστης μπορεί να δει την περιγραφή για τον κάθε χάρτη καθώς και τα πιο βασικά του επίπεδα. Στην δεύτερη καρτέλα «Σύνδεσμος», παρουσιάζεται ένας σύνδεσμος, τον οποίο ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει για να προσθέσει τον αντίστοιχο θεματικό χάρτη σε λογισμικά GIS (ArcGIS ή QGIS), που έχει εγκατεστημένο στον προσωπικό του ηλεκτρονικό υπολογιστή. Οι οδηγίες για την χρήση του συνδέσμου, βρίσκονται στο τέλος του παρόντος βοηθήματος.

 

4.png

 Ο χρήστης επιλέγει μια εφαρμογή και κλείνει τον κατάλογο των θεματικών χαρτών, πατώντας μία φορά το πλήκτρο «Εφαρμογές». Με τα πλήκτρα πλοήγησης μπορεί να κάνει επισκόπηση του χάρτη.


2.      Κατάλογος με τα επίπεδα της Εφαρμογής, Καρτέλα «Περιεχόμενα»

Για να εμφανιστούν τα περιεχόμενα της εφαρμογής, ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει την καρτέλα «Περιεχόμενα».  Εμφανίζονται τα περιεχόμενα του χάρτη, όπως φαίνεται στην εικόνα 5 πιο κάτω.

 

5.png 


Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εμφανίσει ή να μην εμφανίσει, οποιαδήποτε δεδομένα, στο χάρτη. Αυτό μπορεί να γίνει ενεργοποιώντας ή απενεργοποιώντας τα επίπεδα πληροφορίας από τον πινάκα περιεχομένων. Αφού ο χρήστης διαμορφώσει το χάρτη όπως επιθυμεί, μπορεί να κλείσει τον πίνακα περιεχομένων πατώντας μία φορά το πλήκτρο «Περιεχόμενα».

 

3.      Πλοήγηση στο Τεμάχιο, καρτέλα «Αναζήτηση»

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει μέσω της εφαρμογής συγκεκριμένο τεμάχιο, επιλέγοντας τη καρτέλα «Αναζήτηση». Στην επέκταση της λειτουργίας αυτής, όπως φαίνεται στην εικόνα 6, πιο κάτω, υπάρχουν τα πεδία αναζήτησης τα οποία ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει επιλέγοντας τιμές από τον κατάλογο τιμών του κάθε πεδίου. Κάθε φορά που ο χρήστης εισάγει τιμή σε κάποιο πεδίο, μπορεί να πλοηγηθεί στην περιοχή του συγκεκριμένου πεδίου, πατώντας το πλήκτρο «Μεγέθυνση» που φαίνεται με πράσινο χρώμα στο πλαίσιο της αναζήτησης.

 

6.png

 

Ο χρήστης, αφού καταχωρήσει τιμές για την Επαρχία, Δήμο/κοινότητα και Ενορία έχει τη δυνατότητα αναζήτησης, με τρεις διαφορετικούς τρόπους:

 • Αριθμός Εγγραφής, (Τμήμα Εγγραφής και Αριθμός Εγγραφής)
 • Αναφορά Χάρτη, (Φύλλο, Σχέδιο, Τμήμα, Αριθμός Τεμαχίου)
 • Δρόμος, (Όνομα Δρόμου)
  Αφού ολοκληρώσει την επισκόπηση του τεμαχίου που τον ενδιαφέρει, ο χρήστης μπορεί να κλείσει το πλαίσιο της αναζήτησης πατώντας μία φορά στο πλήκτρο «Αναζήτηση».
   

4.      Διαθέσιμα Υπόβαθρα, καρτέλα «Υπόβαθρο»

Σε όλους τους Κτηματικούς Χάρτες, (Υπηρεσίες), ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να τοποθετήσει ένα υπόβαθρο, από αυτά που είναι διαθέσιμα και που εμφανίζονται, όταν επιλέξει τη καρτέλα «Υπόβαθρο». Υπάρχουν διαθέσιμα τα πιο κάτω υπόβαθρα, όπως φαίνεται και στην εικόνα 7 πιο κάτω:​

 1. Δορυφορικές Εικόνες (ARCGIS)
 2. Ορθοφωτογραφίες ΤΚΧ, 2014
 3. Δορυφορικές εικόνες ΤΚΧ, 2009-2013
 4. Ορθοφωτογραφίες ΤΚΧ, 1993
 5. Ορθοφωτογραφίες ΤΚΧ, 1963
 6. Σκίαση αναγλύφου, 1993
 7. Δορυφορικές εικόνες BING
 8. Δορυφορικές εικόνες GOOGLE
 9. Οδικό δίκτυο GOOGLE

 

Σημείωση: Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, διατηρεί το δικαίωμα αφαίρεσης ή / και πρόσθεσης ενός νέου Υπόβαθρου οποιαδήποτε στιγμή.


