​​​​Γεωπύλη ​​​​​​​​​INSPIRE


Το INSPIRE στοχεύει στην δημιουργία υποδομής χωρικών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Αυτό θα επιτρέψει την ανταλλαγή περιβαλλοντικών χωρικών δεδομένων μεταξύ των οργανισμών δημόσιου τομέα και βελτιστοποίησης της δημόσιας πρόσβασης στις χωρικές πληροφορίες από όλη την Ευρώπη. Μια υποδομή χωρικών δεδομένων θα βοηθήσει στην χάραξη πολιτικής πέρα από τα σύνορα. Ως εκ τούτου οι χωρικές πληροφορίες που εξετάζονται στο πλαίσιο της οδηγίας είναι εκτεταμένες και περιλαμβάνει μια μεγάλη ποικιλία από επίκαιρα και τεχνικά θέματα.

Το INSPIRE είναι διαθέσιμο για το κοινό χώρις να είναι απαραίτητη η σύνδεση στη Πύλη του Κτηματολογίου.

Screenshot_86.png

Η κεντρική σελίδα του INSPIRE αποτελείται από τα πιο κάτω:

 1. ​Μενού - Αρχική, Αναζήτηση, Ανέβασε, Επικύρωση (Αυτό το πεδίο εμφανίζεται μόνο εάν ο χρήστης είναι συνδεδεμένος στο σύστημα), Βοήθεια
 2. Αναζήτηση
 3. ​Όψη Χάρτη
 4. Αλλαγή Γλώσσας
 5. Συνδεδεμένος Χρήστης  (Αυτό το πεδίο εμφανίζεται μόνο εάν ο χρήστης είναι συνδεδεμένος στο σύστημα)
 6. Περιεχόμενο ​INSPIRE ​

18.png

Αναζήτηση

 Ο χρήστης επιλέγει από το μενού το κουμπί "Αναζήτηση" για να μεταβεί στη σελίδα Αναζήτησης του INSPIRE.

Screenshot_87.png
 

Στο πεδίο αναζήσης κειμένου, ο χρήστης μπορεί να εισάγει κριτήριο αναζήτησης και να επιλέξει το κουμπί αναζήτησης Screenshot_3.jpg. Το σύστημα έχει την δυνατότητα να συμπληρώνει αυτόματα το πεδίο, προβλέποντας τη λέξη που πληκτρολογεί ο χρήστης. Τα προτεινόμενα αποτελέσματα εμφανίζονται.

 Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στο τμήμα αποτελεσμάτων και κατηγοριοποιούνται σε:​:

 • INSPIRE Σύνολα Δεδομένων Screenshot_4.jpgScreenshot_4.jpg
  • Πληροφορίες – Μεταδεδομένα σε πιο ευανάγνωστη μορφή
  • Μεταδεδομένα - Μεταδεδομένα σε ακατέργαστη μορφή (XML αρχείο)
 • Υπηρεσίες  (Υπάρχουν δύο είδη υπηρεσιών)
  • ​INSIRE Προβολή Υπηρεσιών Screenshot_5.jpg
   • Δυνατότητα για προβολή δεδομένα σαν υπηρεσία WMS  (Προβολή ή Προσθήκη στον χάρτη)
  • INPSIRE Λήψη Υπηρεσιών
   • ​​Δυνατότητα για λήψη συμβατών αρχείων GML για διανυσματικά χωρικά δεδομένα και τα αρχεία TIF χωρικών δεδομένων.

Screenshot_88.png 

​Η λειτουργία Αναζήτησης προφέρει στο χρήστη την δυναντότητα να επιλέξει επιπλέον κριτήρια αναζήτησης. Επιλέγοντας το κουμπί Επιπλέον Επιλογές, το σύστημα εμφανίζει ένα νέο παράθυρο με τις επιπλέον επιλογές αναζήτησης. 

Screenshot_91.png
 

Ο χρήστης επιλέγει από την κατηγορία "Που" ένα από τα πιο κάτω κριτήρια:

 • ​Οπουδήποτε
 • Τεμνόμενες
 • Πλήρως μέσα 
Screenshot_15.jpg

Διαθέσιμο είναι επίσης και τα κριτήρια "Πότε" στα οποία ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ενα από τα πιο κάτω κριτήρια:

 • Τεμνόμενες
 • Πλήρως μέσα

Screenshot_14.jpg 

​Επίσης ο χρήστης έχει την δυνατότητα για αποθήκευση αναζήτησης, καταχωρώντας στην κατηγορία "Αποθηκευμένες Αναζητήσεις μου", την αναζήτηση που επιθυμεί να φυλάξει.

Επιλέγοντας το εικονίδιο "Αποθήκευση", η συγκεκριμένη αναζήτηση αποθηκεύεται. 

