​​​​Νέα Διαδικτυακή Πλατφόρμα "DLS PORTAL"​

 

Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των ηλεκτρονικών του υπηρεσιών προς τους πολίτες, προχώρησε στη δημιουργία της νέας Διαδικτυακής Πλατφόρμας του Τμήματος, γνωστή ως "DLS PORTAL".

Το γεγονός αυτό, αποτελεί ένα κομβικό σημείο στην ιστορία του σύγχρονου Κτηματολογίου, καθώς μετά από εντατικές προσπάθειες πολλών ετών, το Τμήμα ανοίγει πλήρως τις πύλες του προς τα έξω, με ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω διαδικτύου, μέσα από την αποκλειστικά δική του πλατφόρμα ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Το Τμήμα, ως αρωγός σε θέματα τεχνολογίας εδώ και πολλά χρόνια και ιδιαίτερα από την έναρξη λειτουργίας του Συστήματος Πληροφοριών Γης, έχει θέσει ως ένα από τους κύριους στρατηγικούς του στόχους, την παροχή υπηρεσιών προς τον πολίτη μέσω διαδικτύου.  Το συγκεκριμένο έργο, αποτελεί μέρος μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής πληροφορικής "DLS IT STRATEGY", η οποία έχει πρόσφατα ετοιμαστεί και η οποία θέτει τις βάσεις για δραστικές αλλαγές στο Τμήμα μέσα στα επόμενα χρόνια, με σημαντικότερη, την αναμενόμενη ολοκληρωμένη αναβάθμιση του Συστήματος Πληροφοριών Γης.

Το "DLS PORTAL" αναμένεται να λειτουργήσει ως πόλος έλξης για όλο το κοινό, κρατικές και ημι-κρατικές υπηρεσίες και οργανισμούς, επιχειρήσεις και φυσικά τον ίδιο τον πολίτη, ο οποίος επιζητεί περισσότερες ηλεκτρονικές υπηρεσίες εκ μέρους του Κράτους.  Ο πλούτος των δεδομένων του Τμήματος είναι τεράστιος και αποτελεί το πιο σημαντικό ενεργητικό στοιχείο του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.  Διαθέτοντας πλέον αυτά τα δεδομένα προς τα έξω, σίγουρα, όχι μόνο υπό-βοηθείται η οικονομική ανάπτυξη στον τομέα των ακινήτων, αλλά τίθενται γερά, οι βάσεις για αλλαγή και επανασχεδιασμό χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών, απλοποίησης τους, και υιοθέτηση γενικότερα, μιας νέας πελατο-κεντρικής φιλοσοφίας στο Τμήμα, στη βάση των καινούργιων τεχνολογιών πληροφορικής.

Αξιοσημείωτο γεγονός αποτελεί, ότι μέσω της συγκεκριμένης διαδικτυακής πλατφόρμας, δίδεται πλέον, πλήρης και εύκολη πρόσβαση σε γεωγραφικά δεδομένα, καθιστώντας φιλική και άμεση, την οριζόντια πρόσβαση όλων των κρατικών οργανισμών σε τέτοιες υπηρεσίες, καθώς φυσικά και των ίδιων των πολιτών.  Παρέχονται ταυτόχρονα, υπηρεσίες προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά παράλληλα, γίνεται συνεχής εκσυγχρονισμός των δεδομένων σε συνεργασία με τους Δήμους και τις Κοινότητες.  Επεκτείνεται επίσης η παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών, σε συνδυασμό με τις μέχρι τώρα παρεχόμενες από το σύστημα «ΑΡΙΑΔΝΗ», όπως π.χ. αιτήσεις για οριοθέτηση ακινήτου, ενστάσεις, εξάλειψη / απαλλαγή υποθήκης από Τραπεζικούς Οργανισμούς κ.α.

Εφαρμόζεται πλέον η πλήρης εναρμόνιση του Κράτους με την Ευρωπαϊκή Οδηγία "INSPIRE", κάτι το οποίο αποτέλεσε και ένα από τους βασικούς στόχους του "DLS PORTAL".  Το "DLS PORTAL" αναμένεται να λειτουργήσει ως το κεντρικό σημείο αναφοράς και ως η μελλοντική κεντρική πλατφόρμα για όλα τα χωρικά και άλλα δεδομένα που εμπεριέχει η οδηγία αυτή, ενισχύοντας έτσι τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των διαφόρων κρατικών και ημι-κρατικών οργανισμών, με υπηρεσίες, "SEARCH", "VIEW", "DOWNLOAD", "EDIT", "TRANSFORMATION", "GEOCODING" και "GEOPROCESSING".

Η χρονική διάρκεια του έργου ήταν 15 μήνες, με συμβατική αξία €1.170.433, επιπλέον ΦΠΑ.  Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά 85% και από Εθνικούς Πόρους κατά 15%. 


Για να μεταβείτε στις η-υπηρεσίες του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, πατήστε εδώ​