7.png

 

5.      Αναγνώριση Δεδομένων, καρτέλα «Αναγνώριση»

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εμφανίσει και να δει πληροφορίες που αφορούν τα δεδομένα που υπάρχουν στην υπηρεσία που έχει επιλέξει, πατώντας τη καρτέλα «Αναγνώριση».  Εμφανίζεται το πλαίσιο της αναγνώρισης με το μήνυμα «Πατήστε στο χάρτη για να ενεργοποιηθεί η αναγνώριση», όπως φαίνεται στην εικόνα 8 πιο κάτω.


8.png


Ο χρήστης εντοπίζει και πατά στο χάρτη ένα σημείο κάτω από το οποίο βρίσκονται τα δεδομένα που τον ενδιαφέρουν. Αυτόματα εμφανίζονται στο πλαίσιο «Αποτελέσματα Αναγνώρισης», όλες οι πληροφορίες των συγκεκριμένων δεδομένων, όπως φαίνεται στην εικόνα 9 πιο κάτω.

 

9.png

 Στο πλαίσιο των αποτελεσμάτων αναγνώρισης, υπάρχουν πληροφορίες ΜΟΝΟ για τα επίπεδα τα οποία είναι ορατά στο χάρτη. Τα επίπεδα για τα οποία εμφανίστηκαν πληροφορίες φαίνονται σε μορφή καρτέλας, (Tabs), στο πάνω μέρος του πλαισίου, όπως φαίνεται σε κόκκινο πλαίσιο στην εικόνα 9, πιο πάνω. Για να δείτε τα αποτελέσματα κάποιου επιπέδου πληροφορίας, πατήστε πάνω στη ανάλογη καρτέλα.

Αν για κάποιο επίπεδο χρειάζεστε, αλλά δεν βλέπετε αποτελέσματα, τότε θα πρέπει να το κάνετε ορατό, (να το ενεργοποιήσετε), από τον πίνακα περιεχομένων.

Σε κάποιες περιπτώσεις, για να δείτε όλη την πληροφορία κάποιου επιπέδου, πιθανόν να χρειαστεί να κάνετε scroll down στο πλαίσιο των αποτελεσμάτων αναγνώρισης, ή μπορείτε να εκτυπώσετε τα αποτελέσματα με τη χρήση του εργαλείου «Εκτύπωση», που βρίσκεται στο πλαίσιο αναγνώρισης αποτελεσμάτων, όπως φαίνεται σε πράσινο πλαίσιο στην εικόνα 9 πιο πάνω.

Για την καρτέλα «Τεμάχια», (εικόνα 9), ο χρήστης κάνοντας scroll down, έχει στη διάθεσή του δυο εργαλεία, όπως φαίνονται στην εικόνα 9Α, σε κόκκινο πλαίσιο:


9a.PNG


 1. «Κτηματικό Σχέδιο» : Μπορεί να ανοίξει το κτηματικό σχέδιο, στο οποίο απεικονίζεται το υπό «Αναγνώριση» τεμάχιο, σε μορφή PDF.
 2. «Download KML» : Μπορεί να εξάγει τα όρια του υπό «Αναγνώριση» τεμαχίου σε αρχείο ΚΜL, το οποίο μπορεί να ανοίξει στο πρόγραμμα «Google Earth».

 

6.      Ακύρωση επιλογής, καρτέλα «Ακύρωση Επιλογής»

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει την επιλογή που έχει κάνει με τη χρήση της καρτέλας «Αναζήτηση» και να επιλέξει κάποιο άλλο τεμάχιο, με τη χρήση της καρτέλας «Ακύρωση Επιλογής».

 

7.      Εργαλεία πλοήγησης, καρτέλες «Μεγέθυνση», «Σμίκρυνση», «Επαναφορά», και «Αρχική»

Με τη χρήση των εργαλείων πλοήγησης, ο χρήστης μπορεί να μετακινηθεί σε οποιοδήποτε σημείο του χάρτη, σε οποιασδήποτε υπηρεσία έχει επιλέξει. Υπάρχουν τα πιο κάτω εργαλεία, όπως φαίνονται και στην εικόνα 10 πιο κάτω, σε κόκκινο πλαίσιο.

