​ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 2018 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ


Κατά τη διάρκεια μιας λαμπρής τελετής, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Κεντρική Σκηνή του ΘΟΚ στη Λευκωσία στις 26 Νοεμβρίου 2018, από την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ),  απονεμήθηκαν τα «Βραβεία Καινοτομίας και Έρευνας ΟΕΒ 2018».  Στο πλαίσιο των «Βραβείων Καινοτομίας ΟΕΒ 2018», το Βραβείο στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα απονεμήθηκε στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για τη δημιουργία της πρωτοποριακής Διαδικτυακής Πλατφόρμας Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, γνωστής ως "DLS PORTAL".  Το βραβείο παρέλαβε ο Διευθυντής του Τμήματος, κ. Ανδρέας Σωκράτους από την Α.Ε. τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη.  Στην τελετή παρέστησαν Υπουργοί, Βουλευτές, πολιτικοί και άλλοι πολιτειακοί αξιωματούχοι καθώς και μέλη της επιχειρηματικής κοινότητας.  Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο έντιμος Υπουργός Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης και ο Γενικός Διευθυντής ΥΠΕΣ κ. Κύπρος Κυπριανού.

Τα Κυπριακά Βραβεία Καινοτομίας έχουν ως στόχο να τιμήσουν οργανισμούς, επιχειρήσεις και υπηρεσίες που ξεχώρισαν και διακρίνονται με βάση τις καινοτομίες και τις ιδιαίτερες εφαρμοσμένες ιδέες τους.  Ο θεσμός του Κυπριακού Βραβείου Καινοτομίας αποτελεί την ανώτατη διάκριση στην Κύπρο για τις πιο καινοτόμες και επιτυχώς εφαρμοσμένες πρακτικές και ενέργειες σε κυπριακές επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Η Νέα Διαδικτυακή Πλατφόρμα αποτελεί ένα κομβικό σημείο στην ιστορία του σύγχρονου Κτηματολογίου και το επιστέγασμα μιας πολύχρονης προσπάθειας του Τμήματος για παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες μέσω Διαδικτύου.  Το "DLS PORTAL" παρέχει τη δυνατότητα υποβολής και "online" διεκπεραίωσης η-Αιτήσεων σε όλους τους πολίτες και πρόσβασης μέσω του Διαδικτύου στις πληροφορίες του Τμήματος.  Πολίτες, εξειδικευμένα σύνολα και οργανισμοί έχουν μέσω της πλατφόρμας αυτής τη δυνατότητα πλοήγησης στο χώρο και στα ακίνητα, κατάθεσης αιτήσεών τους προς το Τμήμα, εξαγωγής δεδομένων και καταλόγων, αγοράς χαρτών, εγγραφής σε υπηρεσίες και άλλα.

Η Διαδικτυακή Πλατφόρμα "DLS PORTAL" αποτελεί την πρώτη και μεγαλύτερη ηλεκτρονική βιβλιοθήκη γεωγραφικών και περιγραφικών πληροφοριών για όλη την ακίνητη ιδιοκτησία στην Κύπρο και μια από τις μοναδικές στο είδος της σε επίπεδο Ευρωπαϊκών Κτηματολογίων.  Παράλληλα, αποτελεί πρότυπο εφαρμογής συγκεκριμένης σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας και συγκεντρώνει μια πλειάδα γεωγραφικών δεδομένων από διάφορα Τμήματα και Υπηρεσίες του Κράτους.


Επιπρόσθετα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή της καινοτομίας αυτής:

  • Ανάπτυξη της αγοράς και της οικονομίας
  • Ενίσχυση της αγοράς ακινήτων και προσέλκυση νέων αγοραστών
  • Εξοικονόμηση πόρων και χρόνου του Τμήματος και των πολιτών
  • Βελτίωση εξυπηρέτησης των πολιτών, διαφάνεια, αξιοκρατία και ίση μεταχείριση
  • Ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των δεδομένων μεταξύ εφαρμογών πληροφορικής
  • Διεύρυνση του θεσμού των Ανοικτών Δεδομένων
  • Εκσυγχρονισμός των επιχειρησιακών λειτουργιών του Τμήματος


Η Διαδικτυακή Πλατφόρμα DLS PORTAL αποτελεί τη σημαντικότερη υπηρεσία η-Διακυβέρνησης, που προσφέρεται από την Κυπριακή Δημοκρατία και αντικατοπτρίζει την υλοποίηση της νέας στρατηγικής, που έχει υιοθετήσει το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας στους τομείς της τεχνολογίας και της πληροφορικής, με στόχο την τόνωση και τη μεγέθυνση της οικονομίας του κράτους. 


vravio_new_4.PNG


IMG_0564.JPG

IMG_0568.JPG

IMG_0576.JPG

IMG_0580.JPG

IMG_0025.JPG

IMG_0743.JPG

dls_portal_innovation_award_2018.png

twitter3.PNG

twitter_1.PNG

twitter_2.PNG