​​​​​Αποτελέσματα Αναζήτησης​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


 

 

Home8DLS Διαδικτυακή Πλατφόρμα Τμήματος Κτηματολογίου και ΧωρομετρίαςSTS_SiteHomehttps://portal.dls.moi.gov.cy/el-gr/application-forms Έντυπα%20Αιτήσεων https://portal.dls.moi.gov.cy/el-gr/Pages/faq.aspx faq https://portal.dls.moi.gov.cy/el-gr/thedepartment/Pages/NEA%20ΓΕΝΙΚΗ%20ΕΚΤΙΜΗΣΗ%20ΣΕ%20ΤΙΜΕΣ%201.1.2021.aspx NEA%20ΓΕΝΙΚΗ%20ΕΚΤΙΜΗΣΗ%20ΣΕ%20ΤΙΜΕΣ%201.1.20211https://portal.dls.moi.gov.cyhtmlTrueBLANKINTERNET11;1611~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ2712511/4/2022 10:29:39 πμSTS_ListItem_DocumentLibraryhttps://portal.dls.moi.gov.cy/el-gr/application-forms/DocLib/ΠΩΛΗΣΗ-ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ0https://portal.dls.moi.gov.cy11/4/2022 10:29:39 πμpdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
Έντυπα Αιτήσεων198DLS Έντυπα Αιτήσεων26/11/2021 8:42:49 πμSTS_Webhttps://portal.dls.moi.gov.cy/el-gr0https://portal.dls.moi.gov.cy26/11/2021 8:42:49 πμhtmlTrueCMSPUBLISHINGaspx11;1611~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js
ΤΥΠΟΣ Ν.27039315/8/2022 11:20:40 πμSTS_ListItem_DocumentLibraryhttps://portal.dls.moi.gov.cy/el-gr/application-forms/DocLib/ΠΩΛΗΣΗ-ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ0https://portal.dls.moi.gov.cy5/8/2022 11:20:40 πμpdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
KTIMATOLOGIO_GRK_web50503/1/2012 3:04:43 μμSTS_ListItem_DocumentLibraryhttps://portal.dls.moi.gov.cy/el-gr/news/Ανακοινώσεις/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://portal.dls.moi.gov.cy3/1/2012 3:04:43 μμpdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
ΕΝΤΥΠΟ Ν.3132963330/6/2021 5:53:29 πμSTS_ListItem_DocumentLibraryhttps://portal.dls.moi.gov.cy/el-gr/application-forms/DocLib/ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ - ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ0https://portal.dls.moi.gov.cy30/6/2021 5:53:29 πμpdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
ΕΝΤΥΠΟ Ν3132963829/6/2020 1:23:34 μμSTS_ListItem_DocumentLibraryhttps://portal.dls.moi.gov.cy/el-gr/application-forms/DocLib/ΠΩΛΗΣΗ-ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ0https://portal.dls.moi.gov.cy29/6/2020 1:23:34 μμpdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ3086DLS21/11/2015 8:27:43 πμSTS_ListItem_PublishingPageshttps://portal.dls.moi.gov.cy/el-gr/Οδηγός του Πολίτη/Pages/Forms/AllItems.aspx0https://portal.dls.moi.gov.cy21/11/2015 8:27:43 πμhtmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ2961919/5/2022 8:05:00 πμSTS_ListItem_DocumentLibraryhttps://portal.dls.moi.gov.cy/el-gr/application-forms/EMAIL/ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ0https://portal.dls.moi.gov.cy19/5/2022 8:05:00 πμpdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ (ΔΕ130)28971/8/2011 10:33:49 πμSTS_ListItem_DocumentLibraryhttps://portal.dls.moi.gov.cy/el-gr/application-forms/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://portal.dls.moi.gov.cy1/8/2011 10:33:49 πμpdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js

​​