​​Εκτιμητική Ομάδα Συστήματος Πληροφοριών Γης


​Η εκτιμητική ομάδα του Σ.Π.Γ. ασχολείται με την υποστήριξη των χρηστών στο Σύστημα Πληροφοριών Γης. Παράλληλα, είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη των διαφόρων λειτουργιών και προγραμμάτων που αφορούν τον Κλάδο εκτιμήσεων παγκύπρια, καθώς και για τη συνεχή αναβάθμιση τους, αξιολογώντας νέες ανάγκες και τεχνολογίες. Η ομάδα ασχολείται επίσης με την αναβάθμιση και επανασχεδιασμό των διαδικασιών που τηρούνται στον Κλάδο με άμεσο στόχο την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία του, για καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Παράλληλα, η ομάδα αναλύσεων, ασχολείται με αναλύσεις και έρευνες αγοράς, για καθορισμό παραμέτρων και τιμών ακίνητης ιδιοκτησίας.​


  
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2003 - 2004

​​