​Υποτομέας Κτηματολογικών και Νομικών Εφαρμογών (Κτηματολογικός)


Ασχολείται με την υποστήριξη όλων των διαδικασιών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των Κλάδων Εγγραφής, Υποθηκών και Μεταβιβάσεων και Διακατοχής. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται όλες οι λειτουργίες οι οποίες χρησιμοποιούνται για το χειρισμό και διεκπεραίωση όλων των αιτήσεων που γίνονται αποδεκτές από τα κατά τόπους  Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία, καθώς επίσης και όλων των άλλων υπηρεσιών που προσφέρονται από το Τμήμα και εκτελούνται με βάση τη σχετική Νομοθεσία και Κανονισμούς.

Παράλληλα, τα προγράμματα υποστηρίζουν όλες τις διαδικασίες που αφορούν πληροφορίες των κατεχόμενων ακίνητων ιδιοκτησιών των επαρχιών Αμμοχώστου και Κερύνειας και τη συλλογή δεδομένων για περιοχές που δεν έχουν ακόμα ενταχθεί στο Σ.Π.Γ.  Επιπλέον, υπάρχουν επιπρόσθετα προγράμματα, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα στο χειριστή να διορθώσει δεδομένα τα οποία είναι λανθασμένα, λόγω προβλημάτων που εμφανίστηκαν κατά τη μεταφορά τους από το Σύστημα Αρχικής Δημιουργίας Αρχείου, ή και από προβλήματα που παρουσιάζονται στις καθημερινές δικαιοπραξίες.​​

Τα εργαλεία του υποτομέα λειτουργούν ως βάση, πάνω στην οποία κτίζονται όλα τα επίπεδα πληροφορίας στο Τμήμα, η οποία είναι άμεσα συνυφασμένη με το Μητρώο Εγγραφής.