Στη συνέχεια η αναζήτηση  εμφανίζεται κάτω από το πεδίο αναζήτησης και επιλέγοντας το κουμπί "Αναζήτηση",  εμφανίζονται τα αντίστοιχα αποτελέσματα της αποθηκευμένης αναζήτησης.​​σαωε.jpg

Διαχείριση Υπηρεσιών / Μεταδεδομένων

​Δεδομένα INSPIRE

Επιλέγοντας ένα από τα αποτελέσματα, το σύστημα θα εμφανίσει τις διαθέσιμες επιλογές σχετικά με το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. 

metadata.png
 

​ Επιλέγοντας μεταδεδομένα, (Αριθμός 1) εμφανίζονται οι ακόλουθες διαθέσιμες επιλογές:
 •  ​​​Λεπτομέρειες 
  • ​​Προβολή δεδομένου μεταδεδομένων σε καλα οργανωμένη μορφή
 • Μεταδεδομένα
  • ​​Προβολή του αρχείου XML των μεταδεδομένων
 • Μεγένθυνση 
  • ​Μεγέθυνση σε χάρτη στην έκταση των δεδομένων

Screenshot_13.jpg
 

Προβολή Υπηρεσιών INSPIRE

 

Επιλέγοντας ένα από τα αποτελέσματα, το σύστημα θα εμφανίσει τις διαθέσιμες επιλογές σχετικά με το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. 

234.png

 • Άνοιγμα​
  • Προβολή Υπηρεσίας WMS
 • Προβολή
  • Προβολή χάρτη όπου προβάλλεται η υπηρεσία

previw.jpg
 

 • Προσθήκη στον Χάρτη
  • Προσθήκη INSPIRE προβολή υπηρεσίας στην εφαρμογή Προβολή Χάρτη
 • Πληροφορίες
  • Προβολή δεδομένου μεταδεδομένων σε καλα οργανωμένη μορφή

Screenshot_11.jpg

 • Μεταδεδομένα
  • ​​Προβολή του αρχείου XML των μεταδεδομένων
 • Μεγένθυνση ​ Σε
  • ​Μεγέθυνση σε χάρτη ανάλογα με την υπηρεσία 

Λήψη Υπηρεσιών INSPIRE

​Επιλέγοντας ένα από τα αποτελέσματα, το σύστημα θα εμφανίσει τις διαθέσιμες επιλογές σχετικά με το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. 

321.png
 
 • ​Άνοιγμα​
  • Το ίδιο με το κουμπί Λήψη
 • ​​ ​​​Λεπτομέρειες 
  • ​​Προβολή δεδομένου μεταδεδομένων σε καλα οργανωμένη μορφή
444.jpg
 • Μεταδεδομένα
  • Προβολή του αρχείου XML των μεταδεδομένων
 • Λήψη
  • Προβολή του αρχείου ATOM XML όπου οι συνδέσμοι για λήψη των αρχείων GML είναι διαθέσιμοι (εξαρτάται από το τύπο / είδος του προγράμματος περιήγησης πώς θα εμφανίζονται αυτά τα XML αρχεία)
  • Για τον Internet Explorer: για λήψη ενός GML αρχείο επιλέγεται το ακόλουθο κουμπί arr.jpg.
Screenshot_9.jpg
 
 • Μεγένθυνση Σε
  • ​Μεγέθυνση σε χάρτη ανάλογα με την υπηρεσία ​
Screenshot_13.jpg

Περιήγηση

 

 Ο χρήστης επιλέγει από το μενού το κουμπί "Περιήγηση" για να μεταβεί στη σελίδα Περιήγησης του INSPIRE. 

browsegr1.jpg 

Η σελίδα παρουσιάζει ενα δέντρο περιήγησης από το οποίο ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει ένα υποσύνολο των πόρων που κατατάσσονται στον κατάλογο.

Το δέντρο περιήγησης είναι χωρισμένο στις πιο κάτω κατηγορίες:

 • Είδος Περιεχομένου
 • ISO Topic Category
 • Inspire Data Theme

Επιλέγοντας το τόξο δίπλα από κάθε κατηγορία, το δέντρο επεκτείνεται.

browsegr2.jpg 

Το Είδος Περιεχομένου παρουσιάζει τις πιο κάτω κατηγορίες:

 • Inspire Data
 • Inspire Services

Εξαρτάται από το τι θα επιλέξει ο χρήστης τα σχετικά αποτελέσματα εμφανίζονται στην δεξιά πλευρά.

browsegr3.jpg 

Επιλέγοντας το ISO Topic Category, όλες οι σχετικές κατηγορίες εμφανίζονται.

Εξαρτάται από το την κατηγορία που θα επιλέξει ο χρήστης, τα σχετικά αποτελέσματα εμφανίζονται στην δεξιά πλευρά. browsegr4.jpg

 Επιλέγοντας το Inspire Data Themes, όλες τα σχετικά θέματα δεδομένων εμφανίζονται.

Εξαρτάται από το τo θέμα που θα επιλέξει ο χρήστης, τα σχετικά αποτελέσματα εμφανίζονται στην δεξιά πλευρά. 

 browsegr5.jpg

 
Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το INSPIRE μπορούν να βρεθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://server.arcgis.com/en/inspire/​​​​