​​​​​​​Μετατροπή Μονάδων


Παρακαλώ καταχωρείστε τις μονάδες εμβαδού που θα θέλατε να μετατρέψετε χωρίς δεκαδικά ψηφία και πατήστε το κουμπί "Υπολογισμός". Για νέο υπολογισμό, παρακαλώ πατήστε το κουμπί "Επαναφορά" στον "browser" σας ή "Ακύρωση".​


Σημείωση:
1 Σκάλα = 14400 τ.π.
1 Προστάθι = 3600 τ.π.
1 Εκτάριο = 10 Δεκάρια
1 Δεκάριο = 1000 τ.μ.​


Σκάλες:
Εκτάρια:
Προστάθια:
Δεκάρια:
Τετ. Πόδια:
Τετ. Μέτρα:


ΣΥΝΟΛΟ Τετ. Πόδια:
ΣΥΝΟΛΟ Τετ. Μέτρα:


Για την μετατροπή από Εκτάρια, Δεκάρια και Τετ. Μέτρα σε Σκάλες, Προστάθια και Τετ. Πόδια επιλέξτε εδώ.