Τομέας CYPOS - Δίκτυο μόνιμων δορυφορικών σταθμών GNSS


Οι υπηρεσίες του CYPOS παρέχονται στα χωρομετρικά συνεργεία του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, δωρεάν σε άλλα κυβερνητικά τμήματα, επαρχιακές διοικήσεις και δημαρχεία και επί πληρωμή σε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο αιτητή ανεξαρτήτως επαγγελματικής δραστηριότητας. Το κόστος ετήσιας συνδρομής είναι 200 ευρώ συν Φ.Π.Α. και για εξάμηνη συνδρομή 120  ευρώ συν Φ.Π.Α. .