​Υποτομέας Άλλων Ηλεκτρονικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών – “e-applications”

​​

Ασχολείται με όλο το φάσμα των νέων ηλεκτρονικών προϊόντων και υπηρεσιών, τα οποία έχουν ξεκινήσει τη λειτουργία τους στο Τμήμα και θα επεκταθούν σημαντικά, ένεκα του γεγονότος ότι οι πλείστες εκ των λειτουργιών, που σχετίζονται με την διασύνδεση με άλλες υπηρεσίες, θα λειτουργήσουν διαδικτυακά.  Παράλληλα, οι τελευταίες τεχνολογίες που αφορούν, τόσο νέα λογισμικά παγκοσμίως, όσο και λογισμικά διαχείρισης βάσεων δεδομένων, λειτουργούν πλέον σε μορφή "web".

Ο Κλάδος στηρίζει σχεδόν όλη τη μελλοντική αναβάθμιση του Σ.Π.Γ. σε διαδικτυακές εφαρμογές και λύσεις.  Οι ανάγκες όλων των Τμημάτων και Υπηρεσιών του Δημοσίου και Ημικρατικών Οργανισμών, Δήμων κ.α., καθώς επίσης και του ευρύτερου κοινού, απαιτούν από το Τμήμα, το οποίο ήδη λειτουργεί σαν ο πυρήνας των δεδομένων που αφορούν τον χώρο, άμεσες και εύκολες λύσεις προς το χρήστη.  Ο υποτομέας, μέσα από την τεχνογνωσία που θα αποκτήσει, αναμένεται να διαδραματίσει τον ουσιαστικότερο ρόλο διαχείρισης αυτής της νέας πρόκλησης που ονομάζεται διαδίκτυο.

Το διαδίκτυο, λειτουργεί σαν μοχλός πίεσης προς το Τμήμα, για άνοιγμα του προς τον πολίτη, ο οποίος χρειάζεται πληροφόρηση.  Τεράστια σημασία θα πρέπει να δώσουμε στην αλλαγή κουλτούρας στον Τμήμα, η οποία πλέον καθίσταται ως άμεση και επιτακτική ανάγκη.  Ταυτόχρονα, η αλλαγή αυτή, θα πρέπει να συνάδει με όλες τις σύγχρονες απαιτήσεις της τεχνολογίας, με τα δικαιώματα του πολίτη να παραμένουν πάντα στο επίκεντρό της.      

Παράλληλα, μέσω της αναδιοργάνωσης των διαδικασιών, ο υπο-τομέας θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε θέματα επανασχεδιασμού, έτσι ώστε να δημιουργηθεί η αναγκαία "back-office" υποδομή, η οποία είναι σημαντική για να επιτύχει το όλο εγχείρημα που θα κληθούμε να αναλάβουμε ως Τμήμα.

Στον υποτομέα γίνεται επίσης στενή παρακολούθηση και υποστήριξη της υφιστάμενης ιστοσελίδας του Τμήματος.  Στόχος, η δημιουργία του  «ηλεκτρονικού κτηματολογίου», όπου ο πολίτης θα μπορεί να διεκπεραιώνει όλες του τις αιτήσεις, χωρίς την ανάγκη μετάβασης στο Τμήμα, μέσω ενός υπολογιστή, το οποίο επιβάλλει άμεσα η Ευρωπαϊκή Ένωση.  Ήδη για το σκοπό αυτό, το Τμήμα έχει προβεί στη δημοσιοποίηση του "DLS PORTAL".

​​​