​Συνήθεις Ερωτήσεις


1. Ποιες ώρες δέχεται κοινό το Τμήμα;

 

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ:

Κατάθεση αιτήσεων: 8:30 π.μ. - 2:00 μ.μ.

Πληροφορίες: 8:00 π.μ. - 3:00 μ.μ

Για έκδοση κτηματικών σχεδίων: Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία και Κεντρικό Χαρτογραφικό Γραφείο Λευκωσίας

Για αγορά χαρτών: Κεντρικό Χαρτογραφικό Γραφείο Λευκωσίας

Ώρες Ταμείου: 8:00 π.μ. - 2:00 μ.μ.

 

2. Είναι δυνατή η κατάθεση αιτήσεων μέσω του Διαδικτύου;​

Η κατάθεση συγκεκριμένων αιτήσεων είναι δυνατή μέσω της Νέας Διαδικτυακής Πλατφόρμας του Τμήματος ενεργοποιώντας την επιλογή Ηλεκτρονικές Αιτήσεις.​


​​​