​​​​​​​​​​​​​​Έντυπα Αιτήσεων

​​​Εδώ θα βρείτε διάφορα είδη εντύπων και επιστολών, τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για διάφορα είδη αιτήσεων στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα έντυπα και τις επιστολές στον υπολογιστή σας, και κατόπιν να τα εκτυπώσετε. 


ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΜΕΣΩ ΗΛ. ΤΑΧ. (EMAIL)


Αποδοχή Αιτήσεων Μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου στα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία:

Σημείωση: Το συνολικό μέγεθος των συνημμένων αρχείων για κάθε email που θα αποστέλλεται, ΔΕΝ πρέπει να ξεπερνά τα 5ΜΒ


  
  
Folder: ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ
Folder: ΑΙΤΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΓΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΡΘΡΟ 65ΚΓΑΙΤΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΓΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΡΘΡΟ 65ΚΓ
Folder: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΗΛΩΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΗΛΩΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ
Folder: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΦΙΛΟΝΙΚΟΥΜΕΝΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΦΙΛΟΝΙΚΟΥΜΕΝΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ
Folder: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
Folder: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΓΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΓΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Folder: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ 65ΚΒΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ 65ΚΒ
Folder: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΒΑΡΩΝΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΒΑΡΩΝ
Folder: ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ
Folder: ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΝ ΧΡΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ-NOT BASEDΑΙΤΗΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΝ ΧΡΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ-NOT BASED
Folder: ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ ΑΞΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ ΑΞΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Folder: ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
Folder: ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Folder: ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Folder: ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΑΡΘΡΟ 33)ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΑΡΘΡΟ 33)
Folder: ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΟΔΟΥ-ΑΡΘΡΟ 11ΑΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΟΔΟΥ-ΑΡΘΡΟ 11Α
Folder: ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ-ΑΡΘΡΟ 29 (8)ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ-ΑΡΘΡΟ 29 (8)
Folder: ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΑΡΘΡΟ 29 (9)ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΑΡΘΡΟ 29 (9)
Folder: ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ-ΑΡΘΡΟ 29ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ-ΑΡΘΡΟ 29
Folder: ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΟΡΩΝΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΟΡΩΝ
Folder: ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣΑΦΑΙΡΕΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ
Folder: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ
Folder: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ
Folder: ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ- ΑΡΘΡΟ 27ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ- ΑΡΘΡΟ 27
Folder: ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΚΛΕΙΣΤΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ TEMAXIOYΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΚΛΕΙΣΤΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ TEMAXIOY
Folder: ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΑ(ΜΕ ΑΔΕΙΑ)ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΑ(ΜΕ ΑΔΕΙΑ)
Folder: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Folder: ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΟΙΝΟΚΤΗΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΓΓΡΑΦΗ ΚΟΙΝΟΚΤΗΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
Folder: ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΡΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΕΓΓΡΑΦΗ ΟΡΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ
Folder: ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ
Folder: ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΩΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥΕΙΔΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΩΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Folder: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΡΑΦΗ (ΕΓΓΡΑΦΗ Ή ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ-ΔΙΑΤΡΗΣΗ-ΔΕΝΤΡΩΝ)ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΡΑΦΗ (ΕΓΓΡΑΦΗ Ή ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ-ΔΙΑΤΡΗΣΗ-ΔΕΝΤΡΩΝ)
Folder: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ
Folder: ΚΑΘΕΤΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ(ΜΕ ΑΔΕΙΑ)ΚΑΘΕΤΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ(ΜΕ ΑΔΕΙΑ)
Folder: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
Folder: ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ-ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ-ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Folder: ΚΑΤΟΧΗΚΑΤΟΧΗ
Folder: ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
Folder: ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Folder: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ
Folder: ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ
Folder: ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ
Folder: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Folder: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΔΙΑΝΕΜΗΤΟΥΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΔΙΑΝΕΜΗΤΟΥ
Folder: ΠΩΛΗΣΗ ΑΔΙΑΝΕΜΗΤΟΥΠΩΛΗΣΗ ΑΔΙΑΝΕΜΗΤΟΥ
Folder: ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΙΤΛΩΝΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΙΤΛΩΝ
Folder: ΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ-ΑΡΘΡΟ 58ΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ-ΑΡΘΡΟ 58
Folder: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΜΒΑΔΟΥΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΜΒΑΔΟΥ


ΕΝΤΥΠΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ


Το αίτημα για διευθέτηση ραντεβού γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον αρμόδιο Επαρχιακό Κτηματολογικό Λειτουργό στις διευθύνσεις:

  
  
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ.pdfΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΑΝΤΕΒΟΥ.pdfΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ΤΥΠΟΣ Ν271.pdfΤΥΠΟΣ Ν271

  
  
  
  
expand Κατηγορία : ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΑ ‎(31)
expand Κατηγορία : ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ‎(1)
expand Κατηγορία : ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ ‎(10)
expand Κατηγορία : ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ‎(4)
expand Κατηγορία : ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ‎(1)
expand Κατηγορία : ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ‎(2)
​​