 1. Μεγέθυνση: Ο χρήστης μπορεί να μεγεθύνει το χάρτη.
 2. Σμίκρυνση: Ο χρήστης μπορεί να σμικρύνει το χάρτη
 3. Eπαναφορά: Ο χρήστης μπορεί να επιστρέψει στην προηγούμενη μεγέθυνση που είχε ο χάρτης.
 4. Αρχική: Ο χρήστης μπορεί να επαναφέρει το χάρτη σε ολόκληρο το Extent, δηλαδή στην κατάσταση που βρισκόταν κατά την εισαγωγή του στο Σύστημα.

 

 10.png

 

Ο χρήστης, έχει επίσης τη δυνατότητα να εμφανίσει τα δεδομένα στο χάρτη σε συγκεκριμένη κλίμακα. Αυτό μπορεί να το κάνει εισάγοντας την κλίμακα που επιθυμεί στο πεδίο «Κλίμακα», που φαίνεται στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης σε πράσινο πλαίσιο. Αφού καταχωρήσει την κλίμακα θα πρέπει να πατήσει το εικονίδιο icon1.pngπου βρίσκεται δίπλα από το συγκεκριμένο πεδίο, για να ενεργοποιηθεί η συγκεκριμένη κλίμακα και για να κλείσει το πεδίο εισαγωγής της κλίμακας θα πρέπει να πατήσει το εικονίδιο icon2.pngπου και αυτό βρίσκεται δίπλα από το συγκεκριμένο πεδίο.


8.      Εκτύπωση του Χάρτη, καρτέλα «Εκτύπωση»

Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να ετοιμάσει και να εκτυπώσει ένα χάρτη με την χρήση της καρτέλας «Εκτύπωσης». Επιλέγοντας το συγκεκριμένο εργαλείο, εμφανίζεται το πλαίσιο της εκτύπωσης, όπως φαίνεται στην εικόνα 11 πιο κάτω. Στο πλαίσιο αυτό υπάρχουν οι παράμετροι με κατάλογο τιμών, τις οποίες θα πρέπει να συμπληρώσει ο χρήστης, όπως πιο κάτω:

 • Επιλογή μορφής του σχεδίου, (PDF, PNG32, PNG8, JPG, GIF, EPS, SVG, SVGZ)
 • Επιλογή του μεγέθους της κόλλας, (Μεγέθη Α4 και Α3 όρθια και οριζόντια θέση, στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα)
 • Εισαγωγή τίτλου του σχεδίου

 

 11.png

 

Αφού ο χρήστης καταχωρήσει τις πιο πάνω παραμέτρους, επιλέγει το πλήκτρο, «Προετοιμασία Εκτύπωσης», που φαίνεται σε κόκκινο πλαίσιο στην εικόνα 11. Μόλις ετοιμαστεί το σχέδιο, εμφανίζεται το πλήκτρο «Αποτέλεσμα», που φαίνεται σε πράσινο πλαίσιο στην εικόνα 11, και όταν το επιλέξει ο χρήστης εμφανίζεται το σχέδιο, όπως στην εικόνα 12.

Με τα εργαλεία που φαίνονται σε κόκκινο πλαίσιο στην εικόνα 12, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει ή να εκτυπώσει το σχέδιο.


12.png 

 

9.       Υπολογισμός συντεταγμένων, αποστάσεων και εμβαδού στο χάρτη, καρτέλα «Μέτρηση»

Με τη χρήση της καρτέλας «Μέτρηση», ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να κάνει πρόχειρες μετρήσεις στο χάρτη. Επιλέγοντας το εργαλείο αυτό το Σύστημα εμφανίζει το πλαίσιο των μετρήσεων όπως φαίνεται στην εικόνα 13 πιο κάτω.


13.png

 

 Υπάρχουν τριών ειδών μετρήσεις στο χάρτη, όπως φαίνεται σε κόκκινο πλαίσιο στην εικόνα 13, ως εξής:

 • Μέτρηση εμβαδού μιας περιοχής
 • Μέτρηση μιας απόστασης
 • Υπολογισμός συντεταγμένων, (Γεωγραφικό Μήκος και Πλάτος)

 

col.PNG 

 

Στις πιο πάνω εικόνες φαίνονται οι διαθέσιμες μονάδες μέτρησης για το κάθε είδος. Ο χρήστης επιλέγει το είδος της μέτρησης που τον ενδιαφέρει και αφού καθορίσει τις μονάδες μέτρησης ορίζει με το mouse στο χάρτη τα σημεία που καθορίζουν αυτό που θέλει να μετρήσει.

