ISO 9001:2015 στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ)


Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, λαμβάνοντας υπόψη τα θετικά αποτελέσματα στην εσωτερική του λειτουργία και στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, από το υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008, αποφάσισε να προχωρήσει στη μετάβαση και εφαρμογή της νέας έκδοσης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015.  

Στο πλαίσιο του έργου αυτού, το Τμήμα προχώρησε σε μια συνεργασία με εξωτερικό Σύμβουλο την εταιρεία PricewaterhouseCoopers Ltd (PWC), για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, η οποία είχε διάρκεια 6 μηνών. 

Το έργο περιλάμβανε 4 φάσεις, την αναθεώρηση του υφιστάμενου συστήματος (διαγνωστική ανάλυση), τον σχεδιασμό και την καταγραφή αναθεωρημένου Συστήματος διαχείρισης ποιότητας, την εφαρμογή και τις εσωτερικές επιθεωρήσεις και τέλος την πιστοποίηση του Συστήματος. 

Η φάση Α περιελάμβανε τη διαγνωστική ανάλυση, η οποία υποστηρίχθηκε από εργαστήρια που πραγματοποιήθηκαν στην Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης.  Τα εργαστήρια παρακολούθησαν τόσο η Ηγεσία του Τμήματος, όσο και η Ομάδα Ποιότητας και όλοι οι Λειτουργοί Ποιότητας των Κεντρικών και των Επαρχιακών Κτηματολογικών Γραφείων.  Όλα τα εργαλεία τα οποία αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων, εντάχθηκαν αποτελεσματικά στο νέο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.

Τα εργαστήρια αφορούσαν τα ακόλουθα:

  • Διαμόρφωση Στρατηγικού Σχεδιασμού
  • Ανάλυση Συμμέτοχων
  • Διαχείριση Επιχειρηματικού Ρίσκου
  • Επανασχεδιασμός και Βελτίωση των Διεργασιών 

Την ολοκλήρωση των σεμιναρίων ακολούθησαν προσωπικές συναντήσεις για κάθε Κλάδο ξεχωριστά, στις οποίες συμμετείχαν ο εξωτερικός Σύμβουλος, ο Υπεύθυνος κάθε Κλάδου και ο Λειτουργός Ποιότητας αντίστοιχα.  Στις συναντήσεις αυτές, καθορίστηκαν οι στόχοι των Κλάδων σε ετήσια βάση, καθώς επίσης τα επιχειρηματικά ρίσκα και ευκαιρίες σύμφωνα με τα οποία ετοιμάστηκαν τα σχετικά έγγραφα και πίνακες.

Στη φάση Β, έγινε ο σχεδιασμός και η αναθεώρηση των γενικών διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας καθώς και υφιστάμενων εγγράφων και εντύπων  του συστήματος, όπως  είναι η Πολιτική Ποιότητας και το Εγχειρίδιο Ποιότητας.

Η φάση Γ  περιελάμβανε τον προγραμματισμό και τη διεξαγωγή των εσωτερικών επιθεωρήσεων, στις οποίες συμμετείχαν όλοι οι Κλάδοι όλων των Επαρχιακών Κτηματολογικών Γραφείων.  Στις εσωτερικές επιθεωρήσεις επιθεωρήθηκαν αρκετές από τις διαδικασίες του Τμήματος.  Ακολούθως, διεξήχθη η ετήσια Διοικητική Ανασκόπηση, κατά την οποία παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα όλου του έργου για την επιτυχή μετάβαση του Τμήματος από το υφιστάμενο πρότυπο σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO9001:2008, στο νέο πρότυπο ISO 9001:2015, καθώς και οι επόμενες ενέργειες του Τμήματος, με απώτερο στόχο την βελτίωση και την αύξηση της αποδοτικότητας του Τμήματος.

Αφού όλα τα πιο πάνω ολοκληρώθηκαν με επιτυχία εντός των προκαθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων, ακολούθησε η Φάση Δ, δηλαδή η εξωτερική επιθεώρηση από την Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης.  Κατά τη διάρκεια της εξωτερικής επιθεώρησης, έγινε η τεκμηρίωση του Συστήματος, αξιολογήθηκαν οι βασικές διαδικασίες του και επιθεωρήθηκαν διαδικασίες των Κλάδων, τόσο στα Κεντρικά, όσο και στα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία.  Επίσης, αξιολογήθηκαν τα αποτελέσματα των εσωτερικών επιθεωρήσεων και της Διοικητικής Ανασκόπησης, οι στόχοι ποιότητας των Κλάδων καθώς και τα αποτελέσματα της έρευνας ικανοποίησης πολιτών.

Αποτέλεσμα του έργου αυτού, ήταν η επιτυχής μετάβαση του ΤΚΧ στο νέο διεθνές πρότυπο ISO9001:2015.  Η εν λόγω πιστοποίηση αποτελεί μεγάλη επιτυχία και αναγνώριση για το Τμήμα, καθότι επιτεύχθηκε η λειτουργία του με βάση τις καταγεγραμμένες διαδικασίες και με βασικό γνώμονα τη συνεχή βελτίωση στην ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών.  


cover.png iso_new.png


Στρατηγικός Σχεδιασμός – Πρότυπο ISO9001:2015

ISO9001:2008