​​​​​​​​​​​​​​Έντυπα Αιτήσεων

​​​Εδώ θα βρείτε διάφορα είδη εντύπων και επιστολών, τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για διάφορα είδη αιτήσεων στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα έντυπα και τις επιστολές στον υπολογιστή σας, και κατόπιν να τα εκτυπώσετε. 


ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΜΕΣΩ ΗΛ. ΤΑΧ. (EMAIL)

Σημείωση: Το συνολικό μέγεθος των συνημμένων αρχείων για κάθε email που θα αποστέλλεται, ΔΕΝ πρέπει να ξεπερνά τα 5ΜΒ

  
  
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ.pdfΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΡΘΡΟ 27(1)(α).pdfΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΡΘΡΟ 27(1)(α)
ΕΝΤΥΠΟ Ν.314Α1.pdfΕΝΤΥΠΟ Ν.314Α1


  
  
  
  
expand Κατηγορία : ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΑ ‎(28)
expand Κατηγορία : ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ‎(1)
expand Κατηγορία : ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ‎(4)
expand Κατηγορία : ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ‎(1)
expand Κατηγορία : ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ‎(4)
expand Κατηγορία : ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ-ΥΠΟΘΗΚΕΣ ‎(8)
expand Κατηγορία : ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ‎(2)
​​