​​​​​​​​​​​​​​Έντυπα Αιτήσεων

​​​Εδώ θα βρείτε διάφορα είδη εντύπων και επιστολών, τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για διάφορα είδη αιτήσεων στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα έντυπα και τις επιστολές στον υπολογιστή σας, και κατόπιν να τα εκτυπώσετε. 


ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΜΕΣΩ ΗΛ. ΤΑΧ. (EMAIL)


Αποδοχή Αιτήσεων Μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου στα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία:

Σημείωση: Το συνολικό μέγεθος των συνημμένων αρχείων για κάθε email που θα αποστέλλεται, ΔΕΝ πρέπει να ξεπερνά τα 5ΜΒ


  
  
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ.pdfΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ- ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ.pdfΕΝΤΥΠΟ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ- ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ


ΕΝΤΥΠΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ


Το αίτημα για διευθέτηση ραντεβού γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον αρμόδιο Επαρχιακό Κτηματολογικό Λειτουργό στις διευθύνσεις:

  
  
Folder: ΠΩΛΗΣΗ-ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΠΩΛΗΣΗ-ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ
Folder: ΔΩΡΕΑΔΩΡΕΑ
Folder: ΥΠΟΘΗΚΗΥΠΟΘΗΚΗ
Folder: ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ - ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ - ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΞΑΛΕΙΨΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ (ΤΥΠΟΣ Ν.274) - ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ.pdfΕΓΓΡΑΦΟ ΕΞΑΛΕΙΨΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ (ΤΥΠΟΣ Ν.274) - ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΥΠΟΘΗΚΗ (ΤΥΠΟΣ Ν.273).pdfΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΥΠΟΘΗΚΗ (ΤΥΠΟΣ Ν.273)

  
  
  
  
expand Κατηγορία : ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΑ ‎(30)
expand Κατηγορία : ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ‎(1)
expand Κατηγορία : ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ ‎(10)
expand Κατηγορία : ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ‎(4)
expand Κατηγορία : ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ‎(1)
expand Κατηγορία : ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ‎(2)
​​