​​Απαλλοτρίωση - Επίταξη


Διαδικασία και δικαιώματα του ιδιοκτήτη ακίνητης ιδιοκτησίας σε περίπτωση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ή επίταξης.​


  
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ
ΕΠΙΤΑΞΗ

​​