​​​​​​​​​​​​​​​​​​Υπολογισμός Τελών Μεταβίβασης​


Παρακαλώ, καταχωρείστε την αξία του ακινήτου (δηλωθέν ποσό μεταβίβασης) χωρίς δεκαδικά ψηφία. 

Σημειώστε ότι, τα μεταβιβαστικά δικαιώματα υπολογίζονται με βάση ολόκληρα μερίδια. Σε περίπτωση μεριδίου, στο ποσό πώλησης θα συμπληρώνεται το αντίστοιχο ποσό του μεριδίου. Βλέπε παράδειγμα.


Παράδειγμα

ΜερίδιοΟΛΟ Αξία57000  Ποσό Πώλησης57000 €

Μερίδιο1/3 Αξία60000 € Ποσό Πώλησης20000 €


Για νέο υπολογισμό, παρακαλώ πατήστε το κουμπί "Επαναφορά" στον "browser" σας ή "Ακύρωση".

Ποσό Πώλησης (€):
Τέλη Μεταβίβασης (€):
​​​​​

​​Σημείωση:

Για όσες πωλήσεις ακινήτων πληρώθηκε Φ.Π.Α., δεν καταβάλλονται τέλη μεταβίβασης, είναι Δωρεάν. Για όλες τις άλλες περιπτώσεις​, τα τέλη μεταβίβασης καταβάλλονται μειωμένα κατά 50% στο ποσόν που αναφέρεται πιο πάνω.​