​​​​​​​​Ο Λογαριασμός μου – Ειδοποιήσεις

 

Σκοπός: Ο σκοπός της λειτουργίας αυτής είναι να δώσει τη δυνατότητα στον χρήστη να διαχειριστεί το λογαριασμό του. Η λειτουργία αυτή ενεργοποιείται αφού ο χρήστης πατήσει το πλήκτρο «Ο Λογαριασμός μου», το οποίο βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της κεντρικής σελίδας του «Πίνακα Εργασιών», όπως φαίνεται σε κόκκινο πλαίσιο στην εικόνα 1 πιο κάτω. 

1.png

Με την επιλογή του πλήκτρου «Ο Λογαριασμός μου», το Σύστημα επεκτείνει τη λειτουργία και εμφανίζει τις επιλογές που έχει ο χρήστης για να διαχειριστεί το λογαριασμό του, όπως φαίνεται σε κόκκινο πλαίσιο στην εικόνα 2.

2.png Στην πιο πάνω επέκταση υπάρχουν οι πιο κάτω λειτουργίες: 

 1. Ρυθμίσεις Λογαριασμού
 2. Ομάδες και Συμμετοχές
 3. Συνδρομές
 4. Ειδοποιήσεις
 5. Λήψεις

Ειδοποιήσεις

​Όταν ο χρήστης επιλέξει τις «Ειδοποιήσεις», το Σύστημα εμφανίζει τη σελίδα με τις Ειδοποιήσεις που έχουν αποσταλεί προς το χρήστη, όπως φαίνεται στην εικόνα 3 πιο κάτω.

3.png

Από τη σελίδα αυτή, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ελέγξει :

 1. Ειδοποιήσεις που αφορούν το προφίλ του και
 2. Ειδοποιήσεις που έχουν σχέση με τις αιτήσεις που έχει υποβάλει προς το Τμήμα.

1.       Ειδοποιήσεις Προφίλ

Οι Ειδοποιήσεις Προφίλ παρουσιάζουν όλες τις αλλαγές που αφορούν τον λογαριασμό του συγκεκριμένου χρήστη. Ο χρήστης θα ειδοποιείται για οποιανδήποτε αλλαγή στον λογαριασμό του με την λήψη μηνύματος (SMS) ή ηλεκτρονικού μηνύματος (E-mail), όπως φαίνεται στην εικόνα 4 πιο κάτω.

4.png

 Μια ειδοποίηση η οποία αφορά τον λογαριασμό του χρήστη μπορεί να δημιουργηθεί κατά τα ακόλουθα: 

 • Αλλαγή στον λογαριασμό του χρήστη (Αποδοχή / Απόρριψη).
 • Ο λογαριασμός του πελάτη έχει απενεργοποιηθεί από τον υπεύθυνο.
 • Οι συνδρομές του χρήστη λήγουν σύντομα ή έχουν απενεργοποιηθεί από τον υπεύθυνο.

2.       Ειδοποιήσεις Αιτήσεων

Οι Ειδοποιήσεις των Αιτήσεων αφορούν όλες τις αλλαγές σχετικά με τις αιτήσεις του χρήστη. Ο χρήστης ειδοποιείται για οποιαδήποτε αλλαγή στις Αιτήσεις του με την λήψη μηνύματος (SMS) ή ηλεκτρονικού μηνύματος (E-mail), όπως φαίνεται στην εικόνα 5 πιο κάτω.

5.png

Μια ειδοποίηση η οποία αφορά αλλαγή σε μια αίτηση, μπορεί να δημιουργηθεί κατά τα ακόλουθα: 

 • Αλλαγή στην κατάσταση της αίτησης.
 • Χρειάζονται περαιτέρω πληροφορίες, (Πληρωμή ή Συνάντηση).
 • Λήξη των εργασιών παράδοσης των δεδομένων.  ​