 1. Τα σημεία που περικλείουν την επιφάνεια για την οποία θα υπολογίσει το εμβαδό, (το λιγότερο 3 σημεία). Στο τελευταίο σημείο θα πρέπει να κάνει διπλό κτύπημα στην οθόνη.
 2. Τα σημεία που καθορίζουν την γραμμή για την οποία θα υπολογίσει το μήκος, (το λιγότερο 2 σημεία). Στο τελευταίο σημείο θα πρέπει να κάνει διπλό κτύπημα στην οθόνη.
 3. Το σημείο για το οποίο θέλει να υπολογίσει τις συντεταγμένες, (ένα σημείο).

Κάθε φορά που το Σύστημα εκτελεί τους υπολογισμούς, το αποτέλεσμα εμφανίζεται στο κάτω μέρος του πλαισίου των μετρήσεων, όπως φαίνεται στις πιο κάτω εικόνες:

 1. Εικόνα 14, για εμβαδό
 2. Εικόνα 15, για απόσταση
 3. Εικόνα 16, για συντεταγμένες

 

 14.PNG

 

 15.png

 

 16.png

 

 Σημειώσεις:​

 1. Όλα τα χωρικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των γεωγραφικών επιπέδων πληροφορίας και των χαρτών, τα οποία παρέχονται από την εφαρμογή αυτή, δεν αντικαθιστούν σε καμία περίπτωση το "Επίσημο Κτηματικό Σχέδιο".  Θα πρέπει πάντοτε να συμβουλεύεστε το "Επίσημο Κτηματικό Σχέδιο", για την ορθή Γεωγραφική Θέση του Τεμαχίου.
 2. Οι μετρήσεις στους χάρτες της εφαρμογής αυτής δεν αντικαθιστούν σε καμία περίπτωση τις Χωρομετρικές Μετρήσεις και τα δεδομένα του Επίσημου Κτηματικού Σχεδίου.

 

10.      Μεγιστοποίηση του χάρτη μιας Υπηρεσίας, καρτέλα «Μεγ. Χάρτη»

Ο χρήστης, με τη χρήση της καρτέλας «Μεγ. Χάρτη», που βρίσκεται στη τελευταία θέση στη μπάρα με τα εργαλεία, έχει τη δυνατότητα να μεγιστοποιήσει το χάρτη, ανοίγοντας μια νέα καρτέλα στο Browser, στην οποία εμφανίζεται ΜΟΝΟ ο χάρτης με όλα τα εργαλεία.

 

 17.png

 Έτσι με αυτό τον τρόπο, ο χρήστης βλέπει το χάρτη σε όλο το εύρος της οθόνης, χωρίς να φαίνονται τα Headers και τα Footers της σελίδας. Έχει τη δυνατότητα να ανοίξει μία καρτέλα για κάθε υπηρεσία.

 

11.      Χρήση του Συνδέσμου σε λογισμικά GIS

Όπως αναφέρθηκε στο σημείο 1 πιο πάνω (Διαθέσιμες Εφαρμογές), στην καρτέλα «Σύνδεσμος» παρουσιάζεται ένας σύνδεσμος (url) τον οποίο ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει για να προσθέσει τον εκάστοτε θεματικό χάρτη σε λογισμικό GIS που έχει εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του. Τα λογισμικά στα οποία αναφέρονται οι πιο κάτω οδηγίες είναι το ArcGIS και το QGIS. Ο χρήστης πρέπει να βεβαιωθεί ότι έχει επιλέξει προσεκτικά όλο το url, όπως φαίνεται στην εικόνα 18 πιο κάτω:

18.PNG

 Στη συνέχεια ο χρήστης ανοίγει καινούριο browser window και επικολλά (paste) τον σύνδεσμο. Κάνοντας enter, παρουσιάζεται η εικόνα 19. Ο χρήστης επιλέγει το WMS (κίτρινο χρώμα) και εμφανίζεται το αποτέλεσμα της εικόνας 20.


19.PNG

 

20.PNG

 Από το πάνω μέρος της οθόνης, o χρήστης επιλέγει το μέρος του συνδέσμου μέχρι και το σημείο "…../WMSServer" (φαίνεται με κίτρινο χρώμα στην εικόνα 20) και το αντιγράφει (copy).

