​​​​Κλάδος Εκτιμήσεων​​​


Ο Κλάδος Εκτιμήσεων αποτελεί ένα απο τους πιο βασικούς Κλαδους του Τμήματος και είναι επιφορτισμένος με το πολύ σημαντικό έργο, που αφορά την εκτίμηση της ακίνητης ιδιοκτησίας, η οποία βασίζεται σε διάφορες εκτιμητικές αρχές, στην υφιστάμενη Νομοθεσία, στην Νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου, και σε αποφάσεις Δικαστηρίων.


Γενικά, ο Κλάδος Εκτιμήσεων ασχολείται με τη διεκπεραίωση της εργασίας σχετικά με διάφορες υποθέσεις εκτιμήσεων ακίνητης ιδιοκτησίας, π.χ. απαλλοτριώσεων και επιτάξεων, καθώς επίσης και εκσυγχρονισμού της Γενικής Εκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας, σ' όλες τις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου, με σκοπό να εξασφαλιστεί σύγχρονη και ομοιόμορφη εκτίμηση της αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας. 


Υπεύθυνη Κλάδου Εκτιμήσεων: κα. Μαρία Γεωργίου

Κτίριο «ΙΑΣΩΝ», Ιάσονος 10, 1082 Λευκωσία επί της 

              Λεωφόρου Γρίβα Διγενή


22804825
22804881
mgeorgiou@dls.moi.gov.cy 


  
ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ
ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ - ΕΠΙΤΑΞΗ
ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΗΣ
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

​​