​​​Κλάδος Διαχείρισης Κρατικών Γαιών​​​​​​Ο Κλάδος Διαχείρισης Κρατκών Γαιών είναι ο αρμόδιος κλάδος για τη διαχείριση της ακίνητης ιδιοκτησίας που υπάγεται στο Κράτος, σύμφωνα με τις αρχές που την διέπουν και τους υφιστάμενους Νόμους και Κανονισμούς.

Υπεύθυνος Κλάδου Διαχειρίσεως Κρατικών Γαιών: κ. Κύπρος Ελισσαίου

Κτίριο «ΙΑΣΩΝ», Ιάσονος 10, 1082 Λευκωσία επί της 
              Λεωφόρου Γρίβα Διγενή

: 22804862
: 22804881
kelisseou@dls.moi.gov.cy


  
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΛΑΔΟΥ
ΕΥΡΥΤΕΡΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΛΑΔΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ
ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΕΝΤΥΠΑ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ
​​
​​​

​​