​Υποτομέας Ολοκληρωμένων και Ενοποιημένων Συστημάτων και Προϊόντων


Ασχολείται με όλο το φάσμα της ενοποίησης – "integration" στο Σύστημα Πληροφοριών Γης.  Επισημαίνεται ότι η ενοποίηση όλων των διαδικασιών του Συστήματος καθώς και του Τμήματος, αποτελεί το κλειδί στην επιτυχία του και τον κύριο λόγο για τον οποίο, το Σ.Π.Γ. λειτουργεί σαν πρότυπο στο είδος του παγκοσμίως.  Η δυνατότητα του Συστήματος να παρέχει ενοποιημένα προϊόντα είναι πολύ σημαντική  και θα πρέπει να επεκταθεί περαιτέρω μέσα από μια απλούστευση των διαδικασιών, έτσι ώστε το Σύστημα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των καιρών, τόσο προς τους χρήστες του Τμήματος, όσο και προς άλλα Τμήματα, Υπηρεσίες και το κοινό.

Στον υποτομέα λειτουργούν όλα τα λογισμικά για παροχή ενοποιημένων προϊόντων, "ad-hoc" παροχή κεντρικοποιημένων δεδομένων και παράλληλα, ο υπό-τομέας ασχολείται με θέματα ποιότητας των δεδομένων, συγχρονισμού και άλλων συναφών.  

​​​