​​

​​​​​​​Επισκόπ​ηση των Λεπτομερειών της αίτησης από τον αιτητή​​


Η λειτουργία αυτή δίνει τη δυνατότητα στον αιτητή να κάνει επισκόπηση των λεπτομερειών όλων των αιτήσεων που έχει υποβάλει στο Τμήμα μέσω των ηλεκτρονικών εφαρμογών του DLS_PORTAL. Μπορεί να δει τις «Γενικές Πληροφορίες της αίτησης», τις «Σχετικές Πληροφορίες της αίτησης», τα «Επισυναπτόμενα Αρχεία», τα «Μηνύματα», τις «Λήψεις Δεδομένων», τα  «Τιμολόγια», τις «Ειδοποιήσεις», το «Ιστορικό της αίτησης», σε αιτήσεις που απαιτούν σχέδιο, το «Χάρτη», κ.τ.λ.

Αφού ο αιτητής κάνει εισαγωγή στο Σύστημα με τη γνωστή διαδικασία, επιλέγει το πλήκτρο «Οι Αιτήσεις  μου», που φαίνεται στην αριστερή πλευρά της αρχικής οθόνης, που εμφανίζεται μπροστά του, όπως φαίνεται σε κόκκινο πλαίσιο στην εικόνα 1. (Το πλήκτρο αυτό υπάρχει επίσης σε όλες τις σελίδες των διάφορων εφαρμογών του DLS PORTAL).

1.png

Εμφανίζεται η σελίδα με όλες τις αιτήσεις που υπόβαλε ο αιτητής στο Τμήμα μέσω του DLS PORTAL όπως φαίνεται στην εικόνα 2. Ο αιτητής μπορεί να φιλτράρει τον κατάλογο με την χρήση των εργαλείων που φαίνονται σε πράσινο πλαίσιο στην πιο κάτω εικόνα.

2.png

Καρτέλα 1, «Γενικές Πληροφορίες»: Στην σελίδα αυτή ο αιτητής επιλέγει τον αριθμό της ηλεκτρονικής αίτησης, της οποίας επιθυμεί να δει τις λεπτομέρειες, π.χ. Οριοθέτηση Ακίνητης Περιουσίας, όπως φαίνεται σε κόκκινο πλαίσιο στην εικόνα 2 πιο πάνω. Το Σύστημα μεταφέρει τον αιτητή στην σελίδα της πρώτης καρτέλας των λεπτομερειών της αίτησης, «Γενικές Πληροφορίες», όπως φαίνεται στην εικόνα 3. Στην σελίδα αυτή ο αιτητής βλέπει τις «Γενικές Πληροφορίες Αίτησης» και τις «Γενικές Πληροφορίες Αιτητή».

3.png

Καρτέλα 2, «Σχετικές Πληροφορίες Αίτησης»: Στην σελίδα της καρτέλας 2, «Σχετικές Πληροφορίες Αίτησης», που φαίνεται σε κόκκινο πλαίσιο στην εικόνα 4, φαίνονται οι «Πληροφορίες Ακινήτου» και οι «Λεπτομέρειες Οριοθέτησης».  Στις Λεπτομέρειες Οριοθέτησης φαίνεται ο αριθμός του DLO φακέλου, το όνομα του Αρμόδιου Χωρομέτρη και αν η αίτηση αφορά Εξωτερική Οριοθέτηση.

4.png

Καρτέλα 3, «Χάρτης»: Στην σελίδα της καρτέλας 3, «Χάρτης», που φαίνεται σε κόκκινο πλαίσιο στην εικόνα 5, εμφανίζεται ο χάρτης με τα ορόσημα τα οποία έχει επιλέξει ο αιτητής, για την οριοθέτηση.

