​​​​​​​Μετατροπή Μονάδων


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Παρακαλώ καταχωρείστε τις μονάδες εμβαδού που θα θέλατε να μετατρέψετε χωρίς δεκαδικά ψηφία και πατήστε το κουμπί "Υπολογισμός". Για νέο υπολογισμό, παρακαλώ πατήστε το κουμπί "Επαναφορά" στον "browser" σας ή "Ακύρωση".


Σημείωση:
1 Σκάλα = 14400 τ.π.
1 Προστάθι = 3600 τ.π.
1 Εκτάριο = 10 Δεκάρια
1 Δεκάριο = 1000 τ.μ.


Σκάλες:
Εκτάρια:
Προστάθια:
Δεκάρια:
Τετ. Πόδια:
Τετ. Μέτρα:


ΣΥΝΟΛΟ Τετ. Πόδια:
ΣΥΝΟΛΟ Τετ. Μέτρα:


Για την μετατροπή από Σκάλες, Προστάθια και Τετ. Πόδια σε Εκτάρια, Δεκάρια και Τετ. Μέτρα επιλέξτε εδώ.