​Τομέας Ανάπτυξης της Ψηφιακής Γεωγραφικής Βάσης Δεδομένων


​Οι εργασίες του Τομέα περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και εφαρμογή της τεχνολογίας Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) και την εφαρμογή της ψηφιακής χαρτογραφίας. Ο Τομέας μελετά, εισηγείται και υιοθετεί τρόπους για την καλυτέρευση των διαδικασιών ετοιμασίας σχεδίων και χαρτών με τη χρήση της νέας τεχνολογίας. Ο Τομέας συμμετέχει ενεργά σε Ευρωπαϊκά προγράμματα και βάσεις δεδομένων. Στόχος του Τομέα είναι η δημιουργία βάσης δεδομένων και χαρτογραφικού υποβάθρου για αυτοματοποιημένη παραγωγή διοικητικών, τοπογραφικών, τουριστικών και θεματικών χαρτών.​