​Συλλογή Εκτιμητικών Πληροφοριών


​Υπεύθυνος της Συλλογής Εκτιμητικών Πληροφοριών καθώς και του Τομέα Γενικής Εκτίμησης και Επανεκτίμησης στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος, είναι ο κ. Βαρνάβας Πασιουλής. Ο Υπεύθυνος, καθώς και όλες οι ομάδες που ασχολούνται με τις εργασίες της συλλογής, γενικής εκτίμησης και επανεκτίμησης, λειτουργούν κάτω απο τις οδηγίες του Α.Κ.Λ. Εκτιμήσεων. Η Επιτροπή επίλυσης προβλημάτων καθώς και αλλάγής διαδικασιών, αποτελείται απο τον Υπεύθυνο της Σ.Ε.Π., καθώς και τον Υπέυθυνο και Βοηθό Υπεύθυνο της Εκτιμητικής Ομάδας του Σ.Π.Γ., στο Κέντρο Πληροφοριών Γης.​


organotiki-domi-ektimisis-sillogi.jpg