​​​​​Ο Λογα​ριασμός μου – Συνδρομές

 

Σκοπός: Ο σκοπός της λειτουργίας αυτής είναι να δώσει τη δυνατότητα στον χρήστη να διαχειριστεί το λογαριασμό του. Η λειτουργία αυτή ενεργοποιείται αφού ο χρήστης πατήσει το πλήκτρο «Ο Λογαριασμός μου», το οποίο βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της κεντρικής σελίδας του «Πίνακα Εργασιών», όπως φαίνεται σε κόκκινο πλαίσιο στην εικόνα 1 πιο κάτω.

1.png 

Με την επιλογή του πλήκτρου «Ο Λογαριασμός μου», το Σύστημα επεκτείνει τη λειτουργία και εμφανίζει τις επιλογές που έχει ο χρήστης για να διαχειριστεί το λογαριασμό του, όπως φαίνεται σε κόκκινο πλαίσιο στην εικόνα 2.

 2.png

​Στην πιο πάνω επέκταση υπάρχουν οι πιο κάτω λειτουργίες: 

  1. Ρυθμίσεις Λογαριασμού
  2. Ομάδες και Συμμετοχές
  3. Συνδρομές
  4. Ειδοποιήσεις
  5. Λήψεις

Συνδρομές

Όταν ο χρήστης επιλέξει τις «Συνδρομές», το Σύστημα εμφανίζει τη σελίδα των συνδρομών του χρήστη, όπως φαίνεται στην εικόνα 3 πιο κάτω.

3.png

Από την πιο πάνω σελίδα ο χρήστης μπορεί να προβεί στις πιο κάτω πράξεις:

  1. Να δει όλες τις συνδρομές που έχει αγοράσει.
  2. Να ανανεώσει μια συνδρομή η οποία έχει λήξει.
  3. Να αγοράσει άλλες συνδρομές.

1.       Επισκόπηση Συνδρομών: Στην σελίδα που φαίνεται στην εικόνα 3, ο χρήστης μπορεί να δει όλε τις συνδρομές τις οποίες έχει ήδη αγοράσει. Κάθε συνδρομή εμφανίζεται με όλες τις λεπτομέρειες της αγοράς της, μεταξύ των οποίων και της ημερομηνίας λήξης της συνδρομής.

 

2.       Ανανέωση Συνδρομών: Όταν μία συνδρομή λήξει, ο χρήστης έχει το δικαίωμα να την ανανεώσει πατώντας το πλήκτρο «Ανανέωση» που βρίσκεται στο δεξιό μέρος της κάθε συνδρομής, όπως φαίνεται σε κόκκινο πλαίσιο στην εικόνα 3. Το Σύστημα μεταφέρει το χρήστη στο Σύστημα Πληρωμών της JCC, και όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία πληρωμής, η συνδρομή ανανεώνεται και ανάλογα με τη συνδρομή δίνεται ξανά η εξουσιοδότηση του χρήστη στις ανάλογες λειτουργίες του Συστήματος.

 

3.       Αγορά Συνδρομών: Στην επέκταση του πλαισίου «Αγορά Συνδρομής», που φαίνεται σε πράσινο πλαίσιο στην εικόνα 3, εμφανίζονται όλες οι διαθέσιμες συνδρομές για τη συγκεκριμένη ομάδα στην οποία ανήκει ο χρήστης, όπως φαίνεται στην εικόνα 4 πιο κάτω.

4.png 

Σημείωση: Οι διαθέσιμες συνδρομές, διαφέρουν για τον κάθε χρήστη, ανάλογα με την ομάδα που ανήκει.

Για κάθε συνδρομή, παρουσιάζεται στον πίνακα η περιγραφή και η τιμή της. Για τις συνδρομές του CYPOS, ο χρήστης μπορεί να καταχωρήσει το όνομά του, όπως είναι καταχωρημένος στο CYPOS, στη στήλη «Επιπλέον Πληροφορίες», όπως φαίνεται σε κόκκινο πλαίσιο στην εικόνα 4.

Ο αιτητής για να αγοράσει μια συνδρομή θα πρέπει να επιλέξει το πλήκτρο «Αγορά», στην συνδρομή που τον ενδιαφέρει, όπως φαίνεται σε πράσινο πλαίσιο στην εικόνα 4. Το Σύστημα μεταφέρει το χρήστη στο Σύστημα Πληρωμών της JCC, και όταν ολοκληρωθεί η διαδικάσια πληρωμής, ο χρήστης μεταφέρεται πίσω στη σελίδα «Συνδρομές» και η συγκεκριμένη συνδρομή παρουσιάζεται στο πλαίσιο «Πληρωμένες Συνδρομές», όπως φαίνεται σε κόκκινο πλαίσιο στην εικόνα 5.

5.png