 • Χρήση στο ArcGIS

Ο χρήστης ανοίγει τον ArcMap και μέσω του ArcCatalog, επιλέγει "Add WMS Server" (φαίνεται με κίτρινο χρώμα – Εικόνα 21) και επικολλά (paste) τον σύνδεσμο στο πεδίο URL. Κατόπιν επιλέγει το κουμπί "Get Layers" και μετά "OK".


21.PNG


Με την ολοκλήρωση του πιο πάνω βήματος, εμφανίζεται στον ArcCatalog η σύνδεση όπως φαίνεται στην εικόνα 22. Ο χρήστης μπορεί να προσθέσει τη σχετική σύνδεση με drag και drop σε ένα ανοικτό map document του ArcMap (Εικόνα 23).


22.PNG

 

Τα layers στην Εικόνα 23 που έχουν γκρίζο χρώμα (βλέπε highlighted in yellow), έχουν συγκεκριμένο scale range γι' αυτό και δεν εμφανίζονται στην οθόνη. Αν γίνει η κατάλληλη μεγέθυνση, τότε γίνονται ορατά. Επίσης, υπάρχουν layers τα οποία είναι απενεργοποιημένα, λόγω όγκου πληροφορίας. Μόλις ο χρήστης τα ενεργοποιήσει γίνονται επίσης ορατά.


23.PNG


 Ο χρήστης πέραν των θεματικών χαρτών, έχει τη δυνατότητα να προσθέσει στο λογισμικό ArcGIS, τα διαθέσιμα υπόβαθρα (αεροφωτογραφιών, δορυφορικών εικόνων και σκίασης αναγλύφου) των οποίων την κυριότητα και ιδιοκτησία έχει το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ), με την ακόλουθη διαδικασία:

Κάνοντας copy τον σύνδεσμο που φαίνεται στην εικόνα 18, μέσω του ArcCatalog, επιλέγει διαδοχικά "Add ArcGIS Server" (εικόνα 23Α), "Next" και στην συνέχεια (εικόνα 23Β) επικολλά (paste) τον σύνδεσμο στο πεδίο Server URL. Τέλος επιλέγει "Finish". Στον ArcCatalog θα εμφανιστεί η σύνδεση της εικόνας 23Γ. Κατόπιν ο χρήστης μπορεί να ανοίξει τον φάκελο "BASEMAPS" και επιλέγοντας ένα οιονδήποτε χάρτη μπορεί να τον προσθέσει με drag & drop στο "Table of Contents" (Εικόνα 23Γ).

23a.PNG 

 

 23b.PNG

​ 

 23c.PNG

 

 Σημείωση:

 1. Ανεξάρτητα από την επιλογή του χρήστη σε σύνδεσμο θεματικού χάρτη από το DLS Portal, στον ArcCatalog παρουσιάζεται ολόκληρο το περιεχόμενο του ευρετηρίου REST (Εικόνα 23Δ).
 2. Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει τις συνδέσεις που βρίσκονται στους άλλους φακέλους (INSPIRE, NATIONAL) με τον ίδιο τρόπο. Aπό τον φάκελο NATIONAL, κάποιες συνδέσεις δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, διότι αφορούν υπηρεσίες συνδρομής (π.χ. SALES, PrivateSurveyors, PSM κτλ) καθώς και υπηρεσίες παροχής γεωγραφικών/ψηφιακών δεδομένων  (π.χ. Cadastral Data Export, Hydrography Data Download κτλ).

 

23d.PNG 


 • Χρήση στο QGIS

Ο χρήστης, αφού ανοίξει το QGIS, επιλέγει το κουμπί που φαίνεται με μπλε περίγραμμα (Add WMS/WMTS Layer – Εικόνα 24) και στη συνέχεια ανοίγει η φόρμα της εικόνας 25.


24.PNG 25.PNG

 

Ο χρήστης επιλέγει "New" (εικόνα 25), πρέπει στη συνέχεια να δώσει ένα όνομα στη σύνδεσή του και να επικολλήσει το url (Εικόνα 26). Ακολούθως, αφού επιλέξει από το drop down list τη σύνδεση που μόλις δημιούργησε, επιλέγει "Connect" και εμφανίζεται η λίστα με τα layers που περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο service. O χρήστης μπορεί να επιλέξει κάθε layer ξεχωριστά ή όλα μαζί και να πατήσει "ADD" (Εικόνα 27).


27.PNG

 

Ανάλογα με την επιλογή του χρήστη, τα αντίστοιχα layers φορτώνονται στο περιβάλλον του QGIS (Εικόνα 28).

27.PNG

 

 28.PNG​​