5.png

Καρτέλα 4, «Επισυναπτόμενα Αρχεία»: Στην σελίδα της καρτέλας 4, «Επισυναπτόμενα Αρχεία», που φαίνεται σε κόκκινο πλαίσιο στην εικόνα 6, εμφανίζονται τα αρχεία τα οποία έχει επισυνάψει ο αιτητής με τη υποβολή της αίτησης. Στην συγκεκριμένη αίτηση ο αιτητής δεν έχει επισυνάψει αρχεία.

6.png

Καρτέλα 5, «Μηνύματα»: Στην σελίδα της καρτέλας 5, «Μηνύματα», που φαίνεται σε κόκκινο πλαίσιο στην εικόνα 7, εμφανίζονται τα μηνύματα τα οποία ο αιτητής έχει αποστείλει στο Τμήμα, καθώς επίσης και οι απαντήσεις που έχουν σταλεί στον αιτητή από το Τμήμα. Στην σελίδα αυτή δηλαδή μπορεί να γίνει μια ανταλλαγή μηνυμάτων, (ένας διάλογος), μεταξύ του αιτητή και του Τμήματος, για τυχόν ζητήματα/απορίες/διευκρινήσεις που αφορούν την αίτηση και που πιθανόν να ζητούνται είτε από τον αιτητή, είτε από το Τμήμα, όπως φαίνεται στην εικόνα 7.

7.png

Καρτέλα 6, «Τιμολόγια»: Στην σελίδα της καρτέλας 6, «Τιμολόγια», που φαίνεται σε κόκκινο πλαίσιο στην εικόνα 8, εμφανίζονται τα Τιμολόγια που αφορούν τα δικαιώματα τα οποία έχουν καταβληθεί από τον αιτητή, με την υποβολή της αίτησης.

8.png

Καρτέλα 7, «Ειδοποιήσεις»: Στην σελίδα της καρτέλας 7, «Ειδοποιήσεις», που φαίνεται σε κόκκινο πλαίσιο στην εικόνα 9, εμφανίζονται οι ειδοποιήσεις που που έχουν σταλεί στον αιτητή, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, e-mail, είτε με μήνυμα sms, στο κινητό τηλέφωνο.

9.pngΚαρτέλα 8, «Ιστορικό Αίτησης»: Στην σελίδα της καρτέλας 8, «Ιστορικό Αίτησης», που φαίνεται σε κόκκινο πλαίσιο στην εικόνα 10, εμφανίζεται το ιστορικό, (η πορεία), της αίτησης, από τη στιγμή που έγινε η υποβολή της μέχρι τη στιγμή που θέλουμε να δούμε το ιστορικό, όπως φαίνεται στην εικόνα 10.

10.png

Σημείωση: Σε άλλα είδη υποθέσεων, κάποιες καρτέλες που έχουν αναφερθεί πιο πάνω, πιθανόν να μην  υπάρχουν, ή πιθανόν να υπάρχουν επιπρόσθετες καρτέλες, οι οποίες ενημερώνουν τον αιτητή για άλλες πληροφορίες. Όπως για παράδειγμα οι πιο κάτω καρτέλες:​

  1. Καρτέλα «Λήψεις Δεδομένων»: Η καρτέλα αυτή υπάρχει σε όλες της αιτήσεις για τις οποίες ετοιμάζονται ψηφιακά δεδομένα από το Σύστημα, τα οποία ζήτησε ο αιτητής να τα παραλάβει ηλεκτρονικά. Στην σελίδα της καρτέλας αυτής φαίνεται το ZIP αρχείο, το οποίο ο αιτητής μπορεί να κάνει download, πατώντας το πλήκτρο «Λήψη» που φαίνεται σε πράσινο πλαίσιο στην πιο κάτω εικόνα.

11.png

Το αρχείο αφού γίνει download,  εμφανίζεται στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης, όπως φαίνεται σε κόκκινο πλαίσιο στην εικόνα 12. Ακολούθως, ο αιτητής μπορεί να το αποθηκεύσει στον υπολογιστή του.

12.png