​​​​Οργανωτική Δομή

  
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

​​​